Đề tài Huấn thị của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và phát biểu của các đồng chí ngành về công tác Thanh Tra

(Bản scan) Nếu như Trung Ương Đảng, Chính Phủ có nghị quyết, chỉ thị đưa về các ngành, các địa phương, kết quả thế nào không có thanh tra khó mà biết được địa phương làm tốt, làm vừa, làm xấu, có làm hay không làm trên không biết, địa phương nhiều khi cũng không biết, trên không thấu dưới, dưới không thấu trên. Thanh tra là để theo dõi kế hoạch, chỉ thị, chính sách đó, các địa phương đã chấp hành như thế nào

pdf163 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2070 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Huấn thị của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và phát biểu của các đồng chí ngành về công tác Thanh Tra, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan