Đề tài Nâng cao kỹ năng lập trình Turbo Pascal và kỹ năng đồ họa

Hiện nay cùng với sự phát triển của Công nghệ tin học trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, những năm gần đây tin học đang chiếm một vai trò quan trọng không thể thiếu được trong tất cả các lĩnh vực, và luôn được làm mục tiêu hàng đầu để con người nghiên cứu, tìm tòi và áp dụng những thành tựu to lớn của tin học vào trong thực tế, trong những lĩnh vực như Khoa học, Kinh tế, Kỹ thuật, Trong công cuộc đổi mới quản lý kinh tế xã hội hiện nay, việc nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin về kinh tế xã hội và khoa học kỹ thuật có vị trí đặc biệt quan trọng bởi hệ thống thông tin kinh tế xã hội có chuẩn xác nhanh nhạy, đáp ứng được mọi yêu cầu điều hành thì công tác quản lý mới đạt hiệu quả thiết thực. Ngược lại, thông tin thiếu, thông tin chậm trễ và không chuẩn xác sẽ không chỉ làm ảnh hưởng đến công cuộc phát triển kinh tế xã hội trước mắt mà đôi khi còn gây tác hại cho cả một thời kỳ rất dài. Vì vậy, nhu cầu cấp thiết đặt ra cho những người làm công tác về công nghệ thông tin là phải tổ chức một hệ thống thông tin điều hành sắc bén, phục vụ kịp thời mọi yêu cầu của người sử dụng. Do nhu cầu thực tế đòi hỏi, việc nghiên cứu hệ thống thông tin kinh tế xã hội phục vụ điều hành phải được sớm hoàn thành và đưa vào thực tiễn áp dụng. Nó sẽ khắc phục được nhiều khó khăn trong việc quản lý và xử lý thông tin. Với việc tin học hóa trong mọi hệ thống, các ngôn ngữ lập trình ra đời ngày càng nhiều và hoàn thiện. Ngôn ngữ Pascal là 1 ngôn ngữ thuật giải ,có tính cấu trúc chặt chẽ ,sáng sủa. Hiện nay Pascal đã trở thành một trong các ngôn ngữ phổ biến nhất ,thích hợp với nhiều ứng dụng khoa học, kỹ thuật, quản ký và được coi là ngôn ngữ thích hợp nhất cho tất cả mọi đối tượng Xây dựng một chương trình kiểm tra đánh máy mô phỏng các kỹ năng đánh máy của một người bình thường cho phép thực hiện các chức năng về tốc độ đánh máy của người đó với các mức độ khó khác nhau và máy tính sẽ đưa ra các thông tin về số ký tự đánh được trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một bài tập về lập trình nhằm nâng cao kỹ năng về lập trình Turbo Pascal và kỹ năng đồ hoạ.

doc25 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3006 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao kỹ năng lập trình Turbo Pascal và kỹ năng đồ họa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên