Đề tài Phân tích công nghệ xử lý nước thải tại nhà máy PNP CHEMICAL và chung cư HIM LAM

Hơn 30 nă m sau ngà y thống nhất đất nước nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu nổi bật, tổng sản phẩm quốc nộ i GDP không ngừ ng được nâng cao. Công nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng với sự ra đờ i của các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh chó ng, các cao ốc thương mại, cá c chung cư cao tầ ng mọc lên khắpnơi. Đi cùng với công nghiệp hoá, đô thị hoá là vấn đề ô nhiễ m môi trườ ng do chất thải từ các hoạt độngsản xuất côngnghiệpvà sinh hoạt, đặc biệt là nước thải gây nên. Cô ng tác nghiên cứu ứng dụ ng khoa học kỹ thuậ t, công nghệ mới trong xử lý nước thải đã gópphầngiả m thiểu ô nhiễm donước thải gây ra. Trong thời gian thực tập chúng em đã được trực tiếp tham gia thi công hệ thố ng xử lý nước thải tạ i nhà má y PNP CHEMICAL, khảo sát công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại chung cư HIM LAM, cao ốc văn phòng MANULIFE. Với bài báo cáo này chúng em đi sâu tìm hiểu, phân tích công nghệ xử lý nước thải tại nhà máy PNP CHEMICAL và chung cư HIM LAM.

pdf56 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2189 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích công nghệ xử lý nước thải tại nhà máy PNP CHEMICAL và chung cư HIM LAM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan