Đề tài Hệ thống hỗ trợ quản trị dự án phần mềm

Các giá trị và niềm tin của IFI Solution “ Chúng tôi mong muốn làm giàu cho bản thân, cho Công ty và phát triển cá nhân, phát triển Công ty, đóng góp cho xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh thông qua các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng. ” “ Chúng tôi tin tưởng vào lao động hết mình, có trách nhiệm nghề nghiệp, luôn luôn đổi mới và hoàn thiện và gần đây là con đường để tạo ra nhiều nhất các sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho xã hội. ” “ Chúng ta tin tưởng rằng lợi nhuận là kết quả của các đóng góp của chúng tôi cho khách hàng, cho xã hội, cho đất nước. Chúng ta đóng góp như thế nào thì chúng ta sẽ được đền đáp tương ứng. ” “Chúng ta tin tưởng rằng hạnh phúc ca mỗi cá nhân phụ thuộc vào mức độ sử dụng các khả năng trong mỗi cá nhân đó. Vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Công ty đem lại cho mọi thành viên của mình điều kiện phát triển đầy đủ nhất về khả năng và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”.

doc75 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1879 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ thống hỗ trợ quản trị dự án phần mềm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên