Đề tài Mạng máy tính Name-Server

(Bản scan) - Máy tính trên mạng muốn liên lạc với nhau phải biết địa chỉ IP. - Việc nhớ Ip với ta là rất khó khăn. Dịch vụ tên miền (DNS) sẽ ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính cho dễ nhớ. - Không ảnh hưởng tới địa chỉ IP

pdf38 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2165 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mạng máy tính Name-Server, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên