Đề tài Nâng cao hiệu quả giờ học môn Giáo dục công dân 8 bằng phương pháp trực quan

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự nghiệp giáo dục ở nước ta ngày càng phát triển và được xem là“Quốc sách hàng đầu”. Do đó muốn sự nghiệp giáo dục Việt Nam ngày càng phát triển mạnh hơn, đòi hỏi xúc tiến việc nghiên cứu khoa học giáo dục, xây dựng nền giáo dục là nhiệm vụ của toàn xã hội, đặc biệt là những người làm công tác giáo dục. Trong nhà trường THCS, môn Giáo dục công dân có vị trí quan trọng và là một bộ môn khoa học xã hội nhằm phục vụ cho công tác giáo dục tư tưởng, chính trị đạo đức cho học sinh, góp phần vào việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ tương lai, nguồn nhân lực cho đất nước. Môn Giáo dục công dân trang bị cho học sinh những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản, thiết thực phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ với bản thân, với mọi người, với công việc và môi trường sống. Bước đầu hình thành cho các em những khái niệm đạo đức, pháp luật theo quan điểm mới và tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo dục đạo đức, pháp luật góp phần bồi dưỡng cho học sinh những tư tưởng tình cảm, đạo đức tốt đẹp, những thói quen và hành vi đạo đức pháp luật đúng đắn. Từ đó các em thấy rõ trách nhiệm của mình: Luôn luôn có ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, biết tự rèn luyện bản thân để trở thành người công dân hữu ích cho quê hương đất nước. . Ngày nay, đất nước ta đang tiến hành sự nghiệp Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ từng ngày, từng giờ, đòi hỏi thế hệ trẻ phải năng động, sáng tạo, nhạy bén, thích ứng nhanh Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp dạy học của giáo viên. Để làm được nhiệm vụ trên người giáo viên dạy môn Giáo dục công dân giữ vai trò rất lớn. Giúp các em hiểu biết và nắm vững những tri thức, những khái niệm cơ bản về đạo đức, pháp luật. Người giáo viên không chỉ truyền thụ đầy đủ những tri thức đạo đức, pháp luật, mà còn phải giúp các em biết vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề, biết liên hệ nội dung bài học với thực tế cuộc sống hằng ngày. Thực tế cuộc sống cho thấy những năm gần đây đạo đức xã hội đang bị xuống cấp, tội phạm của những người chưa thành niên có chiều hướng gia tăng. Tình trạng này đang là nỗi “nhức nhối” của toàn xã hội. Vì vậy môn Giáo dục công dân trong nhà trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục và rèn luyện các em có ý thức tuân theo những chuẩn mực đạo đức và biết tuân theo pháp luật. Chính vì lẽ đó bản thân tôi chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả giờ học môn Giáo dục công dân 8 bằng phương pháp trực quan ”

doc28 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3483 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao hiệu quả giờ học môn Giáo dục công dân 8 bằng phương pháp trực quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan