Đề tài Một số thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Thuật ngữ “ đấu thầu” đã trở nên quen thuộc trong những năm gần đây ở Việt Nam mặc dù nó đã được xuất hiện từ lâu trên thế giới. Trước đây khi nền kinh tế Việt Nam còn ở trong chế độ bao cấp, người bán chỉ sản xuất và bán những gì mình có và không quan tâm đến nhu cầu của người mua, do đó người mua không có quyền lựa chọn cho mình những hàng hoá phù hợp. Chỉ đến khi nền kinh tế Việt Nam chuyển dần sang hướng thị trường thì tính cạnh tranh xuất hiện, khái niệm về đấu thầu cũng dần dần được hình thành và được chấp nhận như một điều tất yếu. Trong nội dung bài viết này, em chỉ xin đề cập đến một số thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

doc43 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2589 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan