Đề tài Một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức công ty hóa chất mỏ

Từ khi đất nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước thì cung cách quản lý cũng có nhiều thay đổi. Các doanh nghiệp đã từng bước hoàn thiện cung cách quản lý của mình để cho phù hợp với nền kinh tế thị trường. Trong đó việc thay đổi và hoàn thiện dần cơ cấu bộ máy tổ chức doanh nghiệp cho phù hợp cũng đã góp phần giải quyết vấn đề trên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi cung cách, tư tưởng cũ thời kỳ nền kinh tế bao cấp, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhà nước nói riêng còn có nhiều khó khăn trong việc thay đổi và hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý một cách triệt để, linh hoạt và tinh giảm. Vì vậy bộ máy quản lý còn nhiều cồng kềnh, các phòng ban chức năng chồng chéo lên nhau không thực hiện tốt chức của mình. Các mối quan hệ hay chức năng còn nhiều điểm chưa hợp lý dẫn đến tình trạng ách tắc thông tin không giải quyết tốt được công việc trong doanh nghiệp, dẫn đến doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, hoạt động kinh doanh luôn lỗ và có thể phá sản, nhất là đối với các doanh nghiệp nhà nước. Là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. Công ty Hoá Chất Mỏ cũng không tránh khỏi những vướng mắc như trên. Qua thời gian thực tập tại Công ty Hoá Chất Mỏ kết hợp với những kiến thức đã học trên ghế nhà trường, em mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “Một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ quản lý Công ty Hoá Chất Mỏ” Đề tài bao gồm các chương sau: Chương I : Lý luận chung về cơ cấu bô máy quản lý doanh nghiệp Chương II : Phân tích thực trạng bộ máy quản lý Công ty Hoá Chất Mỏ. Chương III : Một số phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Hoá Chất Mỏ

doc70 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1789 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức công ty hóa chất mỏ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan