Đề tài Một số phương pháp tổng hợp muscon

Nhu cầu sử dụng muscon trong ngành công nghiệp nước hoa ngày càng tăng => nhiều phương pháp tổng hợp ra đời. Tổng hợp các hợp chất muscon mang tính nhân đạo tránh được sự săn bắt loài hươu xạ quý hiếm => tránh sự tuyệt chủng loài động vật quý hiếm trên.

ppt40 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1855 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số phương pháp tổng hợp muscon, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA HÓA-BỘ MÔN HÓA HỮU CƠ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP MUSCON HỌ TÊN : NGUYỄN THỊ HÀ QUYÊN MSSV : 0614155 GVHD : NGUYỄN THỊ THẢO TRÂN Đề tài NỘI DUNG 1. Mục đích đề tài 2. Tổng quan 3. Các phương pháp tổng hợp 4. Kết luận 1. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Góp phần tìm hiểu một hợp chất quý hiếm trong tự nhiên (Muscon). Tìm hiểu một số phương pháp tổng hợp Muscon. Nhu cầu sử dụng muscon trong ngành công nghiệp nước hoa ngày càng tăng => nhiều phương pháp tổng hợp ra đời. Tổng hợp các hợp chất muscon mang tính nhân đạo tránh được sự săn bắt loài hươu xạ quý hiếm => tránh sự tuyệt chủng loài động vật quý hiếm trên. 2. TỔNG QUAN 2.1. Chất định hương Hợp chất kị nước Dễ bay hơi Vai trò quan trọng trong dẫn truyền mùi hương ở động vật bậc cao và con người 2.1.1. Các hợp chất hương hổ phách 2.1.2. Các hợp chất hương gỗ 2.1.3. Các hợp chất hương đàn hương 2.1.4. Các hợp chất hương cây cỏ 2.1.4. Các hợp chất xạ hương 2.2. Muscon 2.2.1. Nguồn gốc và đặc điểm Có trong hạch ở sát dương vật của hươu xạ đực M. moschiferus (từ 3 tuổi trở lên) Là một chất nhầy, hơi sánh Thành phần cơ bản cấu thành mùi hương của hợp chất xạ hương tự nhiên 2.2.2. Công thức và tên gọi 3-Metilciclopentadecanon 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP 3.1. Tổng hợp (R)-(-)-muscon 3.1.1. Từ 14-pentadecinal Hidroborat hóa hợp chất 14-pentadecinal (66) với hợp chất HB(C6H11)2 Phản ứng chọn lọc lập thể vòng ba Simmon-Smith với sự hiện diện của CH2I2 trong Et2Zn Thực hiện phản ứng oxid hóa-khử tạo (R)-(-)-muscon 3.1. Tổng hợp (R)-(-)-muscon 3.1.1. Từ 14-pentadecinal 3.1.2. Từ β-metil-β-propiolacton Phản ứng mở vòng của (R)-(+)-β-metil-β-propiolacton ((R)-70) Oxid hóa olefin (72) trong 3 ngày thành acid carboxilic (73) Ester hóa: đun hoàn lưu (73) trong dung dịch BnOH Phản ứng đóng vòng Dieckmanm: sự decarboxi hóa 3.1.3. Từ 2,15-hexadecandion Phản ứng cộng aldol của titanium Phản ứng tách nước (76) và hidrogen hóa 3.1.4. Từ (+)-citronellal Phản ứng Grignard tạo hợp chất alcol (80) và isopulegol (81). (R)-(+)-Citronellal Ozon giải & phản ứng Wittig tạo eter diolefin TBDMS (83) Bảo vệ nhóm –OH của (80) Hoàn nguyên nhóm bảo vệ Oxid hóa (84) với tác chất tạo dienon (85) Đun hoàn lưu (85) với diclorometan với xúc tác rutenium alkiliden thu được (86) Hydrogen hóa (86) tạo (R)-(-)-muscon 3.2. Tổng hợp (±)-muscon Phản ứng Grignard tạo (90) 3.2.1. Từ (E)-2-ciclododecanon Phản ứng tạo vòng propen với carben tạo (91) Nhiệt phân cis-(91) trong điều kiện tia flash chân không tạo hợp chất trung gian A Phản ứng mở vòng & đồng phân hóa nhiệt ở 620oC tạo hỗn hợp hai đồng phân (E) và (Z)-(92) và ceton (93) Hidrogen hóa (92) tạo (±)-muscon 3.2.2. Từ ciclododecanon Hoàn nguyên (96) tạo (97) Ozon hóa và khử (97) tạo hợp chất diol (98) Khử nước (98) tạo (99) Acid hóa (99) cho sản phẩm dehidro-muscon (100) Hydro hóa (100) tạo muscon (51) Đồng phân (R)-(-)-muscon có giá trị hơn (S)-(+)-muscon nhờ vào mùi nồng và mạnh. Tổng hợp (R)-(-)-muscon từ 2,15-hexadecandion cho hiệu suất cao nhất với phản ứng aldol hóa nội phân tử (xúc tác là tác chất TiCl4-Bu3N) Tổng hợp (±)-muscon từ (E)-2-ciclododecanon tuy cho hiệu suất chung thấp (<40%) nhưng dễ tổng hợp từ các hợp chất rẻ tiền C-12 4. KẾT LUẬN CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE Cơ chế 3.1.1. Từ 14-pentadecinal Cơ chế Cơ chế Cơ chế 3.1.2. Từ β-metil-β-propiolacton Cơ chế 3.1.3. Từ 14-pentadecinal Cơ chế Cơ chế 3.1.4. Từ (+)-citronellal Cơ chế Cơ chế Cơ chế Cơ chế Cơ chế 3.2.2. Tổng hợp (±)-muscon từ ciclododecanon
Luận văn liên quan