Đề tài Khủng hoảng tài chính thế giới 2008: Diễn biến và ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Khủng hoảng hệ thống ngân hàng tại châu Âu: + Nhiều ngân hàng tại Anh đã gặp khó khăn vấn đề tiền mặt. + 2/8/2008 Northern Rock đã thiếu tiền mặt trầm trọng. Người dân nối đuôi nhau đến rút tiền. + 9/8 ngân hàng Halifax Bank đã sát nhập với ngân hàng LOYDS TSB do thua lỗ nặng trong việc cho vay thế chấp bất động sản.

pdf38 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4225 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khủng hoảng tài chính thế giới 2008: Diễn biến và ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM  1 1. Bụi 2. Lê Hồng Chiến  3. Nguyễn Hương Giang 4. Ly Giờ Gụ 5. Đồng Đức Hạnh 6. Trần Mạnh Hùng 7. Nguyễn Thị Diễm Hương 8. Nguyễn Thị Liên 9. Đoàn Thị Phương 10. Nọi  Đ TÀI :ề KH NG HO NG TÀI CHÍNH TH GI I Ủ Ả Ế Ớ 2008. DI N BI N VÀ NH H NG T I Ễ Ế Ả ƯỞ Ớ TTCK VI T NAMỆ DIỄN BIẾN CUỘC KHỦNG  HOẢNG 2008 DIỄN BIẾN CUỘC KHỦNG HOẢNG • Khủng hoảng tại Mỹ • Khủng hoảng tại Châu âu. • Khủng hoảng tai Châu á. KHỦNG HOẢNG TẠI MỸ • Ngày 16/3/2008 ngân  hàng JP morgan chase,  ngân hàng khổng lồ  của Mỹ mua lại  Bearstearn. • Ngày 7/8/2008 hai tổ  chức tài chính lớn nhất  của Mỹ Fannie mac và  Fredie mac bị áp lực  thiếu tiền mặt KHỦNG HOẢNG TẠI MỸ   Ngày 7/9/2008 bộ tài chính Mỹ tuyên bố đặt hai công ty  fannie mac và fredie mac dưới sự quản lí của chính phủ  trong thời gian cơ cấu lại tài sản của chúng và bơm cho  chúng 200 tỉ usd KHUNG HOANG TAI MỶ ̉ ̣ ̃  15/9/2008 Fed từ chối  cho lehman brother vay  tiền => Vụ phá sản ngân hàng  lớn nhất trong lịch sử đã  xảy ra.   15/9 này  bank of  American mua ngân  hàng đầu tư merrillynch  với giá 50 tỉ usd. KHỦNG HOẢNG TẠI MỸ 16/09 Fed và bộ tài chính quốc hữu hóa  AIG bằng cách bơm 85 tỉ usd và sở hữu  79.9 % cổ phần công ty này. KHỦNG HOẢNG TẠI MỸ 17/09 ủy ban chứng khoán Mỹ kiềm chế  tình trạng bán khống. 19/09 Mỹ công bố kế hoạch mua lại các tài sản  tài chính các tập đoàn tc gặp khó khăn. => Các TTCK TG tăng vọt. KHỦNG HOẢNG TẠI MỸ 26/9 ngân hàng đầu tư JP morgan mua lại ngân  hàng Washington mutual. Đây là ngân hàng  thương mại phá sản lớn nhất trong lịch sử. KHỦNG HOẢNG TẠI MỸ 1/10 khủng hoảng tín dụng đã lan ra toàn  nước Mỹ. 3/10 Chính phủ Mỹ thông qua kế hoạch  Paulson 700 tỷ usd.  KHỦNG HOẢNG TẠI CHÂU ÂU • Bão nổi tại Iceland. Khủng hoảng tài chính Mỹ bắt đầu lan sang châu  âu. Chính phủ Iceland quốc hữu hóa hai ngân hàng  nước này trong tình trạng ngân sách không có  tiền. KHỦNG HOẢNG HỆ THỐNG NGÂN  HÀNG TẠI CHÂU ÂU • Nhiều ngân hàng tại Anh đã  gặp khó khăn vấn đề tiền  mặt   • 2/8 /2008 Northern Rock đã  thiếu tiền mặt trầm trọng.  Người dân nối đuôi nhau đến  rút tiền. • 9/8 ngân hàng Halifax bank  đã sát nhập với ngân hàng  LOYDS TSB do thua lỗ nặng  trong viêc cho vay thế chấp  bds  KHỦNG HOẢNG HỆ THỐNG NGÂN  HÀNG TẠI CHÂU ÂU  Tại Thụy sỹ ngân hàng UBS gạch bỏ 44 tỉ usd chủ yếu  là do bất động sản dưới chuẩn => Chính phủ đã bơm cho ngân hàng này 60 tỉ usd. KHỦNG HOẢNG HỆ THỐNG NGÂN  HÀNG TẠI CHÂU ÂU Tại Pháp • Ngân hàng BNP của Pháp đóng 3 quỹ đầu tư  trị giá khoảng 2,2 tỷ USD tại Mỹ  Tại ý • Thủ tướng Ý hi vọng sẽ không có phá sản ở  đây. CÁC NƯỚC CHÂU ÂU CỨU NGUY   NGÂN HÀNG   Đức xung phong bỏ ra 400 tỉ EUR bảo hiểm  cho tín dụng ngân hàng, bơm 80 tỉ vào ngân  hàng. Pháp bỏ ra 320 tỉ usd vào hệ thông tín dụng  ngân hàng. Ý tuyên bố chi bao nhiêu cũng được để chặn  đứng khủng hoảng Hà lan và Tây ban nha lần lượt bỏ 200 và 100  tỉ vào hệ thống ngân hàng. KHỦNG HOẢNG LAN SANG CHÂU Á  10/10/2008: Tập đoàn bảo hiểm có lịch sử hoạt động   98 năm tại Nhật là Yamato Life Insurance Co. chính  thức đệ đơn xin được bảo hộ phá sản do các khoản nợ  đã vượt tài sản 11,5 tỷ yen (tương đương 116 triệu  USD). Đây được coi là mốc đánh dấu cuộc khủng  hoảng đã lan sang châu Á.   27/10 kinh tế hàn quốc báo động đỏ khi đồng won mất  giá 40% kể từ đầu năm 2008. NH NG TÁC Đ NG C A CU C KH NG Ữ Ộ Ủ Ộ Ủ HO NG TÀI CHÍNH TOÀN C U 2008 Đ N H Ả Ầ Ế Ệ TH NG NGÂN HÀNG VÀ TH TR NG Ố Ị ƯỜ CH NG KHOÁN VI T NAMỨ Ệ TÁC Đ NG KHÔNG ĐÁNG K Đ N Ộ Ể Ế VI T NAMỆ  Tác động tới hệ thống ngân hàng Việt Nam           ­lo i tr kh năng xu t hi n hi u ng rút v n tạ ừ ả ấ ệ ệ ứ ố ồ ạ -không ph i ả gánh ch u nh ng ị ữ kho n l phát sinhả ỗ do MBS gi m giá ả V n đ t n t i c a HTNHấ ề ồ ạ ủ -V n đ mô hình c a HTNHấ ề ủ -s ra đ i t c a các ngân hàng và các t ch c ự ờ ồ ạ ủ ổ ứ tín d ng phi ngân hàng, đ c bi t là các CTTC ụ ặ ệ - t l n x u đang có xu h ng gia tăng ỷ ệ ợ ấ ướ - nguy c v tính thanh kho n c a h th ng ngân ơ ề ả ủ ệ ố hàng v n đang còn ti m nẫ ề ẩ TÁC Đ NG Đ N TH TR NG CH NG Ộ Ế Ị ƯỜ Ứ KHOÁN Vi T NAMỆ  Th nh tứ ấ , làm giá c phi u ổ ế niêm y t ế c a các doanh nghi p ủ ệ xu t nh p kh uấ ậ ẩ v n đang s t gi m l i khó có kh năng ph c ố ụ ả ạ ả ụ h i.ồ =>doanh thu s t gi mụ ả -Công ty Hoya Glass Disk Vi t Nam t i KCN Thăng ệ ạ Long, tình hình xu t kh u tháng sau ch b ng 1 n a ấ ẩ ỉ ằ ử c a tháng tr c.ủ ướ -Công ty Canon t i 3 KCN Thăng Long, Qu Võ, ạ ế Tiên S n xu t kh u đ t 49,9 tri u USD tháng ơ ấ ẩ ạ ệ 1/2009, gi m t i 23% so v i 64,7 tri u USD đ t ả ớ ớ ệ ạ đ c trong tháng 12/2008.ượ TÁC Đ NG Đ N TH TR NG CH NG Ộ Ế Ị ƯỜ Ứ KHOAN VIÊT NAḾ ̣ =>m t s doanh nghi p trong khu công nghi p phá s n nh ộ ố ệ ệ ả ư Figra c a KCN Đài Tủ ư TÁC Đ NG Đ N TH TR NG CH NG Ộ Ế Ị ƯỜ Ứ KHOÁN VI T NAMỆ =>Các DN đang ph i ch u đ ng v n đ u t r t ả ị ứ ọ ố ầ ư ấ nhi u mà ch a th ho t đ ng sinh l i ề ư ể ạ ộ ờ TÁC Đ NG Đ N TH TR NG CH NG Ộ Ế Ị ƯỜ Ứ KHOÁN VI T NAMỆ =>> giá c phi u s t gi mổ ế ụ ả ch trong vòng 1 tháng (t 18/7/2008- 17/8/2008) đã ỉ ừ gi m kho ng 11,2%.M c gi m chung t i TTCK khu ả ả ứ ả ạ v c châu Á t nh h ng c a TTCK M là kho ng ự ừ ả ưở ủ ỹ ả 15% (ch duy nh t Trung Qu c tăng 18,2% do n c ỉ ấ ố ướ này đã áp d ng bi n pháp v ki m soát v n).ụ ệ ề ể ố TÁC Đ NG Đ N TH TR NG CH NG Ộ Ế Ị ƯỜ Ứ KHOÁN VI T NAMỆ Th haiứ , làm cho các nhà đ u t n c ầ ư ướ ngoài bán ròng c phi u, trái phi u ổ ế ế  khó khăn cho huy đ ng v n trên ộ ố TTCPVN, th tr ng th gi iị ườ ế ớ  quá trình c ph n hóa c a DN NNổ ầ ủ  gây áp l c cho t giáự ỉ TÁC Đ NG Đ N TH TR NG CH NG Ộ Ế Ị ƯỜ Ứ KHOÁN VI T NAMỆ  Th baứ , tác đ ng rõ nét nh t c a cu c kh ng ho ng tài chính ộ ấ ủ ộ ủ ả toàn c u đ n TTCK Vi t Nam là y u t tâm líầ ế ệ ở ế ố =>làm cho TTCK Vi t Nam ệ bao phen lâm vào tình tr ng ạ m t cân đ i cung c uấ ố ầ =>Tâm lý mua bán theo đám đông l i tr nên n ng ạ ở ặ n h n khi n n kinh t ề ơ ề ế b l m phát ị ạ TÁC Đ NG Đ N TH TR NG CH NG Ộ Ế Ị ƯỜ Ứ KHOÁN VI T NAMỆ Th tứ ư, tâm lý giá xu ng đã làm méo mó vai trò là ố “phong vũ bi u” ph n ánh “s c kh e” n n kinh t ể ả ứ ỏ ề ế và đe d a tính thanh kho n c a th tr ng ọ ả ủ ị ườ TÁC Đ NG Đ N TH TR NG CH NG Ộ Ế Ị ƯỜ Ứ KHOÁN VI T NAMỆ Th nămứ , TTCK Vi t Nam v n ệ ẫ còn t n t i nhi u ồ ạ ề v n đ khác:ấ ề -khung pháp lý - vai trò qu n lýả - giám sát c a Nhà n củ ướ - tính minh b ch c a th tr nạ ủ ị ườ g  GIAI PHAP CHO HÊ THÔNG NGÂN ̉ ́ ̣ ́ HANG VA THI TR NG CH NG ̀ ̀ ̣ ƯỜ Ứ KHOAŃ ĐÔI V I HÊ THÔNG NGÂN HANǴ Ớ ̣ ́ ̀ Ti n hành rà soát l i h th ng văn b n đi u ch nh ế ạ ệ ố ả ề ỉ ho t đ ng ngân hàng ạ ộ Tăng c ng ki m soát r i ro trong ho t đ ng ngân ườ ể ủ ạ ộ hàng. Đ y m nh các gi i pháp nâng cao tính thanh kho n ẩ ạ ả ả c a h th ng ngân hàng ủ ệ ố ĐÔI V I THI TR NG CH NG KHOAŃ Ớ ̣ ƯỜ Ứ ́ Ti p t c th c thi chi n l c phát tri n TTCK Vi t ế ụ ự ế ượ ể ệ Nam Xây d ng l trình h p lý cho vi c áp d ng các công ự ộ ợ ệ ụ c , s n ph m m i cho th tr ng ụ ả ẩ ớ ị ườ C n nghiên c u và s m tri n khai các công c kích ầ ứ ớ ể ụ c u trong đ u t ầ ầ ư Đ y ẩ m nh và kiên quy t đ i v i vi c tách ch c ạ ế ố ớ ệ ứ năng l u ký ti n c a nhà đ u t t công ty ch ng ư ề ủ ầ ư ừ ứ khoán sang ngân hàng KÊT QUA ́ ̉ S l ng công ty niêm y t tăng khá nhanh ố ượ ế Ho t đ ng c a doanh nghi p niêm y t có m c tăng ạ ộ ủ ệ ế ứ tr ng t t trong năm 2009 và đ u năm 2010 ưở ố ầ S v n mà nhà đ u t n c ngoài rút kh i thi ố ố ầ ư ướ ỏ tr ng là không l nườ ớ