Đề tài Khắc phục điểm đen trến tuyến giao thông Quốc Lộ

1. Tính cấp thiết của đề tài: 2. Mục tiêu đề tài: 3. Phương pháp nghiên cứu: a) Phương pháp nghiên cứu tình hình thực tế: Phương pháp này được tiến hành theo các bước sau: + Bước 1: Thu thập số liệu về thực trạng An toàn giao thông. + Bước 2: Xác định các vị trí điểm đen trên tuyến giao thông Quốc lộ hay xảy ra tai nạn giao thông. + Bước 3: Phân tích, tìm hiểu nguyên nhân gây mất an toàn tại các vị trí điểm đen đó. + Bước 4: Đề xuất các giải pháp khắc phục, cải tạo các điểm đen đó. + Bước 5: Đánh giá mức độ an toàn giao thông trước và sau khi áp dụng các giải pháp. b) Phương pháp nguyên cứu các yếu tố của hệ thống giao thông: Phương pháp nay nghiên cứu theo các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại các điểm đen trên tuến giao thông Quốc lộ, bao gồm 3 yếu tố chủ yếu sau: - Con người: Là trung tâm của mọi hoạt động trong xã hội. Trong hệ thống giao thông con người xuất hiện với vai trò là người tham gia giao thông và người tổ chức quản lý, sử dụng hệ thống giao thông. - Phương tiện: Là thành phần cơ bản của hệ thống giao thông và có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông. - Môi trường đường bộ: Đây là yếu tố cũng rất quan trọng góp phần vào việc đảm bảo an toàn giao thông, bao gồm: điều kiện đường xá, hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, đèn chiếu sáng, điều kiện tự nhiên, khí hậu 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 5. Kết cấu đề tài: Gồm 3 chương Chương I Tổng quan về tình hình tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam. Chương II Phân tích tình hình tai nạn giao thông tại các điểm đen trên tuyến giao thông Quốc Lộ (Ứng dụng cho tuyến giao thông Quốc lộ 1). Chương III Nguyên cứu một số giải pháp khắc phục điểm đen trên tuyến giao thông Quốc lộ. (Ứng dụng cho tuyến giao thông Quốc lộ 1)

doc32 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1972 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khắc phục điểm đen trến tuyến giao thông Quốc Lộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan