Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh hàng nông thủy sản xuất khẩu của nước ta

Đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh hàng nông thủy sản xuất khẩu của nước ta “ là một đề tài khó, đòi hỏi người viết phải có một tri thức tổng hợp và nguồn tài liệu tham khảo đầy đủ về vấn đề đã nêu. Do vậy, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song bài viết này chắc chắn không tránh khỏi có những chỗ thiếu sót. Tuy nhiên, về cơ bản bài viết đã giải quyết được những vấn đề đã nêu ra ở phần mục lục, đặc biệt là tập trung vào phân tích thực trạng xuất khẩu một số mặt hàng nông thủy sản, nêu ra được thành tựu, khó khăn, qua đó dự báo được tương lai phát triển và đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các mặt hàng này trên thị trường quốc tế. Tuy đã nêu bật được những thành tựu và khó khăn, đặc biệt là của hai mặt hàng gạo và cà phê, song do tài liệu còn thiếu thốn, kiến thức còn hạn hẹp nên vẫn còn hạn chế. Cùng với nó là dự báo về triển vọng phát triển cũng như các giải pháp đề ra cũng chưa được thuyết phục. Những mặt này rất cần được thầy cô và những người quan tâm đến vấn đề này bổ sung thêm. Bản thân tác giả cũng sẽ cố gắng học hỏi, tìm tòi tài liệu để phát triển đề tài trong những công trình khoa học mới. Tuy nhiên cần khẳng định một lần nữa rằng nước ta là một nước thực sự có tiềm năng về sản xuất hàng nông thủy sản xuất khẩu. Vì vậy, nhiệm vụ chung của toàn đất nước là biến tiềm năng đó thành sức mạnh xuất khẩu để làm giàu cho đất nước.

doc39 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1448 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh hàng nông thủy sản xuất khẩu của nước ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan