Đề tài Lý thuyết của Joseph Schumpeter

1.Một vài nét tiểu sử cua Joseph Schumpeter: Joseph Schumpeter ( 1883-1950) là nhà kinh tế học người Áo, đại diện tiêu biểu của xã hội học kinh tế hiện đại. Tác phẩm chính Lý thuyết phát triển kinh tế ( 1912) Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hôi và dân chủ (1943)

pdf14 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3619 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lý thuyết của Joseph Schumpeter, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO Lịch sử và lý thuyết xã hội học Lý thuyết của Joseph Schumpeter 2 1 Lê Thị Nga 2 Lê Thị Lan 43 ClickĐậu to Thị add Tâm Title 4 . 1.Một vài nét tiểu sử cua Joseph Schumpeter: Joseph Schumpeter ( 1883-1950) là nhà kinh tế học người Áo, đại diện tiêu biểu của xã hội học kinh tế hiện đại. Tác phẩm chính Lý thuyết phát triển kinh tế ( 1912) Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hôi và dân chủ (1943) Diagram 2.Những đóng góp về lý luận Quan niệm về Quan niệm về Lý thuyết phát giai cấp xã hội học kinh triển kinh tế tế 2.1:Quan niệm xã hội học kinh tế Diagram Đối tượng nghiên cứu của xã hội học kinh tế: các khía cạnh thiết chế của nền kinh tế. Nhiệm vụ của xã hội học kinh tế: miêu tả và lý giải các thiết chế tương ứng với kinh tế gồm các thói quen và tất cả các hình thức hành vi ứng xử nói chung như chính phủ tài sản,các hành vi theo thói quen. 2.2.Lý thuyết phát triển kinh tế Sự đổi mới Sự phát triển kinh tế Đội ngũ Tính năng doanh động nhân Doanh nghiệp và mối quan hệ của nó với kinh tế: -Nhà doanh nghiệp: + Là người dám vượt qua những trở ngại và ràng buộc của hàng rào truyền thống bảo thủ trì trệ để thành lập doanh nghiệp,đổi mới mở mang sản xuất kinh doanh + Là thủ lĩnh kinh tế,là nhân tố không thể thiếu của nền kinh tế đặc trưng bởi sự cạnh tranh,vận động và biến đổi không ngừng Vai trò của doanh nhân trong sự phát triển của doanh nghiệp và biến đổi xã hội Doanh nghiệp Sự khởi mới nghiệp Biến 5đổi Sản 6 xã hội phẩm mới Nhu cầu Công nghệ mới mới Diagram Yếu tố Yếu tố duy sáng tạo và lý trong tinh thần hành động doanh kinh tế nghiệp Giải Sự quyết phát các triển mâu kinh thuẫn tế trong xã hội 2.3: Quan niệm về giai cấp a.Khái niệm về giai cấp xã hội: -Giai cấp gắn với gia đình -Sự phân chia giai cấp gắn với bản thân quá trình sản xuất,gắn với chức năng lãnh đạo kinh tế và đổi mới trong nền kinh tế -Sự gắn bó,đoàn kết giữa các thành viên cùng giai cấp trong việc năm giữ,tập trung và chuyển giao tài sản,quyền lực vị thế xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác.Đó là cơ chế “di truyền” xã hội. Cách thức nắm giữ quyền lực Quyền lực b.Đấu tranh quyền lực -Giai cấp thông trị không còn khả năng cung cấp các dịch vụ cần thiết cho xã hội,những giai cấp mới tiên tiến hơn xuất hiện thì giai cấp thông trị sẽ bị thay thế LOGO Chúc Thầy cuối tuần vui vẻ!
Luận văn liên quan