Đề tài Mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa và dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay

(Bản scan) Tất cả thành viên xã hội đều được hưởng những lợi ích chung do nhà nước cung cấp như cơ sở hạ tầng ( đường xá, cầu cảng,...) cơ sở phúc lợi, dịch vụ hành chính và đảm bảo an ninh trong cuộc sống. Những hàng hóa và dịch vụ công (HH& DVC) rất cần thiết cho cuộc sống của con người.

pdf203 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa và dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan