Đề tài Một số biện pháp hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động chung

Nước Việt Nam chúng ta trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi phải có những con người mới có trí tuệ. Đó là nhữngcon người năng động sáng tạo, linh hoạt trong mọi lĩnh vực, những con người tích cực chủ động,tự khám phá,tìm tòi mớivà biết áp dụnh khoa học kỹ thuật vào công cuộc xây dựng đất nước. Trước những đòi hỏi của xã hội về sự phát triển của đất nướcđã đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo nhiệm vụ lớn là phải đào tạo ra những con người phát triển toàn diện nhân cách, có đủ đức, đủ tài, có trí tuệ,có năng lữcây dựng một xã hội phồn vinh thịnh vượng. Nhiệm vụ giáo dục này không chỉ đặt ra cho một cấp, một ngành mà nó đặt ra cho tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chính vì vậy, ngay từ lứa tuổi mầm non, giai đoạn đầu tiên của quả trình hình thành và phát triển nhân cách,chúng ta đã phải đưa nhiệm vụ giáo dục con người mới vào để đặt nền tảng cho việc giáo dục con người mới trong tương lai. Đảng,Nhà nước ta đã và đang hết sức quan tâm đến vấn đề giáo dục con người mới xã hội chủ nghĩa, coi giáo dục mầm non là “quốc sách hàng đầu” đặt nền móng cho sự phát triển con người mới. Đầu tư cơ sở vật chất,trang thiết bị trường học cho các trường mầm non. Quan tâm bồi dưỡng và giáo dục đào tạo đội ngũ giáo viên để nâng cao năng lực sư phạm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ,đáp ứng với yêu cầu đổi mới hình thức giáo dục trẻ theo hướng tích cực, giúp trẻ tự tìm tòi, khám phá và tiếp thu tri thức khoa học một cách tự nhiên. Đặc biệt đối với trẻ mầm non, khả năng nhận thức của trẻ phát triển thông qua việc tiếp xúc, tìm hiểu, khám phá môi trường xung quanh. Điều đó tạo nên sự tò mò,ham hiểu biết tự nhiên của trẻ.Thông qua những câu hỏi về môi trường xung quanh trẻ lĩnh hội được các kỹ năng tư duy, từ đó hình thành các khái niệm và biết cách giải quyết vấn đề. Sự đổi mới hình thức tổ chức giáo dục trẻ cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học cũng còn nhiều bất cập. Cơ sở vật chất trường học và đồ dùng, đồ chơi ở nhiều nơi còn chưa đáp ứng được với yêu cầu của đổi mới giáo dục, dẫn đến việc cho trẻ tìm tòi, khám phá về thế giới xung quanh cũng còn chưa được quan tâm nhiều. Đối với những con vật nuôi trong gia đình, chúng quá gần gũi đối với trẻ nên nhiều khi chúng ta còn chưa chú ý để giúp trẻ khám phá về chúng một cách sâu sắc. Vậy biện pháp nào giúp cho trẻ hình thành biểu tượng về động vật nuôi một cách tự nhiên và sâu sắc. Đây là điều tôi muốn đi sâu nghiên cứu để tìm ra một số biện pháp hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4 tuổi thông qua hoạt động chung.

doc45 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2539 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động chung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan