Đề tài Luật tố tụng hành chính

(Bản scan) Điều . Phạm vi điều chỉnh Luật này quy đinh những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng,người tiến hành tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan, trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính

pdf88 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2258 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Luật tố tụng hành chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan