Đề tài Giáo dục học sinh cá biệt trong trường học

Tâm lý học Mác Xít đã khẳng định rằng : Bản tính của con người không thể tạo ra từ trong bản thân dơn độc của mỗi người , không “di truyền” sẵn trong mã di truyền của cơ thể con người, mà ở trong loài người (trong nền văn hóa vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra) được chuyển thành ở từng người. Lứa tuổi học đường vốn là lứa tuổi mà mỗi người đang tự hoàn thiện mình về tư chất cũng như nhân cách. Đây là lứa tuổi có thể xem là “đẹp nhất” tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp “cá biệt” nhất là trong thời đại hiện nay khi mà cả xã hội đang phát triển song song nhiều cái tốt thì nhiều cái xấu cũng có diều kiện xâm nhập. Vậy hiện tượng “cá biệt” ở lứa tuổi học đường là như thế nào? Đó là vấn đề mà nội dung đề tài này đang nghiên cứu và đi đến câu trả lời đó. I . Tính cấp thiết của đề tài Giáo dục học sinh cá biệt là một vấn đề nhức nhối của nền giáo dục trong mọi thời đại. Muốn giáo dục học sinh cá biệt ta phải biết rõ, tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến có học sinh “cá biệt” đó để có tác động thích hợp. Mặc dù những người nhiệt huyết với nghề, không phải ai cũng có đủ thời gian làm việc này. Chính vì vậy tôi chọn đề tài nghiên cứu này nhằm tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng học sinh cá biệt ở lớp chủ nhiệm. Với hi vọng trong thời gian KTSP này , sẽ tìm ra được cơ sở thực tiễn ban đầu cho những giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh cá biệt nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học sinh cá biệt và hơn hết trả lại cho các em tuổi học trò đẹp đẻ đúng với ý nghĩa của nó.

doc10 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 5607 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giáo dục học sinh cá biệt trong trường học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan