Đề tài Khảo sát, đánh giá hiệu quả và nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp thiết kế xử lý nước thải cho bệnh viện Đại học y dược TP Hồ Chí Minh

Cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống người dân được nâng cao. Từ đó, người dân quan tâm đế n sức khoẻ hơn và nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân tăng. Vì vậy, để đáp ứ ng nhu cầu khám và chữa bệ nh của người dân, nhiề u dự án xây dự ng mới, nâng cấp và mở rộ ng bệnh việ n đang được thực hiện. Trong quá trình khám chữabệ nh, bệ nh viện cũng sinh ramột lượ ng nước thảiđáng kể. Nếu nước thải không được xử lý thì nó gây ô nhiễm cho nguồn tiế p nhận. Hàng ngày, cả TP. Hồ Chí Minh thải ra: 12.000 ÷ 14000m và thải ra 1.1 ÷ 2.5 tấn BOD. Đặc biệt trong nước thải bệnh viện chứa số lượng lớ n các loạ i vi khuẩn gây bệ nh ảnh hưở ng đế n sức khoẻ con người. Do đó,nước thải bệnh viện cần được xử lýđạt tiêu chuẩn cho phé p trước khi thảivào nguồn tiế p nhận. Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh vừa là một cơ sở thực tập đào tạo nên các thầy thuốc và nơi tập trung các nhà khoa họ c đầu ngành, tài giỏi về chuyên mô n, vừa là nơi khám và chữa bệnh có uy tính. Bệnh việ n Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đang ngày càng quá tải. Được Bộ Y tế phê duyệt tại quyết định số 5324/QĐ-BYT ngày 12/12/2001, dự án đầ u tư xâ y dựng,nâng cấp, mở rộng Bệnh việ n Đạihọc Y Dược TP. Hồ Chí Minh với mục tiê u: Xây dựng hoàn chỉnh một bệnh viện hiệ n đại, với trang thiết bị tiên tiế n có dịch vụ y tế và trình độ khá m chữa bệ nh cao cấp đạt tiêu chuẩn khu vực ASEANvàquốc tế. Do đó, việc khảo sát hiệu quả xử lý nước thải tại các bệnh viện là việc cần thiết. Từ đó, đề xuất các biện pháp cải tạo, nâng cao năng suất xử lý cũ ng như nghiên cứ u đề xuất công nghệ thích hợ p cho các bệnh việ n nói chung và Bệnh việ n Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là điề u cần thiết.

pdf46 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1915 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát, đánh giá hiệu quả và nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp thiết kế xử lý nước thải cho bệnh viện Đại học y dược TP Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan