Đề tài Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm Lâm Đồng

Khi đất nước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp Nhà nước đều hoạt động tuân theo nguyên tắc tự chủ sản xuất kinh doanh và tự chủ tài chính. Trong khi nhiều doanh nghiệp còn phải chống chọi để thích nghi với cơ chế mới này thì giờ đây với nhu cầu hòa nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực, những đơn vị hoạt động có hiệu quả còn gặp phải không ít khó khăn và đứng trước nguy cơ thua lỗ trước cạnh tranh khốc liệt của những tập đoàn lớn có thế lực tài chính khổng lồ. Vì vậy để đứng vững và hoạt động có hiệu quả, mỗi doanh nghiệp phải có cấu trúc hợp lý. Tình hình tài chính phản ánh được nhu cầu vốn và nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình phân phối sử dụng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một thời kỳ. Phân tích chính xác tình hình tài chính giúp cho doanh nghiệp có thể giữ kín một cách xác đáng về đầu tư vốn, thu hồi vốn và phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Và để có thể chủ động được trong sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả của việc tạo vốn và sử dụng vốn, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến đúng mức đến việc xây dựng và phân tích tình hình tài chính. Vì thị trường luôn biến động, nếu các doanh nghiệp không nhạy bén, không kịp thời điều chỉnh lại các hoạt động của mình theo hướng có lợi nhất thì doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ. Hiệu quả hoạt động tài chính mang tính chất quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Nó còn được xem như là nhịp đập của trái tim trong cơ thể mà bất kỳ sự ngưng trệ nào cũng làm ảnh hưởng xấu đến sự sống của cơ thể.

doc47 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 7424 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm Lâm Đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên