Đề tài Nhà kho dữ liệu

Nhà kho dữ liệu (DW) là một hướng công nghệ áp dụng cho các ứng dụng công nghệ tin học của doanh nghiệp và tổ chức ngày nay. Thuật ngữ gợi nên hình ảnh của nhà băng dữ liệu rộng lớn được bắt nguồn từ các hệ thống trên khắp thế giới, với đông đảo các nhà phân tích của công ty khai thác những thông tin quí giá giúp công ty của họ thu được nhiều lợi nhuận hơn. Một cách cơ bản, DW cung cấp dữ liệu lịch sử cho các ứng dụng hỗ trợ quyết định. Những ứng dụng như vậy bao gồm báo cáo, xử lý phân tích trực tuyến (OLAP), hệ thống thông tin điều hành (EIS) và khai thác dữ liệu. Một DW là một Nhà kho thông tin tập chung hoá và thống nhất. Thống nhất ở đây nghĩa là làm sạch, hợp nhất và thiết kế lại. Nó có thể phức tạp ít hoặc nhiều hơn tuỳ thuộc vào việc bao nhiêu hệ thống cung cấp thông tin cho một kho và chúng khác nhau trong việc xử lý cùng một thông tin như thế nào.

doc49 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1899 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nhà kho dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên