Đề tài Lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phát triển kinh tế sinh thái đảo trong nước và thế giới

(Bản scan) Cho đến thời điểm này chưa có mô hình kinh tế- sinh thái hợp lý đánh thức nguồn lực của đảo mặc dù nhà nước đã có chủ trương phát triển kinh tế biển đảo. Nhiều hình thức kinh tế đang tồn tại một cách tự nhiên hoặc áp đặt vô căn cứ đã vi phạm nghiêm trọng tính bền vững của HTĐVB

pdf101 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2189 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phát triển kinh tế sinh thái đảo trong nước và thế giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan