Đề tài Những giải pháp chủ yếu để xây dựng trường THCS Anh sơn đạt chuẩn quốc gia

Con người là nhân tố quyết định cho thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đảng ta xác định rõ con người không chỉ là trung tâm của sự phát triển kinh tế- x• hội với tư cách là mục tiêu mà còn là động lực và là nhân tố bảo đảm cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thành công. Chiến lược phát triển kinh tế x• hội 2001-2010 của Đảng ta xác định nhiệm vụ phát triển sự nghiệp GD-ĐT là: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục. Thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, x• hội hoá. Đây là nhiệm vụ cơ bản và bao trùm của sự nghiệp giáo dục nhằm bồi dưỡng thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gia đình và tự tôn dân tộc, lý tưởng XHCN, lòng nhân ái ý thức tôn trọng pháp luật, tinh thần hiếu học, chí tiến thủ, lập thân, lập nghiệp, không cam chịu nghèo hèn. Đào tạo lớp người lao động có kiến thức cơ bản, làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, quan tâm đến hiệu quả thiết thực nhạy cảm với cái mới, có ý thức vươn lên về khoa học công nghệ. Thực tế qua 20 năm đổi mới nền giáo dục nước ta đ• có những cải cách đổi mới theo xu thế chung của thời đại. Tuy nhiên còn biểu lộ nhiều yếu kém và bất cập. Trong khi nền kinh tế phát triển khá nhanh thì nền giáo dục vấn loay hoay tìm đường đổi mới, vẫn lạc hậu quá xa với các nước trong khu vực, nhất là kỹ năng thực hành. Ngân sách đầu tư cho giáo dục là tương đối lớn nhưng chủ yếu là để trả lương và còn nhiều bất cập khác. Muốn nâng cao hiệu quả của việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, làm một chú thích lớn cho sự phát triển nhanh mạnh của đất nước thì điều cốt yếu là phải coi trọng thực sự "Giáo dục là quốc sách hàng đầu" làm thế nào để trường ra trường, lớp phải ra lớp; thầy ra thầy và trò phải ra trò. Hay nói một cách khác hệ thống trường lớp phải đạt được một chuẩn mực nhất định từ chất lượng đội ngũ những người thầy đến chất lượng những học sinh do họ đào tạo ra và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đó. Trước những đòi hỏi bức bách của đời sống x• hội và sự phát triển ngày càng đi lên của đất nước. Đảng ta đ• có những chủ trương lớn về phát triển giáo dục đào tạo nhất là Nghị quyết đại hội lần thứ 2 của BCH TW khoá VIII. Cụ thể hoá đường lối chủ trương của Đảng, Bộ GDĐT đ• ra quyết định ngày 5/7/2001 kèm theo "Quy chế trường trung học đạt chuẩn quốc gia" giai đoạn 2001-2010. Từ đó xu thế xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để đáp ứng tình hình mới ngày càng phát triển. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, tạo một bước chuyển mới trong nhận thức về quá trình dạy học. Tập thể trường THCS Anh sơn sau nhiều trăn trở suy nghĩ đ• quyết tâm xây dựng thành công trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2007. Đó là yêu cầu, nhiệm vụ cũng là mệnh lệnh của x• hội giao phó cho nhà trường phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn của trường THCS Anh sơn trong những năm qua tôi mạnh dạn chọn đề tài "Những giải pháp chủ yếu để xây dựng trường THCS Anh sơn đạt chuẩn quốc gia từ nay đến năm 2007". Hi vọng ý kiến nhỏ bé của tôi sẽ góp thêm một biện pháp để thực hiện thành công kế hoạch xây dựng trường THCS Anh sơn đạt chuẩn quốc gia năm 2007./.

doc35 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2445 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Những giải pháp chủ yếu để xây dựng trường THCS Anh sơn đạt chuẩn quốc gia, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan