Đề tài Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản Việt Nam

(Bản scan) Đất đai có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Đó là tài nguyên vô cùng quý giá là tư liệu sản xuất đặc biệt là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn để phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

pdf91 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2197 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan