Đề tài Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu cơ vào canh tác nông nghiệp

Môi trường và những vấn đề liên quan tới môi trường là đề tài được bàn luận một cách sâu sắc trong kế hoạch phát triển bền vững của mỗi quốc gia trên thế giới. Trái đất đang bị đe dọa bởi sự suy thoái và cạn kiệt dần nguồn tài nguyên. Nguồn gốc của sự biến đổi về môi trường trên thế giới hiện này là do các hoạt động kinh tế - xã hội của con người. Con người là một phần của hệ sinh thái môi trường,các hoạt động của con người ngày càng tác động đến môi trường càng rõ rệt. Các hoạt động này, một mặt cải thiện cuộc sống của con người và môi trường, mặt khác lại mang hàng loạt các vấn đề như : khan hiếm, cạn kiệt tài nguyên môi trường và vấn đề nan giải nhất là ô nhiễm môi trường trên khắp thế giới . Trong top 10 về vấn đề ô nhiễm hiện nay thì ô nhiễm nguồn nước là vấn đề mà xã hội hiện nay đang quan tâm nhiều nhất . Theo báo cáo của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, đến hết năm 2008 cả nước có khoảng 200 khu công nghiệp. Ngoài ra còn có hàng trăm cụm, điểm công nghiệp được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương quyết định thành lập. Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và môi trường của Quốc hội , tỉ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung ở một số địa phương rất thấp. Một số khu công nghiệp có xây dựng hệ thống xử ly nước thải nhưng không vận hành vì để giảm chi phí. Đến nay, mới có 60 khu công nghiệp đã hoạt động đã có trạm xử lý nước thải tập trung ( chiếm 42% số khu công nghiệp đã vận hành ) và 20 khu công nghiệp đang xây dựng trạm xử lý nước thải . Ở nước ta hiện nay , phần lớn nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị, ven đô thị, nông thôn đều chưa được xử lý đúng cách. Nước thải từ các khu vệ sinh mới chỉ được xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại, chất lượng chưa được yêu cầu, xả ra môi trường là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Điều kiện nước ta hiện nay, phần lớn các dự án thoát nước và xử lý nước thải còn chưa đến được mọi nơi, và nếu có thì cũng chỉ hướng tới giải quyết các vấn đề thoát nước mưa, khắc phục tình trạng ngập úng . Khó khăn về kinh tế để duy trì vận hành bảo dưỡng hệ thống đó, do đó việc nghiên cứu làm sạch nước thải tại chỗ cho hộ gia đình hay cụm dân cư bằng công nghệ phù hợp, đơn giản, chi phí xây dựng và vận hành thấp ,đảm bảo vệ sinh môi trường là một hướng giải quyết hợp lí và khả thi . Trên thế giới gần đây, Bãi lọc trồng cây ( Constructed Wetland ) được biết là một công nghệ xử lý nước thải trong điều khiện tự nhiên. Chi phí thấp, vị trí ổn định, hiệu xuất cao, nhất là tăng năng xuất cây trồng. Sinh khối thực vật, bùn phân hủy, nước thải sau xử lý còn có giá trị kinh tế cao. Công nghệ xử lý này ở Việt Nam còn rất mới mẻ. Trong phạm vi hạn hẹp về thời gian và kiến thức về khóa luận em chọn đề tài “Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu cơ vào canh tác nông nghiệp” Công trình ứng dụng cho đề tài là hệ thống xử lý nước thải bằng Bãi lọc trồng cây.

doc118 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2414 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu cơ vào canh tác nông nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan