Đề tài Nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu và giá cả một số nông sản chính trên thị trường thế giới

(Bản scan) Nông nghiệp nước ta trong thời kỳ đổi mới đang chuyển từ một nền nông nghiệp tự cung tự cấp quy mô nhỏ, phân tán là chính sang nền nông nghiệp sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu. Giá trị xuất khẩu trên giá trị của ngành nông lâm thủy sản đã tăng từ 16,2% (1990) lên 35,4% ( 2000)

pdf441 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2213 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu và giá cả một số nông sản chính trên thị trường thế giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan