Đề tài Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh

Vốn có môt vị trí vô cùng quan trọng trong quá trinh phát triển của đất nước.Nước ta đang trong quá trình đổi mới và phát triển việc cần vốn để phát triển cơ sở vật chất khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề, dịch vụ để từng bước hiện đại hóa nền kinh tế. Vốn là yếu tố cơ bản của quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình chúng ta cần khẳng định rằng sẽ không thực hiện các mục tiêu về kinh tế của nhà nước cũng như mục đích của từng địa phương, các thành phần kinh tế khác nếu thiếu vốn . Điều này được thể hiện trong văn kiện đại hộ lan thữ IX “chúng ta không thể thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đát nước nếu không huy động được nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn trong đất nước mà nòng cốt đẻ thực hiện nhiệm vụ quan trong này phải là ngân hàng thương mại, các công ty tài chính “ Đối với ngân hàng thương mại với tư cách như một doanh nghiệp , một chế tài trung gian hoạt động hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ thì vốn lai có một vai trò rất quan trọng . NHTM là đơn vị chủ cung cấp vốn cho nền kinh tế và thu lãi. Nhưng để thu lãi thì NHTM phải huy động được vốn để có thể đảm bảo được khả năng cho vay. Và nguồn vốn này chủ yếu là từ bên ngoài , thế nhưng thực tế cho thấy việc huy động vốn không hề đơn giản nhất là trong tình trạng có quá nhiều ngan hàng sự cạnh tranh là rất găt gao, trong tình trang nền kinh tế có nhiều biến đổi phức tạp. Hiện nay có nhiều loại hình ngân hàng, ngân hàng hoạt động trên khắp cả nước và trên địa bàn Nghệ An có khoảng 45 ngân hàng lớn nhỏ đang hoạt động. Việc cạnh tranh có ý nghĩa sinh tồn đối với các ngân hàng . Và kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 thi nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn và chỉ có dấu hiệu hồi phục từ đầu năm 2010. Nhưng việc phuc hồi là rất chậm chạp và nền kinh tế cũng đang đối đầu với lạ m phát cao đặc biệt là năm 2011 làm cho việc huy động vốn nhàn rỗi là rất khó khăn . một điều mà các ngân hàng Việt nam nói chung ở địa bàn nghệ an nói riêng đang phải đối măt đó là chênh lệch giữa vốn huy động và dư nợ cho vay ngày càng lớn .

pdf52 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 5446 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Sinh viên : Trần Đình Chiến Lớp 49B2 - TCNH 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT thành phố Vinh BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Sinh viên : Trần Đình Chiến Lớp 49B2 - TCNH 2 Họ và tên :Trần Đình Chiến Mã Số Sv :0854025447 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Vốn có môt vị trí vô cùng quan trọng trong quá trinh phát triển của đất nước.Nước ta đang trong quá trình đổi mới và phát triển việc cần vốn để phát triển cơ sở vật chất khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề, dịch vụ để từng bước hiện đại hóa nền kinh tế. Vốn là yếu tố cơ bản của quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình chúng ta cần khẳng định rằng sẽ không thực hiện các mục tiêu về kinh tế của nhà nước cũng như mục đích của từng địa phương, các thành phần kinh tế khác nếu thiếu vốn . Điều này được thể hiện trong văn kiện đại hộ lan thữ IX “chúng ta không thể thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đát nước nếu không huy động được nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn trong đất nước mà nòng cốt đẻ thực hiện nhiệm vụ quan trong này phải là ngân hàng thương mại, các công ty tài chính “ Đối với ngân hàng thương mại với tư cách như một doanh nghiệp , một chế tài trung gian hoạt động hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ thì vốn lai có một vai trò rất quan trọng . NHTM là đơn vị chủ cung cấp vốn cho nền kinh tế và thu lãi. Nhưng để thu lãi thì NHTM phải huy động được vốn để có thể đảm bảo được khả năng cho vay. Và nguồn vốn này chủ yếu là từ bên ngoài , thế nhưng thực tế cho thấy việc huy động vốn không hề đơn giản nhất là trong tình trạng có quá nhiều ngan hàng sự cạnh tranh là rất găt gao, trong tình trang nền kinh tế có nhiều biến đổi phức tạp. Hiện nay có nhiều loại hình ngân hàng, ngân hàng hoạt động trên khắp cả nước và trên địa bàn Nghệ An có khoảng 45 ngân hàng lớn nhỏ đang hoạt động. Việc cạnh tranh có ý nghĩa sinh tồn đối với các ngân hàng . Và kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 thi nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn và chỉ có dấu hiệu hồi phục từ đầu năm 2010. Nhưng việc phuc hồi là rất chậm chạp và nền kinh tế cũng đang đối đầu với lạm phát cao đặc biệt là năm 2011 làm cho việc huy động vốn nhàn rỗi là rất khó khăn . một điều mà các ngân hàng Việt nam nói chung ở địa bàn nghệ an nói riêng đang phải đối măt đó là chênh lệch giữa vốn huy động và dư nợ cho vay ngày càng lớn . Trong thời gian vừa qua các ngân hàng đã bước vao cuộc cạnh tranh lãi suất , các ngân hàng đã đẩy mức lãi suất huy động lên nhằm huy động vốn, thi trường vàng đôla tăng mạnh ,nhiều tỏ chức cá BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Sinh viên : Trần Đình Chiến Lớp 49B2 - TCNH 3 nhân đã chọn theo cách đầu tư này vì vậy việc huy động vốn không hề dễ dàng . Đây là tâm lý chung của người dân chính vì vậy rất khó thay đổi .bây giờ thi các ngân hàng không chạy đua với lãi suất nữa mà thực sự các ngân phải chạy đua với các hoạt động marketing, các hoạt động mang tính đột phá cho từng ngân hàng. Việc huy động vốn có ý nghĩa rất lớn đối với NHTM để có thể đưa ngan hàng tiếp tục phá triển và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh nghệ An.Xuất phát từ cơ sở lý luận và thưc tiễn đó trong quá trình thực tập tại NHNo&PTNT thành Phố Vinh em thực hiện đề tài : “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT thành phố Vinh”. Trong bài báo cáo này em sẽ đi sau vào việc phân tích những thục trạng về tình hình huy động vốn, những thuân lợi và khó khăn mà ngân hàng nông nghiệp gặp phải cũng như nguyên nhân dẫn đến điều đó. Báo cáo cũng chỉ ra những biện pháp để phát huy những thuận lợi, và hạn chế những khó khăn mà ngân hàng gặp phải trong quá trình huy động vốn.Đồng thời báo cáo cũng đưa ra một số kiến nghị đến các cấp liên quan đến quá trình hoạt động của ngân hàng 2.Mục đích nghiên cứu: Phân tích thực trạng nghiệp vụ huy động vốn tai NHNo&PTNT Thành Phố Vinh trong năm 2009-2011 và có định hướng cho những năm tới. Đồng thời nêu lên những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế của các ngân hàng nói chung và NHNo Thành Phố Vinh nói riêng 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Báo cáo sẽ tập trung nghiên cứu về tình hình huy động vốn trong giai đoạn 2009- 2011, ở NHNo&PTNT thành phố Vinh nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tai NH . 4. Bố cục Nội dung cơ bản của bài báo cáo gồm 2 phần chính: Phần 1:Tổng quan về NHNo&PTNT Thành Phố Vinh Phần 2: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Thành Phố Vinh BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Sinh viên : Trần Đình Chiến Lớp 49B2 - TCNH 4 PHẦN I TÔNG QUAN VỀ NHNo & PTNT THÀNH PHỐ VINH 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển NHNo Thành Phố Vinh Thành phố Vinh là thành phố trực thuộc tỉnh Nghệ An với mật độ dân cư đông đúc tập trung nhiều cán bộ công nhân viên thuộc các ngành và các đơn vị kinh tế. Mặt khác, thành phố Vinh là đô thị loại một với nhiều doanh nghiệp nhà nước, tổng công ty lớn với đầy đủ thành phần kinh tế, bao gồm quốc doanh, liên doanh, tư nhân tham gia sản xuất dịch vụ và lưu thông hàng hóa. Như vậy đây là những điều kiện thuận lợi cho chi nhánh huy động được nhiều nguồn vốn, tạo cơ sở để phát triển các dịch vụ chuyên nghiệp. Hơn 16 năm thành lập và đổi mới, chi nhánh NHNo & PTNT chi nhánh thành phố Vinh là chi nhánh loại 1 có doanh số hoạt động lớn trong hệ thống NHNo & PTNT tỉnh Nghệ An. Tên giao dịch: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, chi nhánh thành phố Vinh. Địa chỉ 364 Nguyễn Văn Cừ - thành phố Vinh, Nghệ An. Chi nhánh NHNo & PTNT thành phố Vinh được thành lập theo quyết định số 556/ QĐ – NHNN ngày 01/ 12/ 1995 của NHNo & PTNT Việt Nam, Đến ngày 01/ 01/ 1996 NHNo & PTNT thành phố Vinh chính thức đi vào hoạt động với các chức năng nhiệm vụ. 1.2. Chức năng hoạt động NHNo & PTNT thành phố Vinh đi vào hoạt động với các chức năng, nhiệm vụ: - Huy động vốn: + Nhận tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi không kì hạn, có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán của tất cả các tổ chức, dân cư trong nước và nước ngoài bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ + Phát hành các loại chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng và các hình thức huy động vốn khác - Tiếp nhận tài trợ, vôn uỷ thác của Chính phủ, Ngân hàng cấp trên và các tổ chức trong và ngoài nước, cá nhân khác cho các chương trình phát triển kinh tế xã hội - Vay vốn ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng cấp trên, các tổ chức tài chính tín dụng khác trong và ngoài nước, các tổ chức và cá nhân nước ngoài - Cho vay: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Sinh viên : Trần Đình Chiến Lớp 49B2 - TCNH 5 + Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt Nam đối với cá nhân và hộ gia đình thuộc mọi thành phần kinh tế + Chiết khấu các thương phiếu, kỳ phiếu, trái phiêú và các giấy tờ có giá trị khác trị giá bằng tiền - Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, tái bảo lãnh, dịch vụ bảo hiểm cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoài nước - Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, tín dụng, kinh doanh vàng bạc, kim khí quý, đá quý - Đầu tư dưới hình thức mua cổ phần, hùn vốn, liên doanh, mua tài sản và các hình thức đầu tư khác với các doanh nghiệp và tổ chức tài chính tín dụng khác. - Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng - Làm dịch vụ cho ngân hàng phục vụ người nghèo. - Thực hiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập theo quy trình của NHNo - Thực hiện kiểm tra, kiểm soát nội bộ, việc chấp hành thể lệ, chế độ nghiệp vụ trong phạm vi địa bàn đã được quy định. - Tổ chức thực hiện phân tích kinh tế liên quan, đẩy mạnh hoạt động tiền tệ, tín dụng và đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với khách hàng, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. - Chấp hành đủ các báo cáo, thống kê theo chế độ quy định và theo yêu cầu đột xuất của giám đốc chi nhánh NHNo cấp trên. - Thực hiện các nghiệp vụ khác được giám đốc NHNo cấp trên giao. 1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của NHNo&PTNT TP Vinh 1.3.1 cơ cấu tổ chức Tổng số nhân viên chi nhánh tính đến 31/ 12/ 2011 là 105 người, cán bộ nam chiếm 27,45 %, nữ 72,55 %. , hiện nay ngân hàng không ngừng phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên về cả số lượng và chất lượng, phấn đấu trở thành một chi nhánh ngân hàng hiện đại và hoạt động hiệu quả của hệ thống NHNo Việt Nam. Phương châm hoạt động của ngân hàng là: “ cơ cấu gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả và an toàn ” . Sau các lần chia tách và bổ sung đến nay cơ cấu tổ chức đã được biên chế một cách phù hợp với cơ cấu các phòng ban chin hánh như sau : BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Sinh viên : Trần Đình Chiến Lớp 49B2 - TCNH 6 Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại NHNo&PTNT Thành Phố Vinh Giám đốc Các phó giám đốc phòng kế hoạch phòng kế toán phòng tổ chức kinh doanh ngân quỹ hành chính các đơn vị trực thuộc -chi nhánh ngân hàng cấp III - phòng giao dịch Giám đốc của chi nhánh NHNo & PTNT thành phố Vinh còn phụ trách quản lý và giao quyền quản lý 8 phòng giao dịch trực thuộc cho các giám đốc tại các PGD trực tiếp quản lý. Có 8 PGD đó là: Phòng giao dịch Hồng Sơn, Lê Lợi, Hưng Dũng, Nghi Phú, chợ Vinh, Trung tâm, Bến Thủy và PGD Hưng Lộc. Mô hình cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo & PTNT thành phố Vinh cho ta thấy: cơ cấu tổ chức của chi nhánh được chia ra làm 3 bộ phận chính. - Ban giám đốc: bao gồm giám đốc, 3 phó giám đốc phụ trách các mặt hoạt động. +) 1 phó giám đốc phụ trách phòng kế hoạch kinh doanh. +) 1 phó giám đốc phụ trách phòng kế toán ngân quỹ. +) 1 phó giám đốc phụ trách phòng tổ chức hành chính. - Các phòng tại trụ sở chính, tại trụ sở được bố tri 3 phòng ban nhiệm vụ. . Phòng kế hoạch kinh doanh. . Phòng kế toán ngân quỹ. . Phòng tổ chức hành chính. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Sinh viên : Trần Đình Chiến Lớp 49B2 - TCNH 7 Mỗi phòng có chức năng, nhiệm vụ theo nội dung, nhiệm vụ do phòng đảm nhiệm. - Có 8 phòng giao dịch trực thuộc Cơ cấu tổ chức khá hợp lý đã và sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi căn bản về NHNo phát triển lâu dài, vững chắc. Việc sử dụng, bố trí cán bộ được quan tâm rất nhiều bởi thế đã tạo điều kiện cho mỗi cán bộ công nhân viên phát huy hết khả năng của mình, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ là công tác quan trọng nhưng đi liền là công tác giáo dục và nâng cao ý thức, trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công tác đào tạo cán bộ được chi nhánh quan tâm và thực hiện dưới các hình thức như gửi đi đào tạo tại chức, chuyển đổi … duy trì thường xuyên việc tổ chức cho cán bộ học tại các văn bản, chế độ thể lệ mới của ngành vào các chiều thứ 5 hàng tuần. 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, phòng ban 1.3.2.1. Phòng kế hoạch kinh doanh *. Chức năng: - Tổ chức thực hiện, kiểm soát, quản lý việc tiếp thị, giới thiệu, phát triển thị trường, triển khai cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, khách hàng Doanh nghiệp, Dịch vụ bán lẻ (như tín dụng, thanh toán quốc tế, bảo lãnh thanh toán,….) đối với khách hàng của ngân hàng. - Cung cấp số liệu, báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng về các mảng hoạt động kinh doanh có liên quan. *. Nhiệm vụ: - Tổ chức nghiên cứu, tập huấn, thảo luận, đào tạo nội bộ các sản phẩm, quy dịnh, quy chế, quy trình nghiệp vụ đối với các sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ bán lẻ của NHNo & PTNT thành phố Vinh được triển khai tại ngân hàng. - Thực hiện việc tiếp thị khách hàng, phát triển thị trường, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ bán lẻ của NHNo & PTNT thành phố Vinh được triển khai ngay tại ngân hàng. Tiếp xúc, hướng dẫn thủ tục, thu thập hồ sơ, tài liệu đối với khcáh hàng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ bán lẻ của NHNo & PTNT thành phố Vinh được triển khai ngay tại ngân hàng. - Thẩm định các hồ sơ đề nghị giao dịch của khách hàng, đánh giá, đề xuất trình cấp lãnh đạo có đủ thẩm quyền phê duyệt. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Sinh viên : Trần Đình Chiến Lớp 49B2 - TCNH 8 - Thực hiện các giao dịch đối với khách hàng theo phê duyệt của các cấp có đủ thẩm quyền. - Quản lý các giao dịch và khách hàng đang có giao dịch tại ngân hàng. - Đôn đốc khách hàng thực hiện các nghĩa vụ đã thoả thuận với NHNo & PTNT thành phố Vinh. - Tiếp nhận đề nghị, thu thập hồ sơ, số liệu và tiến hành thẩm định, đánh giá, đề xuất trình cấp lãnh đạo đủ thẩm quyền về các đề nghị khác của khách hàng như gia hạn giao dịch, miễn, giảm lãi,… - Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện theo sự phê duyệt, phân công của Ban Gám đồc đối với việc: xử lý nợ, khởi kiện khách hàng…. - Đối chiếu định kỳ với phòng kế toán giao dịch và kho quỹ về hồ sơ và/ hoặc tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, các cam kết ngoại bảng. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của ban Giám đốc ngân hàng 1.3.2.2. Phòng kế toán, ngân quỹ *. Chức năng: - Tổ chức thực hiện, kiểm soát và quản lý công tác hạch toán kế toán tại ngân hàng - Tổ chức thực hiện, kiểm soát và quản lý các hoạt động thanh toán tại ngân hàng - Tổ chức thực hiện, kiểm soát và quản lý công tác kho quỹ tại ngân hàng - Thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng, tiến hành tư vấn và cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của Ngân hàng tới Khách hàng. *. Nhiệm vụ: - Lập các chứng từ về kế toán, kho quỹ phát sinh tại ngân hàng - Tổ chức hạch toán các giao dịch trên tài khoản của khách hàng tại ngân hàng. - Thực hiện các giao dịch tiết kiệm, các nghiệp vụ giao dịch Western Union, các giao dịch về thẻ, các giao dịch thanh toán, chuểyn tiền trong nước. - Thực hiện hạch toán các giao dịch ngoại bảng tại ngân hàng - Thực hiện vịêc quản lý hoạt động thu chi tiền mặt, quản lý các giấy tờ có giá, hồ sơ tài sản thế chấp và các tài sản đang lưu giữ trong kho quỹ. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Sinh viên : Trần Đình Chiến Lớp 49B2 - TCNH 9 - Thực hiện vịêc vận chuyển tiền, nộp tiền theo sự điều hành của Ban giám đốc ngân hàng - Thực hiện việc quản lý và đảm bảo an toàn kho quỹ. - Thực hiện vịêc quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách, hồ sơ, số liệu về công tác kế toán và kho quỹ của ngân hàng và các đơn vị trực thuộc - Thực hiện vịêc kiểm soát và quản lý các nghiệp vụ trong phạm vi cấp phòng theo quy chế, quy trình nghiệp vụ của NHNo & PTNT thành phố Vinh. - Giao dịch trực tiếp với Khách hàng để: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, hướng dẫn thủ tục nghiệp vụ và tiếp thị, cung cấp số liệu theo yêu cầu của khách hàng theo đúng quy định, giải đáp thắc mắc trong phạm vi quyền hạn, thực hiện tra soát giao dịch…. - Là đầu mối tiếp đón và giới thiệu đến phòng ban chức năng của ngân hàng trong hệ thống NHNo & PTNT thành phố Vinh, những khách hàng là thể nhân, pháp nhân có nhu cầu giao dịch với NHNo & PTNT thành phố Vinh - Thực hiện vịêc phối hợp nghiệp vụ đối với các phòng/ ban nghiệp vụ và các đơn vị khác theo đúng quy chế, quy trình của NHNo & PTNT thành phố Vinh. - Thực hiện việc cung cấp báo cáo theo quy định và yêu cầu của các cấp lãnh đạo có thẩm quyền. Đề xuất, tham mưu cho Ban Giám đốc ngân hàng về về nghiệp vụ kế toán giao dịch, kho quỹ. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc ngân hàng 1.3.2.3.Phòng tổ chức hành chính Nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức, quản lý cán bộ, tuyển chọn nhân viên, quản lý việc thu chi các quỹ lương, thưởng…và công tác hậu cần của cơ quan 1.4 Đặc điểm về hoạt động kinh doanh 1.4.1. Tình hình tài chính – kế toán – ngân quỹ 1.4.1.1. Tình hình tài chính -Hoạt động tài chính: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Sinh viên : Trần Đình Chiến Lớp 49B2 - TCNH 10 Bảng 1.1 Tình hình hoạt động tài chính ( Đơn vị tính: Triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2010 Năm2011 Chênh lệch 2010- 2011 Số tiền Tỷ trọng Tổng thu tài chính, trong đó 49.524 72.502 22.979 46,40 - Thu hoạt động tài chính 35.947 69.070 33.123 92,14 - Thu ngoài hoạt động tài chính 13.577 3.432 -10.145 74,72 Tổng chi tài chính 36.162 48.866 12704 35,13 LN trước thuế 13.362 23.636 10.274 76,89 ( Nguồn số liệu : Phòng kế toán) Lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt 13.362 triệu đồng, tăng 27% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 23.636 triệu đồng, đạt 72,47% so với kế hoạch đầu năm 2011 (23.636/32.014), tăng 35,13% so với năm 2010, tương ứng với số tiền tăng là 10.247 triệu đồng. Hoạt động tài chính tại Ngân hàng trong những năm gần đây tuy chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra nhưng cũng đã thu được kết quả khả quan, làm tăng lợi nhuận của Ngân hàng lên mức đáng kể. đó là nhờ đầu vào lớn, quy mô tín dụng ngày càng phát triển, chất lượng tín dụng đảm bảo, các loại dịch vụ sản phẩm phát triển đa dạng, hiệu quả cao, đặc biệt là dịch vụ thanh toán. Bảng 1.2 Thu chi tiền mặt (Đơn vị tính: Triệu đồng) Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Chênh lệch 2010/2009 2011/2010 ST TT ST Tổng thu TM 3.171.6 4.022 4.862 850.5 26.81 840 20,89 Tổng chi TM 3.169 3.994 4.844 825 26.03 850 21.28 Chênh lệch thu chi 2,6 28 18 25.4 -10 ( Nguồn số liệu : Phòng kế toán) Năm 2009 mức chênh lệch thu – chi tiền mặt tại Ngân hàng tương đối thấp, các khoản tiền thu vào chủ yếu đáp ứng nhu cầu chi trả. Trong khi đó tổng thu và tổng chi vẫn còn thấp, tổng thu tiền mặt năm 2009 đạt 3.171,6 tỷ đồng, tổng chi tiền mặt đạt 3.169 tỷ đồng. Nếu năm 2009 chênh lệch thu - chi tiền mặt là thấp thì năm 2010 con số này tăng lên vượt bậc với số tiền 28 tỷ đồng. Tổng thu và chi tiền mặt cũng tăng lên đáng kể, tổng thu tiền mặt năm 2010 đạt 4.022 tỷ đồng, tăng 26,81% so BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Sinh viên : Trần Đình Chiến Lớp 49B2 - TCNH 11 với năm 2009, tương ứng với số tiền tăng 850,5 tỷ đồng. Tổng chi tiềm mặt năm 2010 đạt 3.994 tỷ đồng, tăng 26,03% so với năm 2009, tương ứng với số tiền tăng là 825 tỷ đồng. Năm 2011 chênh lệch thu - chi tại Ngân hàng là 18 tỷ đồng, tổng thu và chi tiền mặt vẫn giữ được tốc độ tăng mạnh. Tổng thu tiền mặt đạt 4.862 tỷ đồng, tăng 20,89% so với năm 2010, tương ứng số tiền tăng 840 tỷ đồng. Tổng chi tiền mặt đạt 4.844 tỷ đồng, tăng 21,28% so với năm 2010, tương ứng với số tiền tăng 850 tỷ đồng. Nhìn chung, những năm gần đây, thu – chi tiền mặt tăng đáng kể, cả hai yếu tố này đều tăng đồng thời nên mức chênh lệch giữa các năm luôn nằm trong khoảng nhất định. 1.4.1.2. Công tác Kế toán thanh toán - Năm 2009 tuy khối lượng khách hàng đến giao dịch ngày càng đông, nhất là thời điểm triển khai IPCAS và các đợt tăng lãi suất huy động tiết kiệm song đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán thanh toán va Ngân quỹ đã đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Thông qua công tác thanh toán đã góp phần quảng bá thương hiệu NHNo & PTNT thành phố Vinh, thu hút thêm hàng trăm khách hàng đến gửi tiền, mở tài khoản và chuyển tiền đi nơi khác. Đặc biệt quý 4 đã làm tương đối tốt công tác về chăm sóc và phục vụ khách hàng, vì vậy khách hàng đến giao dịch ngày càng nhiều hơn và có ấn tượng với ngân hàng nhiều hơn Năm 2011 cũng là một năm có khối lượng thanh toán rất lớn nhưng ngân hàng vẫn đảm bảo an toàn, phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của khách hàng, khai thác thêm được nhiều khách hàng đến giao dịch 1.4.1.3. Công tác Ngân quỹ - Năm 2009, tổng thu tiền mặt đạt 780 tỷ đồng, tăng so với năm trước 116 tỷ đồng, tốc độ tăng 5,8%. Tổng chi tiền mặt 681 tỷ đồng, tăng so với năm trước la 118 tỷ đồng, tốc độ tăng 5,8% Trong năm 2009 khối lượng thu chi tiền mặt rất lớn nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác ngân quỹ có sự nỗ lực tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đáp ứng đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, chính xác mọi nhu cầu của khác
Luận văn liên quan