Đề tài Hiện trạng xử lý nước thải dệt nhuộm tại tp Hồ Chí Minh

Một cách tổng quát, ngành công nghiệp dệt nhuộm được chia ra làm các loại như sau: *Dệt nhuộm và vải cotton: với các loại vải này thuốc nhuộm hoạt tính hoặc hoàn nguyên hoặc trực tiếp, được sử dụng ở hầu hết các nhà máy dệt.(Dệt Thành Công, nhà máy dệt Thắng Lợi, Công ty Dệt MayGiaĐịnh, Công ty dệt Sai Gòn JouBo, .). *Dệt và nhuộm sợi tổng hợp (polymester): thuốc nhuộm phân tán, có các nhà máy tiêu biểu như: Thành Công, Thắng Lợi, Sài Gòn, . *Dệt và nhuộm vải peco: thuốc nhuộm hoàn nguyên hoặc phân tán(Nhà máy Sài Gòn). *Ươm tơ và dệt lụa: đây là dạng chủ yếu là trong nước trừ một số hoá chất đặc dụng, đó là điểm khác biệt đối với các nhà máy dệt khác là nguyện liệu chủ yếu hầu như là nhập ngoại gần 100% (Xí Nghiệp Chế Biến Tơ Tằm Bảo Lộc, Bình Minh, Rạng Đông, .).

pdf34 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2146 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hiện trạng xử lý nước thải dệt nhuộm tại tp Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan