Đề tài Lập đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Hồng Ngự, quy mô 150 giường bệnh

Điều kiện khí tượng Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa Địa hình, địa chất Địa hình Khu đất là đất ruộng, với số ít ao hầm, địa hình bằng phẳng Địa chất Đất phù sa, tính chất đất sét, khả năng chịu tải thấp. Sông ngòi, kênh rạch, thủy văn Khu vực xây bệnh viện nằm cạnh mương Út Gốc, vào mùa mưa thường xảy ra lũ

ppt21 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2143 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lập đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Hồng Ngự, quy mô 150 giường bệnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài : lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Hồng Ngự, quy mô 150 giường bệnh GVHD : VÕ ĐÌNH LONG SVTT : NGUYỄN BÍCH TRÂM 08247311 LÊ THÀNH YÊN 08245691 LỚP : CDMT10 Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 1: năm 2010 – 2011 Giai đoan 2: năm 2011 – 2012 Giai đoạn 3: sau năm 2012 Điều kiện khí tượng Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa Địa hình, địa chất Địa hình Khu đất là đất ruộng, với số ít ao hầm, địa hình bằng phẳng Địa chất Đất phù sa, tính chất đất sét, khả năng chịu tải thấp. Sông ngòi, kênh rạch, thủy văn Khu vực xây bệnh viện nằm cạnh mương Út Gốc, vào mùa mưa thường xảy ra lũ Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí Nguồn: …………. Nguồn: Trung tâm Bảo hộ lao động - tháng 01/2011 Nguồn: Trung tâm Bảo hộ lao động - tháng 01/2011 Nguồn: Trung tâm Bảo hộ lao động - tháng 01/2011 Nguồn: Trung tâm Bảo hộ lao động - tháng 01/2011 NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng Cộng đồng dân cư khu vực xung quanh Công nhân xây dựng tại dự án Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động Cộng đồng dân cư bên trong và xung quanh khu vực Dự án Các thành phần môi trường tự nhiên… Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn xây dựng Đối với môi trường không khí Giữ khô, che chắn khu vực xây dựng Không đốt các loại CTR xây dựng Công nhân được trang bị bảo hộ. Đối với môi trường nước Xây dựng bể tự hoại Xây dựng hệ thống thoát nước mưa Đối với chất thải rắn. Thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải rắn sinh hoạt Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn hoạt động Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm không khí Hạn chế ô nhiễm do phương tiện giao thông Khống chế ô nhiễm do khí thải máy phát điện Khống chế mùi hôi và tiếng ồn từ trạm xử lý nước thải Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ quá trình thu gom rác Khống chế các yếu tố hóa học Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn hoạt động Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm nước thải Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn hoạt động Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm nước thải Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn hoạt động Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn Quy trình phân loại và xử lý rác thải CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Quản lý môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình cơ bản Quản lý môi trường trong quá trình Dự án đi vào hoạt động Danh mục các công trình xử lý Môi trường Chương trình quan trắc và giám sát môi trường Trong giai đoạn xây dựng: Giám sát chất lượng không khí Trong giai đoạn hoạt động:Giám sát chất lượng nước, giám sát chất lượng không khí, giám sát chất thải rắn
Luận văn liên quan