Đề tài Nghiên cứu và ứng dụng QoS trên môi trường Linux

(Bản scan) Nguyên nhân thành công của giao thức IP chính là sự đơn giản của nó. Mọi tính năng phức tạp được cài đặt tại đầu cuối còn mạng lõi thì đơn giản. Bộ định tuyến trong mạng sẽ căn cứ vào địa chỉ IP và các nút trong mạng để tìm nút mạng kế tiếp được nhận gói tin

pdf85 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2350 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu và ứng dụng QoS trên môi trường Linux, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên