Đề tài Khảo sát và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần Cẩm Hà

Nội dung chính: Chương I: Cơ sở lý luận. Chương II: Tổng quan về công ty. Chương III: Giải pháp hoàn thiện.

ppt27 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1754 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần Cẩm Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khảo Sát Và Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Cẩm Hà Đại Học Dân Lập Duy Tân Trung Tâm Đào Tạo Từ Xa & Thường Xuyên  Giảng viên hướng dẫn : ThS. Đỗ Văn Tính Sinh viên thực hiện : Trần Thanh Hiếu MSSV : 03400032 Lớp : B13QTH – Hệ Đại học bằng 2 Khóa : 2007 - 2009 Đà Nẵng , 11 năm 2009 MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ Xí nghiệp chế biến gỗ Cẩm Hà chính thức được thành lập vào thượng tuần tháng 10 năm 1982. Công ty cổ phần Cẩm Hà chính thức bắt đầu hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp kể từ ngày 01/01/2005. Nguồn lực của công ty cổ phần Cẩm Hà : Nguồn nhân lực : ( Nguồn : Phòng Tổ chức ) Tiềm lực tài chính : ( Nguồn : Phòng Kế Toán ) Cơ sở vật chất kỹ thuật : ( Nguồn : Phòng Kỹ thuật, vật tư ) Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Cẩm Hà : Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất : ( Nguồn : Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu ) Khả năng Marketing và thị trường khách hàng : Dung lượng thị phần : ( Nguồn : Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu) Khách hàng : - Tổ chức Coop Italia. - Tổ chức John Lewis. - Tổ chức Persoon. - Bên cạnh các tổ chức, cá nhân nước ngoài khác còn có một bộ phận nhỏ là các tổ chức, cá nhân trong nước đặt mua các sản phẩm đa chủng loại. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : ( Nguồn : Phòng Kế toán ) Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại công ty Cổ phần Cẩm Hà : Hệ thống giá trị của Công ty : - Phát triển nguồn nhân lực. - Hướng đến khách hàng. - Luôn luôn cải tiến. - Trách nhiệm. - Chủ động. - Đoàn kết và hợp tác. Con người và quản lý tại Công ty : Tuyển dụng lao động. Đào tạo và phát triển đội ngũ lao động. Đánh giá kết quả công việc của nhân viên trong công ty. Công tác đãi ngộ nhân sự ở công ty : - Đãi ngộ vật chất. - Đãi ngộ tinh thần. Những biểu tượng vật chất : Kiến trúc. Chuẩn mực. Truyền thông, thông tin liên lạc : - Phương thức truyền thông bảng tin. - Phương thức truyền thông bản ghi nhớ. - Phương thức truyền thông khen thưởng. - Phương thức truyền thông sự kiện. - Phương thức truyền thông mạng Internet. - Phương thức thông cáo báo chí. CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 3.1 Nhận xét đánh giá về văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần Cẩm Hà : 3.1.1 Những thành công đã đạt được : Phần vô hình : - Hệ thống những giá trị : Công ty đang thực hiện 6 giá trị. - Con người và quản lý : Công ty đề cao vai trò của con người trong tổ chức, luôn ưu tiên cho việc thu hút, phát triển và quản lý nguồn nhân lực Phần hữu hình : - Kiến trúc : Công ty cung cấp đầy đủ phương tiện lao động tạo môi trường làm việc tiện nghi đầy đủ cho toàn thể cán bộ công nhân viên. - Chuẩn mực : Những quy định cụ thể bằng văn bản cũng như những quy định ngầm được công ty xây dựng không tách rời nhau. - Truyền thông, thông tin liên lạc : Công ty xây dựng và sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông giúp Công ty truyền tải thông tin hiệu quả trong và ngoài Công ty. 3.1.2 Những tồn tại cần khắc phục : - Một bộ phận cán bộ công nhân viên chưa nhận thức được văn hóa doanh nghiệp của Công ty khiến cho hiệu quả đạt được chưa cao. - Việc tổ chức phát động thi đua và xét khen thưởng còn nặng tính thủ tục, hành chính, văn bản, chưa năng động sáng tạo để khơi dậy khí thế thi đua sôi động. - Việc chấp hành nội quy, chế độ, thể lệ và thủ tục của Công ty vẫn còn yếu. - Thông tin liên lạc tại một số bộ phận, phòng ban vẫn còn chưa được chú trọng. Không thực hiện một cách nhất quán. 3.1.3 Thuận lợi và khó khăn : 3.1.3.1 Thuận lợi. 3.1.3.2 Khó khăn. Các giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Cẩm Hà : Trong quy trình tuyển dụng : Tăng cường nhận thức và phát huy tính sáng tạo của nhân viên. Thúc đẩy công tác đánh giá kết quả công việc của nhân viên trong Công ty. Xây dựng những niềm tin. KẾT LUẬN Khảo Sát Và Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Cẩm Hà Đại Học Dân Lập Duy Tân Trung Tâm Đào Tạo Từ Xa & Thường Xuyên  Giảng viên hướng dẫn : ThS. Đỗ Văn Tính Sinh viên thực hiện : Trần Thanh Hiếu MSSV : 03400032 Lớp : B13QTH – Hệ Đại học bằng 2 Khóa : 2007 - 2009 Đà Nẵng , 11 năm 2009
Luận văn liên quan