Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh

Nền kinh tế thị trường đã mang lại cơ hội thách thức lớn cho các doanh nghiệp đồng thời mang lại những lợi ích cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp muốn tồn tại được phải tìm các phương thức kinh doanh phù hợp để sản phẩm của mình có thể cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường. Chính vì vậy các doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý. Một trong những biện pháp đó hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam là giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau. Giá thành sản phẩm cao hoặc thấp đều phụ thuộc vào chi phí đã bỏ ra, do đó nếu chi phí sản xuất cao thì giá thành sản phẩm sẽ cao và ngược lại. Cho nên trong hệ thống các chỉ tiêu kế toán tài chính thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu hết sức quan trọng, phấn đấu để không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác quản lý doanh nghiệp. Hạ giá thành sản phẩm là sự kết tinh của các yếu tố về lao động sống và lao động vật hoá. Yêu cầu về hạ giá thành sản phẩm chỉ thực hiện được bằng cách tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả các loại vật tư, tài sản, tiền vốn, sức lao động. Vì vậy hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò quan trọng trong công tác hạch toán kế toán. Nó vừa là cơ sở để xác định kết quả hoạt động kinh doanh vừa là điều kiện để giám sát sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phát hiện ra những khâu yếu, khâu tồn tại, kịp thời có biện pháp khắc phục. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác để hoà nhập vào nền kinh tế thị trường, Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh luôn chú trọng công tác hạch toán kế toán sao cho ngày càng hoàn thiện để đạt kết quả tốt nhất. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Vận tải Hà Minh, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh”. Nội dung đề tài bao gồm: * Lời mở đầu *Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. * Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cty Cổ phần Vận tải Hà Minh. * Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh. * Kết luận.

doc77 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2046 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời mở đầu Nền kinh tế thị trường đã mang lại cơ hội thách thức lớn cho các doanh nghiệp đồng thời mang lại những lợi ích cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp muốn tồn tại được phải tìm các phương thức kinh doanh phù hợp để sản phẩm của mình có thể cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường. Chính vì vậy các doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý. Một trong những biện pháp đó hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam là giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau. Giá thành sản phẩm cao hoặc thấp đều phụ thuộc vào chi phí đã bỏ ra, do đó nếu chi phí sản xuất cao thì giá thành sản phẩm sẽ cao và ngược lại. Cho nên trong hệ thống các chỉ tiêu kế toán tài chính thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu hết sức quan trọng, phấn đấu để không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác quản lý doanh nghiệp. Hạ giá thành sản phẩm là sự kết tinh của các yếu tố về lao động sống và lao động vật hoá. Yêu cầu về hạ giá thành sản phẩm chỉ thực hiện được bằng cách tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả các loại vật tư, tài sản, tiền vốn, sức lao động. Vì vậy hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò quan trọng trong công tác hạch toán kế toán. Nó vừa là cơ sở để xác định kết quả hoạt động kinh doanh vừa là điều kiện để giám sát sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phát hiện ra những khâu yếu, khâu tồn tại, kịp thời có biện pháp khắc phục. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác để hoà nhập vào nền kinh tế thị trường, Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh luôn chú trọng công tác hạch toán kế toán sao cho ngày càng hoàn thiện để đạt kết quả tốt nhất. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Vận tải Hà Minh, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh”. Nội dung đề tài bao gồm: * Lời mở đầu *Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. * Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cty Cổ phần Vận tải Hà Minh. * Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh. * Kết luận. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất Khái niệm về chi phí sản xuất Chi phí sản xuất là toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, biểu hiện bằng tiền và tính cho một thời kỳ nhất định. Bản chất, nội dung chi phí sản xuất Để tiến hành các hoạt động sản xuất, doanh nghiệp phải có 3 yếu tố cơ bản: + Tư liệu lao động: nhà xưởng, máy móc thiết bị, những tài sản cố định khác. + Đối tượng lao động: nguyên vật liệu, nhiên liệu… + Lao động của con người. Quá trình sử dụng các yếu tố cơ bản trong sản xuất cũng đồng thờì là quá trình doanh nghiệp phải chi ra những chi phí sản xuất tương ứng. Tương ứng với việc sử dụng TSCĐ là chi phí về khấu hao TSCĐ, tương ứng với việc sử dụng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu…là những chi phí về nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu…, tương ứng với việc sử dụng lao động là tiền công, tiền trích BHXH, BHYT…Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá và cơ chế hạch toán kinh doanh, mọi chi phí trên đều được biểu hiện bằng tiền, trong đó chi phí tiền công là biểu hiện bằng tiền của hao phí về lao động sống, còn chi phí về khấu hao TSCĐ, chi phí về nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu là biểu hiện bằng tiền của hao phí về lao động vật hoá. Một doanh nghiệp sản xuất ngoài những hoạt động có liên quan đến sản xuất ra sản phẩm hoặc lao vụ, còn có những hoạt động kinh doanh và hoạt động khác không có tính chất sản xuất, những hoạt động bán hàng, hoạt động quản lý, và hoạt động mang tính chất sự nghiệp… Nhưng chỉ những chi phí để tiến hành các hoạt động sản xuất mới được coi là chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp, nhưng để phục vụ cho quản lý và hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất phải được tính toán tập hợp theo từng thời kỳ: hàng tháng, hàng quý, hàng năm phù hợp với kỳ báo cáo. Những chi phí sản xuất mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong kỳ mới được tính vào chi phí sản xuất trong kỳ. Thực chất chi phí sản xuất là sự dịch chuyển vốn - dịch chuyển giá trị các yếu tố vào đối tượng tính giá. Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm Khái niệm về giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là các biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công việc sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh về chất lượng, hoạt dộng của doanh nghiệp trên tất cả các mặt kinh tế, kĩ thuật, tổ chức và hiệu quả của công việc quản lý, sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn của doanh nghiệp. Đồng thời giá thành sản phẩm còn là cơ sở để doanh nghiệp xác định giá bán của sản phẩm và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bản chất, nội dung của giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu tổng hợp nhất phản ánh đầy đủ sự hao phí của tất cả các mặt xét về mặt kinh tế hay hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá thành sản phẩm biểu hiện trình độ, quy mô tổ chức, tính hiện đại hay lạc hậu về mặt kỹ thuật của nền sản xuất, là chỉ tiêu cơ bản để lập kế hoạch sản xuất sản phẩm. Sự vận động của quá trình sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất bao gồm hai mặt đối lập nhau, nhưng có liên quan mật thiết hữu cơ với nhau: một mặt là các chi phí doanh nghiệp đã chỉ ra, một mặt là kết quả sản xuất thu được. Những sản phẩm, công việc, lao vụ nhất định đã hoàn thành đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của xã hội cần được tính giá thành, hay nói cách khác cần phải tính những chi phí đã bỏ ra để sản xuất chúng. Giá thành sản phẩm còn là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, phản ánh kết quả sử dụng các loại tài sản vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất cũng như giải pháp kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện nhằm đạt được mục đích sản xuất là sản xuất ra khối lượng sản phẩm nhiều nhất với chi phí sản xuất tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm còn là căn cứ để tính toán, xác định hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. * Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm được thể hiện trên 2 khía cạnh: - Về mặt chất: chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đều biểu hiện toàn bộ hao phí lao động sống, lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chỉ ra trong quá trình sản xuất, biểu hiện bằng tiền. Những chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí còn giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản xuất. - Về mặt lượng: Chi phí sản xuất luôn gắn với thời kỳ phát sinh chi phí còn giá thành sản phẩm gắn với khối lượng sản phẩm đã hoàn thành. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có thể khác nhau khi có sản phẩm dở dang đầu kỳ hoặc cuối kỳ. Sự khác nhau về mặt lượng và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thể hiện ở công thức tổng quát sau đây: Z = Ddk + C - Dck Trong đó: Z : tổng giá thành sản phẩm Ddk : trị giá sản phẩm dở dang đầu kỳ Dck : trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ C : tổng chi phí phát sinh trong kỳ Như vậy chi phí sản xuất là căn cứ để tính giá thành sản phẩm hoàn thành. Việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là 2 giai đoạn kế tiếp nhau của quá trình hạch toán sản xuất. Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, nhiều thứ khác nhau. Để thuận tiện cho công tác quản lý, hạch toán, kiểm tra chi phí cũng như việc đưa ra quyết định kinh doanh. Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty được phân loại theo những tiêu thức sau: Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí Căn cứ vào nội dung, tính chất kinh tế của chi phí, chi phí sản xuất được phân thành các yếu tố chi phí. Mỗi yếu tố chi phí chỉ bao gồm những chi phí có cùng nội dung kinh tế, không phân biệt chi phí đó phát sinh ở lĩnh vực nào, mục đích và tác dụng của nó ra sao. Cách phân loại này còn gọi là phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố. Theo cách phân loại này chi phí sản xuất được chia thành 5 yếu tố chi phí sau: -Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: bao gồm toàn bộ chi phí về các loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, chi phí nguyên vật liệu khác. - Yếu tố tiền lương và các khoản trích theo lương: bao gồm toàn bộ tiền lương, phụ cấp và các khoản trích trên tiền lương theo quy định của lao động trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện công việc, lao vụ trong kỳ. - Yếu tố khấu hao TSCĐ: bao gồm khấu hao của tất cả TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. - Yếu tố dịch vụ mua ngoài: bao gồm toàn bộ số tiền doanh nghiệp đã chi trả về các loại dịch vụ mua từ bên ngoài như điện, nước, điện thoại…phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Yếu tố chi phí khác bằng tiền: là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngoài các yếu tố chi phí nêu trên. Cách phân loại này có tác dụng rất lớn trong việc quản lý chi phí sản xuất. Nó cho biết kết cấu, tỷ trọng của từng yếu tố chi phí sản xuất chiếm trong tổng số. Từ đó giúp cho công tác phân tích chi phí sản xuất, đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố ở bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Đồng thời còn cung cấp tài liệu tham khảo để lập dự toán chi phí sản xuất, lập kế hoạch cung ứng vật tư, tính toán nhu cầu vốn lưu động cho kỳ sau. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm Mỗi khoản mục chi phí bao gồm những chi phí có cùng mục đích và công dụng không phân biệt chi phí đó có nội dung kinh tế như thế nào. Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất được chia thành 4 khoản mục khác nhau: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT): chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm, lao vụ, dịch vụ. + Chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT): bao gồm tiền lương và các khoản phải trả trực tiếp cho công nhân sản xuất, các khoản trích theo lương của công nhân sản xuất như: KPCĐ, BHXH, BHYT. + Chi phí sản xuất chung (CPSXC): là toàn bộ chi phí sản xuất liên quan đến việc tổ chức phục vụ và quản lý sản xuất kinh doanh như: chi phí công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định… Với cách phân loại chi phí sản xuất theo công dụng tạo điều kiện cho doanh nghiệp quản lý chi phí sản xuất theo định mức và cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm. Phân loại giá thành sản phẩm Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm và nguồn số liệu Theo cách phân loại này giá thành sản phẩm được chia làm 3 loại: - Giá thành kế hoạch: là giá thành được xác định trước khi bắt đầu sản xuất của kỳ kế hoạch dựa trên các định mức và dự toán của kỳ kế hoạch. Giá thành kế hoạch được coi là mục tiêu chung mà doanh nghiệp phải cố gắng hoàn thành nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp. - Giá thành định mức: là giá thành được xác định trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch. Giá thành định mức được xem là căn cứ để kiểm soát tình hình thực hiện các định mức tiêu hao, các yếu tố vật chất khác nhau phát sinh trong quá trình sản xuất. Giá thành định mức cũng được xây dựng trước khi bắt đầu quá trình sản xuất. - Giá thành thực tế: là giá thành được xác định trên cơ sở các khoản hao phí thực tế trong kỳ để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm. Giá thành thực tế được xác định sau khi đã xác định được kết quả sản xuất trong kỳ. Giá thành thực tế là căn cứ để kiểm tra, đánh giá tình hình tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành và xác định kết quả kinh doanh. Phân loại giá thành sản phẩm theo chi phí phát sinh Theo cách phân loại này giá thành sản phẩm được chia làm 2 loại: - Giá thành sản xuất sản phẩm: bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm như CPNVLTT, CPNCTT và CPSXC tính cho những sản phẩm, công vụ đã hoàn thành. Giá thành sản xuất sản phẩm được sử dụng hạch toán thành phẩm, tính giá vốn hàng bán và lãi gộp ở các doanh nghiệp sản xuất. - Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ: Giá thành toàn bộ của sản phẩm  =  Giá thành sản xuất sản phẩm  +  Chi phí bán hàng  +  Chi phí quản lý doanh nghiệp   Như vậy giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ chỉ tính và xác định cho số sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đã tiêu thụ, nó là căn cứ để tính toán xác định mức lợi nhuận thuần trước thuế của doanh nghiệp. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là phạm vi giớí hạn mà chi phí sản xuất phát sinh cần được tập hợp theo phạm vi giới hạn đó. Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất căn cứ vào tính chất sản xuất, loại hình sản xuất, đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm của quy trình công nghệ sản xuất, yêu cầu và trình độ quản lý hạch toán của doanh nghiệp… Dựa vào căn cứ này để có thể xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất hay từng giai đoạn, từng phân xưởng, từng tổ đội sản xuất. Cũng có thể là từng nhóm sản phẩm, từng công trình xây dựng, từng đơn đặt hàng, từng chi tiết sản phẩm. Như vậy thực chất của việc xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là việc xác định nơi phát sinh chi phí và đối tượng chịu chi phí. Đối tượng tính giá thành sản phẩm Đối tượng tính giá thành: là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ mà doanh nghiệp đã sản xuất hoàn thành đòi hỏi phải tính tổng giá thành và giá thành đơn vị. Bộ phận kế toán giá thành phải căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, khả năng, yêu cầu quản lý cũng như tính chất của từng loại sản phẩm cụ thể. Ngoài ra đối tượng tính giá thành còn dựa vào các đặc điểm sử dụng của sản phẩm bán được, yêu cầu hạch toán kinh tế, khả năng trình độ quản lý của doanh nghiệp. Kỳ tính giá thành Kỳ tính giá thành là thời kỳ mà bộ phận kế toán phải tiến hành công việc tính toán giá thành cho các đối tượng tính giá thành. Trên cơ sở đối tượng tính giá thành đã xác định, căn cứ vào chu kỳ sản xuất sản phẩm, đặc điểm tổ chức sản xuất, tính chất của sản phẩm mà xác định kỳ tính giá thành cho phù hợp. Thông thường, doanh nghiệp sản xuất với khối lượng lớn, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục thì kỳ tính giá thành là hàng tháng vào thời điểm cuối tháng. Nếu doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt theo từng đơn đặt hàng, chu kỳ sản xuất dài, sản phẩm hoặc hàng loạt sản phẩm chỉ hoàn thành khi kết thúc chu kỳ sản xuất của sản phẩm hoặc hàng loạt sản phẩm đó thì kỳ tính giá thành thích hợp là thời điểm kết thúc chu kỳ sản xuất của sản phẩm hoặc hàng loạt sản phẩm hoàn thành. Như vậy, trong trường hợp này kỳ tính giá thành không trùng với kỳ báo cáo. Xác định kỳ tính giá thành cho từng đối tượng tính giá thành thích hợp giúp cho tổ chức công việc tính giá thành được khoa học, hợp lý, đảm bảo cung cấp thông tin về giá thành thực tế của sản phẩm kịp thời, trung thực, phát huy được vai trò kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm của kế toán. Trong quá trình này kế toán có vai trò cung cấp các thông tin kinh tế mang tính pháp lý và hợp lý, cụ thể thông qua chứng từ phát sinh thể hiện chi phí đầu vào và tổng chi phí này được thể hiện ở đầu ra trong chi phí hợp lý của thành phẩm nhập kho và chi phí bất thường trên định mức trong giá vốn hàng bán. Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất là phương pháp sử dụng để tập hợp và phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giới hạn mối quan hệ của đối tượng kế toán chi phí. Có 2 phương pháp chủ yếu tập hợp chi phí sản xuất: - Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp: phương pháp này áp dụng với các chi phí sản xuất chỉ liên quan tới một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. Hàng ngày (kỳ) có chi phí sản xuất phát sinh có liên quan tới đối tượng chi phí nào, kế toán sẽ ghi trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí đó. Phương pháp này đòi hỏi phải tổ chức hạch toán ban đầu theo đúng đối tượng chịu chi phí, đảm bảo cho việc tập hợp chi phí sản xuất cho từng đối tượng một cách chính xác. - Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất: phương pháp này áp dụng cho chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng kế toán chi phí sản xuất khác nhau. Phân bổ chi phí sản xuất cho từng đối tượng phải dựa trên tiêu thức phân bổ hợp lý qua 2 bước: + Bước1: Xác định hệ số phân bổ: H= C/T Trong đó: H : hệ số phân bổ chi phí C : Tổng chi phí sản xuất đã tập hợp cần phân bổ T : Tổng tiêu chuẩn dùng phân bổ Bước 2: Tính số chi phí sản xuất phân bổ cho từng đối tượng Ci = H x Ti Trong đó: Ci : Chi phí phân bổ cho đối tượng i H : hệ số phân bổ Ti : tiêu chuẩn phân bổ của đối tượng i Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sẩn phẩm trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CP NVLTT) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là những chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu…sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện các lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp. Đối với nguyên vật liệu được sử dụng cho một đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất thì chi phí nguyên vật liệu được ghi trực tiếp cho từng đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Đối với nguyên vật liệu được sử dụng cho nhiều đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất thì chi phí nguyên vật liệu được tập hợp chung, cuối kỳ thực hiện việc kết chuyển phân bổ CPNVLTT cho các đối tượng liên quan theo tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí nguyên vật liệu chính có thể chọn tiêu thức phân bổ là chi phí vật liệu định mức, chi phí vật liệu kế hoạch, khối lượng sản phẩm sản xuất…Chi phí vật liệu phụ, nhiên liệu có thể chọn các tiêu thức trên hoặc chọn tiêu thức chi phí nguyên vật liệu chính. Để tập hợp và kết chuyển phân bổ chi phí nguyên vật liệu kế toán sử dụng TK 621: chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp. Kết cấu chủ yếu của tài khoản này như sau: - Bên nợ: Trị giá vốn nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ dịch vụ trong kỳ. - Bên có: + Trị giá vốn nguyên liệu, vật liệu sử dụng không hết, nhập lại kho + Trị giá của vật liệu thu hồi (nếu có) + Kết chuyển CPNVLTT vượt trên mức bình thường. - Tài khoản 621 không có số dư cuối kỳ. Sơ đồ 1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  1.6.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT) CPNCTT là những khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện các loại lao vụ, dịch vụ gồm: tiền lương chính, tiền lương phụ, các khoản phụ cấp, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo số tiền lương của công nhân sản xuất. CPNCTT nếu liên quan đến một đối tượng thì sử dụng phương pháp tập hợp trực tiếp, còn nếu liên quan đến nhiều đối tượng thì sử dụng phương pháp phân bổ. Tiêu chuẩn dùng để phân bổ hợp lý là phân bổ theo giờ công định mức hoặc theo tiền công định mức, hay phân bổ theo giờ công thực tế. Để tập hợp CPNCTT kế toán sử dụng TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp
Luận văn liên quan