Đề tài Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá Chép (Cyprinus carpio)

Cùng với các loại giống cá phổ biến hiện nay, giống cá Chép cũng được coi là một trong những giống đứng đầu về nhu cầu tiêu thụ tại các trạm giống cơ sở hay các trạm tập trung với quy mô lớn. Không những chứa nhiều chất dinh dưỡng, mà cá Chép còn có tác dụng chữa trị bệnh tốt Nhằm có những hiểu biết cơ sở về loài cá rất quen thuộc này và góp phần gìn giữ những giống cá truyền thống như cá Chép, cũng như gìn giữ phương thuốc vô giá ấy, vì vậy tôi tiến hành nghiên cứu về đối tượng này với đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá Chép (Cyprinus carpio)”

ppt22 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3166 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá Chép (Cyprinus carpio), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ NGHÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC GVHD LÝ HỒNG CHIẾN SVTH NGUYỄN THỊ ĐỆ Đề tài NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHÉP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NỘI DUNG MỞ ĐẦU 1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4 MỞ ĐẦU Cùng với các loại giống cá phổ biến hiện nay, giống cá Chép cũng được coi là một trong những giống đứng đầu về nhu cầu tiêu thụ tại các trạm giống cơ sở hay các trạm tập trung với quy mô lớn. Không những chứa nhiều chất dinh dưỡng, mà cá Chép còn có tác dụng chữa trị bệnh tốt… Nhằm có những hiểu biết cơ sở về loài cá rất quen thuộc này và góp phần gìn giữ những giống cá truyền thống như cá Chép, cũng như gìn giữ phương thuốc vô giá ấy, vì vậy tôi tiến hành nghiên cứu về đối tượng này với đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá Chép (Cyprinus carpio)” CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Hình 2.1. Cá Chép 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng ngoài thực địa Thu thập và xử lý số liệu Phương pháp CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.1. QUY TRÌNH SẢN XUẤT Điểm lấy trứng Khoang chứa trứng Hình 3.1. Que thăm trứng và thăm trứng Hình 3.2. Tiêm cá Hình 3.3. Trứng dính vào giá thể bèo Có nước Không nước Hình 3.4. Bể ấp trứng Hình 3.5. Ao ương 3.2. GIAI ĐOẠN TRỨNG 3.2.1. Các yếu tố môi trường trong quá trình ấp Biểu đồ 3.1. Quan hệ giữa thời gian nở và nhiệt độ của trứng cá chép 3.2.2. Tỷ lệ đẻ trứng của cá Chép Biểu đồ 3.2. So sánh trọng lượng cá cái trước và sau khi đẻ 3.2.3. Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của cá Chép Biểu đồ 3.3 . So sánh tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của cá Chép 3.2.4. Tỷ lệ cá bột Hình 3.1. Cá Chép bột mới nở 3.3. GIAI ĐOẠN ƯƠNG NUÔI Bảng tổng kết các yếu tố môi trường trong ao ương nuôi 3.3.1. Kích thước và khối lượng Hình 3.2. Cá chép bột được hai tuần Hình 3.3. Cá chép hương được hai tháng tuổi Biểu đồ 3.4. Kích thước trung bình của cá Chép (giai đoạn cá hương giống) Biểu đồ 3.5. Dao động khối lượng cá Chép hương trong đợt 1 Phương pháp sản xuất Cải tạo giống Yếu tố môi trường Chất lượng cá giống KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Quy trình kỹ thuật