Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trang Quang

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong điều kiện đó, các Công ty của Việt Nam ngày càng nỗ lực hơn nữa trong cuộc tìm kiếm thị trường của mình. Các Công ty cần nắm vững lĩnh vực tài chính của mình như thế nào để có thể đưa ra thì hạch toán phương hướng hoạt động thích hợp nhất. Đối với các Công ty sản xuất nguyên vật liệu là đối tượng kế toán rất cần được quan tâm bởi: Thứ nhất: Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, nó quyết định chất lượng đầu ra của sản phẩm. Thứ hai: Chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng giá thành sản xuất, chính vì thế nó mang tính trọng yếu. Mỗi một biến động nhỏ trong chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng đến sự biến động của giá thành sản phẩm. Vì thế việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguyên vật liệu là việc rất quan trọng. Thứ ba: Nguyên vật liệu trong doanh ngiệp rất đa dạng về chủng loại nên yêu cầu phải có điều kiện bảo quản tốt và thận trọng. Việc bảo quản tốt nguyên vật liệu sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của của công tác quản lý sản xuất kinh doanh. Chính vì những lý do trên mà công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu là cần thiết trong mỗi Công ty. Có tổ chức tốt công tác kế toán thì mới giúp cho quá trình quản lý nguyên vật liệu tốt hơn. Khi nguyên vật liệu được quản lý tốt sẽ góp phần xác định được các định mức về cung cấp, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý nhất, góp phần tiết kiệm tránh lẵng phí, mất mát góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty. Đối với Công ty TNHH Trang Quang là một công ty xây dựng thì chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí của công trình và ảnh hưởng rất lớn đến giá thành công trình hoàn thành. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến chi phí sản xuất và giá thành của công trình.Vì vậy, quá trình thu mua , bảo quản, sử dụng, hạch toán và sử dụng nguyên vật liệu có ý nghĩa rất quan trọng. Đứng trước yêu cầu đó thì kế toán cũng có một vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu cho công ty. Được sự giúp đỡ của doanh nghiệp và sự hướng dẫn tận tình của cô Dương Thị Hạnh và sau thời gian tìm hiểu Công ty TNHH Trang Quang nên tôi đã nhận thức được tầm quan trọng trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong việc quản lý chi phí của công ty. Chính vì đó tôi đã chọn chuyên đề : “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trang Quang” làm chuyên đề thực tập Nghề nghiệp của mình. Trong suốt quá trình thực hiện báo cáo thực tập không thể tránh khỏi thiếu sót nên tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và bạn bè để báo cáo của tôi được hoàn thiện hơn. Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung của chuyên đề được chia thành 3 chương: Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán NVL trong DN Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán NVL trong Công ty TNHH Trang Quang Chương 3 : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty TNHH Trang Quang.

doc76 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 1424 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trang Quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập nghiên cứu tại trường CĐSL,với tình cảm chân thành của mình, em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự tận tình dạy dỗ của quỹ thầy cô trong nhà trường ,đặc bệt là các thầy cô giáo trong khoa kinh tế trường cao đẳng sơn la đã tạo điều kiện thuận lợi, và tận tình dạy dỗ, hướng dẫn em trong xuốt thời gian học tập và nghiên cứu. Đặc biết em bày tỏ lòng biế ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn Lê Thị Vân Anh đã quan tâm chỉ bảo em trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành chuyên đề thực tập nghề nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong ban tài chính- kế toán cuat công ty TNHH đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập để viế bài đồng thời em cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới ban Giám Đốc C TY TNHH Trang Quang đã tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành chuyên đề này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng hoàn thiện chuyên đề bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên không tránh khỏi những thiếu sót rất mong được sự cảm thông và chỉ bảo của cô giáo Giảng viên hướng dẫn Lê Thị Vân Anh Em xin chân thành cảm ơn! Sơn La, tháng 4 năm 2014 Sinh viên Lò Thị Thoa MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong điều kiện đó, các Công ty của Việt Nam ngày càng nỗ lực hơn nữa trong cuộc tìm kiếm thị trường của mình. Các Công ty cần nắm vững lĩnh vực tài chính của mình như thế nào để có thể đưa ra thì hạch toán phương hướng hoạt động thích hợp nhất. Đối với các Công ty sản xuất nguyên vật liệu là đối tượng kế toán rất cần được quan tâm bởi: Thứ nhất: Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, nó quyết định chất lượng đầu ra của sản phẩm. Thứ hai: Chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng giá thành sản xuất, chính vì thế nó mang tính trọng yếu. Mỗi một biến động nhỏ trong chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng đến sự biến động của giá thành sản phẩm. Vì thế việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguyên vật liệu là việc rất quan trọng. Thứ ba: Nguyên vật liệu trong doanh ngiệp rất đa dạng về chủng loại nên yêu cầu phải có điều kiện bảo quản tốt và thận trọng. Việc bảo quản tốt nguyên vật liệu sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của của công tác quản lý sản xuất kinh doanh. Chính vì những lý do trên mà công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu là cần thiết trong mỗi Công ty. Có tổ chức tốt công tác kế toán thì mới giúp cho quá trình quản lý nguyên vật liệu tốt hơn. Khi nguyên vật liệu được quản lý tốt sẽ góp phần xác định được các định mức về cung cấp, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý nhất, góp phần tiết kiệm tránh lẵng phí, mất mát góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty. Đối với Công ty TNHH Trang Quang là một công ty xây dựng thì chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí của công trình và ảnh hưởng rất lớn đến giá thành công trình hoàn thành. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến chi phí sản xuất và giá thành của công trình.Vì vậy, quá trình thu mua , bảo quản, sử dụng, hạch toán và sử dụng nguyên vật liệu có ý nghĩa rất quan trọng. Đứng trước yêu cầu đó thì kế toán cũng có một vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu cho công ty. Được sự giúp đỡ của doanh nghiệp và sự hướng dẫn tận tình của cô Dương Thị Hạnh và sau thời gian tìm hiểu Công ty TNHH Trang Quang nên tôi đã nhận thức được tầm quan trọng trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong việc quản lý chi phí của công ty. Chính vì đó tôi đã chọn chuyên đề : “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trang Quang” làm chuyên đề thực tập Nghề nghiệp của mình. Trong suốt quá trình thực hiện báo cáo thực tập không thể tránh khỏi thiếu sót nên tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và bạn bè để báo cáo của tôi được hoàn thiện hơn. Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung của chuyên đề được chia thành 3 chương: Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán NVL trong DN Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán NVL trong Công ty TNHH Trang Quang Chương 3 : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty TNHH Trang Quang. PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Trang Quang Tên đơn vị: Công ty TNHH Trang Quang - Tên giao dịch: Công ty TNHH Trang Quang -Trụ sở chính: TT Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La - Ngày thành lập: Thành lập ngày 04/10/2010 theo giấy phép kinh doanh số 5500409632 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Sơn La cấp. - Điện thoại: - Mã số thuế: 5500409632 - Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh:03 tỷ - Ngành nghề đăng ký kinh doanh: + Xây dựng các công trình dân dụng , đường giao thông , thuỷ lơi, nước sinh hoạt.... + Sản xuất kinh doanh kinh doanh vật liệu (Khai thác đá, cát, sỏi). Tiền thân của Công ty là một đội xây dựng thi công các hạng mục công trình độc lập, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thi công các công trình. Công ty có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cũng như thi công các hạng mục công trình ở nhiều địa phương trong tỉnh. Với chính sách ưu đãi của Nhà Nước, đơn vị thực sự lành mạnh về mặt tài chính, vững vàng trong chuyên môn, có kinh nghiệm lâu năm trong hoạt động chuyên ngành. Công ty luôn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người lao động có thể phát huy hết năng lực, trình độ sáng tạo của bản thân. Từ đó năng suất lao động ngày càng được nâng cao, uy tín của công ty ngày càng được củng cố, thu nhập ngày càng tăng, đời sống CBCNV phát triển rõ rệt. Cùng với kinh nghiệm, năng lực sẵn có kết hợp với sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty TNHH Trang Quang đã thực sự hoà nhập vào cơ chế thị trường đưa sản lượng từ 03 tỷ đồng (năm 2010) và phấn đấu đạt 07 tỷ đồng năm vào năm 2013 . Công ty đã làm hài lòng các ban quản lý dự án, các nhà đầu tư ở các hạng mục, công trình mà Công ty đã hoàn thành. Trong thời kỳ đổi mới của đất nước, Công ty sẽ còn nâng cao hơn nữa về năng lực quản lý, chất lượng các công trình để đáp ứng đòi hỏi của nhà đầu tư. Trải qua gần 3 năm xây dựng và phát triển vị thế của Công ty trong ngành xây dựng ngày càng được củng cố vững chắc, tạo được niềm tin đối với những nhà đầu tư. Đặc biệt Công ty có đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, là những kỹ sư giao thông, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư có kinh nghiệm đủ khả năng để tiến hành tổ chức thi công những công trình phức tạp. Để từ đó Công ty luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ mà chủ đầu tư giao cho và sẵn sàng đáp ứng các công trình trong và ngoài tỉnh. Trong tương lai Công ty luôn mong muốn hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn trong lĩnh vực xây dựng để cùng thực hiện các công trình, hạng mục lớn phức tạp mà nhà đầu tư giao cho. Bên cạnh đó việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề luôn được Công ty quan tâm hàng đầu. 1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Trang Quang Chức năng + Xây dựng các công trình dân dụng, đường giao thông, thuỷ lơi, nước sinh hoạt.... + Sản xuất kinh doanh kinh doanh vật liệu (Khai thác đá, cát, sỏi) Nhiệm vụ - Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh , phát triển hợp tác kinh tế - Đoàn kết, giúp đỡ công nhân viên phát triển sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, không nghừng nâng cao trình độ về mọi mặt. - Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, chính sách đối với người lao động, thực hiện hợp tác cạnh tranh lành mạnh. - Xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý cũng như bộ phận trực tiếp thi công công trình đều đi vào hoạt động có nề nếp, khoa học nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau nâng cao kết quả kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế, tất cả vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của công ty. 1.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp Công ty được tổ chức theo hình thức doanh nghiệp căn cứ vào luật Công ty số/2005 /QH10 được nước cộng hoà xã hộ chủ nghỉa việt nam thông qua ngày// Dựa trên đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Trang Quang tổ chức bộ máy quản lý theo nguyên tắc trực tiếp trong cơ cấu tổ chức quản lý thì các phòng ban, bộ phận đều có quyền hạn và nghĩa vụ riêng. Tuy nhiên vẫn có mối quan hệ phục vụ hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo chức năng quản lý đạt hiệu quả cao nhất. Ban giám đốc Phòng kế toán Phòng kế hoạch kinh doanh phòng kỹ thuật Phòng tổ chức hành chính Sơ đồ1.9 :Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty TNHH Trang Quang Trong đó, nhiệm vụ của từng cấp, từng bộ phận như sau: Ban giám đốc: Gồm 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc + Giám đốc: Có chức năng quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty. Chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, trước pháp luật về điều hành Công ty, điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao, có quyền miễn nhiệm, bổ nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty. + Phó giám đốc: Có trách nhiệm điều hành thiết kế, đọc bản vẽ, quản lý tình hình thực hiện kế hoạch quản lý chỉ đạo phòng kỹ thuật. Thay mặt giám đốc chịu trách nhiệm trước công trình sản xuất của Công ty, Phó Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước giám + Phòng kỹ thuật: Chỉ đạo thi công, đảm bảo cho tiến độ hoạt động tốt, công trình đạt chất lượng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chọn lựa kỹ thuật hợp lý cho mỗi quy trình, kiểm tra quy trình thi công, đề xuất ý kiến tiết kiệm nguên liệu. Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị , sửa đốc về tất cả các hoạt động sản xuất, thay mặt giám đốc chỉ đạo công nhân viên làm việc tốt, đúng kỹ thuật. - Các phòng ban chức năng: + Phòng tổ chức hành chính: Phòng có chức năng xây dựng phương án tổ chức, chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, tuyển chọn, đào tạovà bồi dưỡng cán bộ công nhân viên trong Công ty, giúp giám đốc tổng hợp chính sách về BHXH- BHYT đối với người lao động giải quyết các thủ tục hành chính trong nội bộ Công ty . + Phòng kế toán: Phòng có chức năng giúp giám đốc quản lý tài chính, thực hiện công tác kế toán thống kê tài chính và hạch toán kinh tế trong sản xuất kinh doanh .Tổ chức mở sổ sách phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty, làm tốt công tác ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng nghày phải chính xác và kịp thời. + Phòng kế hoạch kinh doanh: Lập kế hoạch sản xuất , làm định mức cho các loại sản phẩm.Có nhiệm vụ tìm hiểu thị trường, tổ chức mạng lưới tiêu thụhàng hoá, tìm hiểu các nhà cung cấp để chuẩn bị cho việc sản xuấtvà kinh doanh của Công ty.chữa, bảo dưỡng, thay thế máy móc thiết bị. *Tình hình lao động của Công ty trong thời kỳ từ năm 2010- 2012 Năm Chỉ tiêu Tổng số lao động Trình độ chuyên môn tay nghề ĐH CĐ TC Bậc thợ Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 2010 Toàn đơn vị 224 Quản lý 18 6 5 7 Trực tiếp thi công 206 6 6 8 48 29 58 34 17 2011 Toàn đơn vị 249 Quản lý 19 8 7 5 Trực tiếpthi công 230 6 8 11 52 35 60 37 21 2012 Toàn đơn vị 273 Quản lý 23 9 7 7 Trực tiếp thi công 250 7 8 13 54 42 65 39 22 2.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh của Công ty. 2.1.1.Nguyên vật liệu và vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh của Công ty. 2.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu * Khái niệm. Nguyên vật liệu là một bộ phận trọng yếu của tư liệu sản xuất, nguyên vật liệu là đối tượng của lao động đã qua sự tác động của con người. Trong đó vật liệu là những nguyên liệu đã trải qua chế biến. Vật liệu được chia thành vật liệu chính, vật liệu phụ và nguyên liệu gọi tắt là nguyên vật liệu. * Đặc điểm. - Bị hao mòn trong quá trình sản xuất và cấu thành nên thực thể của sản phẩm. - Giá trị vật liệu được chuyển dịch toàn bộ và chuyển dịch một lần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra. - Nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất và giá thành. - Vật liệu có nhiều loại, nhiều thứ khác nhau 2.1.1.2. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh Nguyên vật liệu là một bộ phận trọng yếu của tư liệu sản xuất, là đối tượng lao động đã qua sự tác động của con người. Nguyên vật liệu được chia thành NVL chính và NVL phụ, việc phân chia này không phải dựa vào đặc tính vật lý, hoá học hoặc khối lượng tiêu hao mà dựa vào sự tham gia của chúng vào việc cấu thành nên sản phẩm mới. Trong Công ty xây dựng, chi phí về NVL thường chiếm tỷ trọng rất lớn (khoảng 60-70 % trong tổng giá trị của công trình). Do vậy NVL có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nếu thiếu NVL thì không thể tiến hành được các hoạt động sản xuất vật chất nói chung và quá trình thi công xây dựng nói riêng. Thông qua quá trình thi công xây dựng, kế toán NVL có thể đánh giá những khoản chi phí chưa hợp lý, lãng phí hay tiết kiệm. Bởi vậy Công ty cần tổ chức công tác kế toán quản lý chặt chẽ NVL ở tất cả các khâu từ khâu thu mua, bảo quản, dự trữ, sử dụng NVL nhằm hạ thấp chi phí sản xuất xuống một mức nhất định nào đó, giảm mức tiêu hao NVL trong sản xuất còn là cơ sở để tăng sản phẩm mới. Qua đó ta có thể nói rằng NVL có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh nói chung và quá trình thi công xây dựng nói riêng. 2.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu Quản lý NVL là yếu tố khách quan của nền sản xuất. Tuy nhiên, do trình độ kỹ thuật quản lý khác nhau nên phạm vi và phương pháp quản lý khác nhau. Trong điều kiện sản xuất ngày càng mở rộng và phát triển, khối lượng sản phẩm ngày càng nhiều đòi hỏi chất lượng và chủng loại NVL ngày càng cao. Ở nước ta hiện nay, NVL sản xuất trong nước còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất về cả mặt lượng và mặt chất, một số NVL còn phải nhập ngoại và thanh toán bằng ngoại tệ. Do vậy, để sản xuất kinh doanh có hiệu quả cần quản lý NVL tiết kiệm, đúng mức, đúng quy trình công nghệ để sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, đồng thời góp phần đánh giá tài sản của đơn vị môt cách đầy đủ, xác thực, đảm bảo tính trung thực khách quan của thông tin trình bày trên báo cáo tài chính của Công ty. Xuất phát từ vai trò, đặc điểm của NVL trong quá trình sản xuất, việc quản lý NVL đòi hỏi phải chặt chẽ, khoa học ở tất cả các khâu thu mua, bảo quản và dự trữ, sử dụng. Cụ thể: - Khâu thu mua: Để quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành bình thường thì Công ty phải thường đảm bảo cho các loại NVL được thu mua đủ khối lượng, đúng quy cách chủng loại. Kế hoạch thu mua đúng tiến độ phù hợp với kế hoạch sản xuất của Công ty. Đồng thời, Công ty phải thường xuyên tiến hành phân tích, đánh giá tình hình kế hoạch thu mua để từ đó chọn nguồn mua đảm bảo về số lượng, chất lượng, giá cả và chi phí thu mua thấp nhất. - Khâu bảo quản: Tổ chức bảo quản NVL quan tâm tới việc tổ chức tốt kho hàng, bến bãi, trang bị đầy đủ các thiết bị cân đo, kiểm tra, thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại NVL, tránh hư hỏng mất mát, hao hụt đảm bảo an toàn là một trong những yêu cầu quản lý NVL. - Khâu dự trữ: Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển hóa của NVL, hạn chế NVL bị ứ đọng, rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh là một đòi hỏi đối với khâu dự trữ. Do đó, Công ty phải xây dựng định mức tối đa và định mức dự trữ tối thiểu cho từng loại NVL để đảm bảo cho quá trình sản xuất không bị đình trệ, gián đoạn do việc cung cấp, thu mua không kịp thời hoặc gây ra tình trạng ứ đọng vốn do việc dự trữ quá nhiều. - Khâu sử dụng: Quản lý ở khâu sử dụng phải thực hiện việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở định mức, dự toán chi phí nhằm hạ thấp chi phí, tiêu hao NVL trong giá thành sản phẩm, tăng tích lũy cho Công ty. Do vậy, ở khâu này cần phải tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất dùng và sử dụng NVL trong quá trình sản xuất. Như vậy, công tác quản lý vật liệu rất quan trọng. Trong thực tế vẫn có nhiều Công ty để thất thoát NVL do không quản lý tốt ở các khâu hoặc không thực hiện đúng yêu cầu. Vậy nên để quản lý tốt NVL Công ty cần phải luôn cải tiến công tác quản lý NVL cho phù hợp với thực tế. 2.1.3 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng và giá trị thực tế của từng loại, từng thứ nguyên vật liệu nhập - xuất - tồn kho, sử dụng tiêu hao cho sản xuất. Vận dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán vật liệu. Hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận, đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về nguyên vật liệu. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu mua, tình hình dự trữ và tiêu hao vật liệu. Phát hiện và xử lý kịp thời nguyên vật liệu thừa, thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất, ngăn ngừa việc sử dụng nguyên vật liệu lãng phí, phi pháp. Tham gia kiểm kê, đánh giá lại vật liệu theo chế độ qui định của Nhà Nước, lập báo cáo kế toán về nguyên vật liệu phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý, điều hành, phân tích kinh tế. 2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu 2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu. Có rất nhiều tiêu thức phân loại nguyên vật liệu (NVL) nhưng thông thường kế toán sử dụng một số các tiêu thức sau để phân loại nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình theo dõi và phản ánh trên các sổ kế toán khác nhau. Nếu căn cứ vào tính năng sử dụng, có thể chia NVL ra thành các nhóm sau: + Nguyên vật liệu chính: Là những nguyên vật liệu cấu thành nên thực thể vật chất của sản phẩm. "Nguyên liệu" là thuật ngữ để chỉ đối tượng lao động chưa qua chế biến công nghiệp, "Vật liệu" dùng để chỉ những nguyên liệu đã qua sơ chế. + Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất, không cấu thành nên thực thể vật chất của sản phẩm mà có thể kết hợp với nguyên, vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, làm tăng thêm chất lượng hoặc giá trị sử dụng của sản phẩm. Vật liệu phụ cũng có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, phục vụ cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường, hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, phục vụ cho quá trình lao động. + Nhiên liệu: Là một loại vật liệu phụ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng như: xăng, dầu, ở thể rắn như: các loại than đá, than bùn, và ở thể khí như: gas... + Phụ từng thay thế: Là những vật tư, sản phẩm dùng để thay thế sửa chữa máy móc thiết bị, tài sản cố định, phương tiện vận tải...ví dụ như các loại ốc, đinh vít, bulông để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, các loại vỏ, ruột xe khác nhau, để thay thế trong các phương tiện vận tải. + Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là những loại vật liệu, thiết bị dùng trong xây dựng cơ bản như: gạch, cát, đá, xi măng, sắt, thép, bột trát tường, sơn. Đối với thiết bị xây dựng cơ bản bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào các công trình xây dựng cơ bản như các loại thiết bị điện... + Phế liệu: Là những phần vật chất mà Công ty có thể thu hồi được trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. 2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu 2.2.2.1. Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho. Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cấu thành nên hàng tồn kho, do đó kế toán nguyên vật liệu phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán hàng tồn kho Hàng tồn kho được tính theo giá gốc trị giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí thu mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Để có thể theo dõi sự biến động của NVL trên các loại sổ kế toán khác nhau (cả sổ chi tiết và sổ tổng hợp) và tổng các chỉ tiêu kinh tế có liên quan tới NVL Công ty cần phải thực hiện việc tính giá NVL. Tính giá NVL là phương pháp kế toán dùng thước đo tiề
Luận văn liên quan