Đề tài Hệ thống thông tin quản lý Management Information System

Ngày nay sự phát triển như vũ bão của ngành công nghệ thông tin, sản phẩm của trị tuệ con người là động lực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Nó sẽ là công cụ hữu hiệu giúp các nước đang phát triển như Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới và rút dần khoảng cách tụt hậu với các nước phát triển. Đối với các doanh nghiệp, việc ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin, xây dựng các chương trình phần mềm phục vụ công tác điều hành, quản lý nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh sẽ tạo bước ngoặt cho sự phát triển, làm "phép nhân" hiệu quả vật chất thay cho "phép cộng" hiện nay. Đặc biệt trong công tác quản lý, công nghệ thông tin là một yêu cầu cấp bách nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản lý, góp phần thúc đẩy tổ chức phát triển toàn diện, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền kinh tế.

pdf25 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2033 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ thống thông tin quản lý Management Information System, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan