Đề tài Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tổ máy thủy điện cực nhỏ cột nước cao

Mặc dù lưới và nguồn điện quốc gia phát triển mạnh, nhưng ở nước ta, một bộ phận rất lớn người dân ở vùng sâu, vùng xa do sống quá phân tán, sẽ không có cơ hội được sử dụng nguồn điện này. Chương trình phát triển nguồn năng lượng tái tạo (REAP) của chính phủ với sự tài trợ của các tổ chức quốc tế nhưUB, ADB, JICA đang nỗ lực hỗ trợ kỹ thuật, tàI chính nhằm phát triển các dạng năng lượng táI tạo (NLTT) như: thủy điện nhỏ, năng lượng gió, năng lượng mặt trời,. với mục tiêu cung cấp điện cho hơn 400 xã ở vùng sâu [1], [2]. Thiết bị thủy điện siêu nhỏ (TĐSN) đã được sử dụng rộng rãi ở Việt nam từ nhiều năm nay, theo số liệu của Viện Năng lượng, tới năm 2002, cả nước đã lắp đặt khỏang 120.000 tổ máy TĐSN, phần lớn các thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc. ở trong nước, một số cơ quan cũng đã chế tạo thiết bị TĐSN như: Viện Vật liệu thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên Quốc gia, Trường Đại học Bách khoa Hà nội. Trong đề tài KC07 ư 04, với mục tiêu nghiêncứu thiết kế và chế tạo các thiết bị thủy điện nhỏ và siêu nhỏ phục vụ cho sinh họat và sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo và hòan thiện nhằm nâng cao hiệu quả và giảm giá thành chế tạo thiết bị TĐSN. Đồng thời phát triển thủy điện nhỏ và siêu nhỏ thành một hệ thống hòan chỉnh đáp ứng rộng rãi nhu cầu thực tiễn sản xuất.

pdf93 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2158 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tổ máy thủy điện cực nhỏ cột nước cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên