Đề tài Nghiên cứu khía cạnh pháp lý của doanh nghiệp khoa học và công nghệ

(Bản scan) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DnKH&CN) được xem như một nhân tố quan trọng trong quá trình đổi mới công nghệ. Kết quả của quá trình này là sự phát triển một số công nghệ mới và các ngành công nghiệp mới, hệ quả tất yếu của đổi mới công nghệ, sản phẩm đóng góp tích cực cho quá trình đổi mới sản phẩm

pdf66 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1895 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu khía cạnh pháp lý của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan