Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Việt Tiến

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến do có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường thì mối quan tâm lớn nhất và cũng là hàng đầu của các doanh nghiệp là lợi nhuận. Lợi nhuận quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của doanh nghiệp.Từ tình hình thực tế các doanh nghiệp phải thường xuyên điều tra tính toán cân nhắc để lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu sao cho với chi phí bỏ ra ít nhất nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được mục đích này đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm tới mọi yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm của mình. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và trong doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã và đang là một vấn đề được nhiều nhà kinh doanh quan tâm. Chi phí sản xuất và giá thành là hai chỉ tiêu quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào , hai chỉ tiêu này luôn có mối quan hệ khăng khít với nhau. Việc tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm sẽ góp phần nâng cao lợi nhuận ,tăng tích lũy cho doanh nghiệp - nó là tiền đề để đảm bảo cho sự tồn tại, củng cố chỗ đứng của doanh nghiệp trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Để làm tốt công việc này đòi hỏi doanh nghiệp cần tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, kịp thời , đúng đối tượng , đúng chế độ quy định và đúng phương pháp để từ đó có những biện pháp cụ thể để tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm là một yêu cầu quan trọng trong công tác kế toán tại một doanh nghiệp. Xuất phát từ những nhận thức trên và qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Việt Tiến, tìm hiểu về công tác kế toán tại công ty em thấy rằng công tác “kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” ở công ty cũng đã được chú ý và coi trọng. Từ tình hình thực tế đó cùng với sự yêu thích em đã chọn đề tài : “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm “ để trình bày trong báo cáo tốt nghiệp của mình. Báo cáo tốt nghiệp của em gồm 3 chương : Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty TNHH Việt Tiến. Chương 3 : Một số ý kiến nhận xét và đóng góp về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Việt Tiến.

doc69 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2510 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Việt Tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan