Đề tài Một số biện pháp quản lý các hoạt động chuyên môn ở trường THCS vùng đặc biệt khó khăn

Chúng ta đang sống trong thập niên đầu của thế kỷ XXI – thế kỷ mà tri thức và kỹ năng của con người được coi là yếu tố quyết định sự phát triển xã hội. Người ta nói “nền văn minh trí tuệ” là nền văn minh của thế kỷ XXI. Để có được nền văn minh đó thì nền giáo dục phải đào tạo được “sản phẩm” là những con người thông minh, trí tuệ phát triển, sáng tạo và giàu tính nhân văn cho xã hội. Muốn đáp ứng được mục tiêu đào tạo đó thì vai trò của người thầy là vô cùng quan trọng. Hoạt động dạy và học là một hoạt động đặc thù của nhà trường nó giữ vị trí trung tâm và mang tính quyết định . Chất lượng dạy và học quyết định uy tín của nhà trường . Do đó để có được hoạt động Dạy và học ổn định và chất lượng điều đầu tiên người cán bộ quản lý phải thực hiện việc chỉ đạo và quản lý hoạt động tổ chuyên môn của nhà trường . Xây dựng đội ngũ và chỉ đạo hoạt động chuyên môn là công việc quan trọng của người hiệu trưởng công việc này góp phần không nhỏ để nâng cao chất lượng giáo dục . Bản thân là một cán bộ quản lý tôi luôn trăn trở : Làm sao để giáo viên chúng ta dạy giỏi ? Học sinh chúng ta học tốt ? Đó chính là lý do để tôi chọn sáng kiến “ Một số biện pháp quản lý các hoạt động chuyên môn ở trường THCS vùng đặc biệt khó khăn ”

doc27 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2097 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp quản lý các hoạt động chuyên môn ở trường THCS vùng đặc biệt khó khăn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan