Đề tài Khảo sát và thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cty trách nhiệm hữu hạn Mía đường BOURBON Gia Lai

Mỗi hoạt động của con người đều có tác động đến môi trường xung quanh theo chiều hướng thuận hoặc không thuận lợi cho đời sống và sự phát triển của con người. Từ lịch sử xa xưa, lực lượng sản xuất còn nhỏ bé, các tác động của con người lên tự nhiên không đáng kể. Sự phát triển của kỹ thuật nông nghiệp, thủ công nghiệp trong nhiền thế kỷ qua đã làm cho tác động con người đối với thiên nhiên ngày càng tăng lên. Nước ta trong thời kỳ phát triển, tăng trưởng kinh tế đã ảnh hưởng rộng lớn tới thiên nhiên và môi trường, chất lượng môi trường sống ngày càng suy thoái. Làm sao để đạt được sự hài hòa lâu dài giữa sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sống của con người? Ở nước ta vấn đề bảo vệ môi trường làvấn đề chiến lược có tầm quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội. Nếu chúng ta không có tầm nhìn chiến lược thì hậu quả con cháu chúng ta sẽ trả một giá quá đắt cho chất lượng môi trường như bây giờ.

pdf69 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát và thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cty trách nhiệm hữu hạn Mía đường BOURBON Gia Lai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên