Đề tài Một số kiến nghị nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong lĩnh vực đầu tư tín dụng của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng

Trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay ,ngân hàng cũng như bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào điều cần thiết để có vốn để hoạt động kinh doanh ,nhưng ngân hàng thương mại kinh doanh không phảI bằng vốn tự có của mình mà chử yếu là vốn của người gưởi bằng cắch làm trung giantin dụng .làm môI giới cho những người cần vay tiền và những người có vốn cho vay thông qua đó thu được lợi nhuận. Đăc điểm kinh doanh của ngân hàng thương mại là có một hoạt động kinh doanh đặc biệt và chủ yếu là tín dụng .do đó kinh doanh có hiệu quả thì phảI năm bắt được những rủi ro ,và hạn chế rủi ro mặt khac rủi ro trong kinh doanh tin dụng cao hơn cac lĩnh vực kinh doanh khác nên để kinh doanh có hiệu quả cao của ngân hàng tronh lĩnh vực cho vay thì phảI hạn chế rủi ro ,vì hoạt động này chiếm rủi ro cao nhất ,chính vì vậy cần phảI quản lý các khoảng cho vay một cắch thich hợp để có thể ngăn ngừa và giảm tối thiểu rủi ro Ngân hàng ông ich kiêm Là một chi nhánh mới thành lập lượng khắch hàng còn ít,cọng với sự cạnh trang gay gắt của các ngân hàng trên địa bàn thành phố tuy nhiên chi nhánh ong ích kiêm vừa có thuận lợi về địa lý vừa có thuận lợi cảu đảng và nhà nước cũng như ngân hàng cấp trên đã có văn bản pháp lí quy định rõ ràng toạ hành lang pháp lí và tính tự chủ cho cơ sở chỉ đoạ hoạt động kinh doanhđược chặt chẽ kịp thời hơn đặt hiệu quả cao trong hoạt đọng kinh doanh đứng vững trên thị trường Qua thoèi gian tìm hiểu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thônchi nhánh ông ích khiêm dã đươc sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyeón thũ thu haống và các anh chị trong ngân hàng .cùng với mục tiêu hoạt động của ngân hàng ông ich khiêm với ý nghĩa đó nên em đã chọn đề tài "Phân tích rủi ro tín dụng ngăn hạn" tại chi nhánh NHNN&PTNT CHI NHáNH ÔNG íCH KHIÊM - Đà NẵNG để hiểu thêm về tín dụng và góp phần nhỏ để nâng cao hiệu quả kinh koanh và hạn chế rủi ro tín dụng Đề tài gồm 3 phần: Phần 1 : Một số vấn đề cụ baỷn về tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng Phần 2 : Phân tích rủi ro tín dụng ngaộn hạn tại NHNN&PTNT chi nhánh ông ích khiêm Phần 3 : Một số kiến nghị nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong lĩnh vực đầu tư tin dụng của NHNN&PTNT chi nhánh ông ích khiêm

doc38 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1800 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số kiến nghị nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong lĩnh vực đầu tư tín dụng của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan