Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động của các chi nhánh Ngân hàng Công Thương tại Thành phố Hồ chí Minh

Nhân loại đang bước vào thế kỷ XXI, thếkỷ của nền kinh tế tri thức. Thế kỷ của công nghệ thông tin, thế kỷ mà sản phẩm sản xuất ra có hàm lượng lao động chất xám, lao động trí tuệ phải chiếm phần lớn trong cấu thành giá trị hàng hóa. Để có được một kết quả như vậy, nền sản xuất xã hội tất yếu phải có sự chuyển đổi căn bản trong cấu trúc của lao động tạo ra giá trị hàng hoá đó là lao động quá khứ và lao động sống trong mỗi đơn vị sản phẩm, cũng như tất cả các ngành của nền kinh tế quốc dân. Ngành ngân hàngkhông phải là ngoại lệ, một ngành kinh tế, ngành kinh doanh riêng biệt, bởi ngân hàng chỉ ra đời khi có sản xuất hàng hoá và tiền tệ. Việc nghiên cứu làm sáng tỏ tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá, đặc trưng của nguồnlao động quá khứ và lao động sống trong lĩnh vực ngân hàng để từ đó có giải pháp thực thi trong cấu thành giá trị hàng hóa tương ứng vớiđã phát triển của khoa họccông nghệ nói chung, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do vậy tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động của các chi nhánh Ngân hàng Công Thương tại Thành phố Hồ chí Minh”.

pdf94 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2350 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động của các chi nhánh Ngân hàng Công Thương tại Thành phố Hồ chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan