Đề tài Huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội của thành phố Đà Nẵng

(Bản scan) Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) hình thành rất sớm. Cộng đồng NVNONN nói chung và cộng đồng NVNONN quê Đà Nẵng nói riêng tuy có nhiều khác biệt về hoàn cảnh ra đi, về thái độ chính trị, về hoàn cảnh kinh tế, địa vị xã hội... song đại đa số bà con ta đều có chung một điểm tương đồng là lòng yêu đất nước bao la, lòng nhớ quê dâ diết,...

pdf127 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2231 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội của thành phố Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan