Đề tài Mạng sản xuất toàn cầu trong ngành điện tử

Trong vài thập kỷ qua, mạng sản xuất (MSX) toàn cầu đã phát triển và lan tỏa nhanh đến nhiều ngành khác nhau, tuy nhiên ngành đi tiên phong trong việc tổ chức và tái cơ cấu MSX toàn cầu là ngành điện tử, đặc trưng cho loại hình mạ ng sản xuất toàn cầu do nhà sản xuất chi phối. Hiện nay, ngành điện tử có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh nhờ quá trình t hay đổi công nghệ liên tục kết hợp với cải tổ cơ cấu tích cực. Một cải t ổ ma ng tí nh cá c h mạ ng nhất gần đây t rong t ổ c hức sả n x uất c ủa ngà nh đi ệ n tử gắn với MSX t oà n c ầ u. MSX toà n cầ u đư ợc c ác công ty điệ n tử hà ng đầ u t hế giới ứ ng dụng như là một phương t hức tă ng cường sứ c cạ nh tra nh.

pdf9 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2125 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mạng sản xuất toàn cầu trong ngành điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan