Đề tài Nghiên cứu cơ chế xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ công cộng tại TP Hồ Chí Minh

(Bản scan) Trong bối cảnh chuyển đổi mang tính hội nhập, chịu sự tác động của xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế và xã hội của Việt Nam bắt đầu phải được tổ chức lại, với những nguyên tắc vận hành mới để phù hợp và thích nghi với quy luật cạnh tranh, quy luật phát triển trong một thế giới nhiều biến động.

pdf191 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2091 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu cơ chế xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ công cộng tại TP Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan