Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long

Giúp doanh nghiệp tự đánh giá mình vềmặt mạnh, mặt yếu đểcủng cố, phát huy hay cần phải khắc phục, cải tiến. Thêm vào đó giúp cho doanh nghiệp phát huy mọi tiềm năng và khai thác tối đa mọi nguồn lực, nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Kết quảcủa phân tích hoạt động kinh doanh là cơsở đểra các quyết định ngắn và dài hạn. Ngoài ra phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh còn giúp cho doanh nghiệp dựbáo, đềphòng và hạn chếnhững rủi ro bất định trong kinh doanh. - Phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh còn phục vụcho các đối tượng sau: Nhà quản trị: Sửdụng để đưa ra các quyết định quản trị. Nhà cho vay: Sửdụng để đưa ra các quyết định hợp lý khi tài trợ vốn. Nhà đầu tư: Sửdụng để đưa ra quyết định đầu tư, liên doanh hay không. Các cổ đông: Sửdụng để đánh giá hiệu quảhoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (nơi họcó phần vốn góp của mình). Sởgiao dịch chứng khoán và ủy ban chứng khoán nhà nước: Xem xét trước khi cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cổphiếu. Các cơquan khác như: Cơquan thuế, cơquan thống kê, cơquan quản lý cấp trên và các Công ty phân tích chuyên nghiệp. - Chính vì vậy phân tích hiệu quảhoạt động trởnên cần thiết và đóng vai trò quan trọng hơn bao giờhết đối với tất cảcác doanh nghiệp trong nền kinh tế thịtrường, luôn chứa đựng đầy những cạnh tranh khốc liệt và tiềm Nn chính trong lòng nó nhiều rủi ro bất trắc.

pdf85 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3783 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRN KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề Tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 2 CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĨNH LONG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN THÚY HẰNG ĐỒNG THN NGỌC QUYÊN MSSV: 4053617 Lớp: Kế toán Tổng Hợp K31 Cần Thơ 2009 www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 2 LỜI CẢM TẠ  Trong thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ nhờ được sự động viên, giúp đỡ của bạn bè và gia đình cùng với sự chỉ dạy tận tình của Quý Thầy, Cô Trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là quý Thầy, Cô thuộc Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh tôi mới đạt được kết quả như ngày hôm nay. Nhờ có sự giảng dạy và giúp đỡ nhiệt tình đó đã giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, học tập cũng như trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp. Nhờ có sự giới thiệu của Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh và sự đồng ý của Ban Lãnh Đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long đã tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại công ty, là dịp để tôi học hỏi, tiếp xúc thực tế và tự kiểm tra lại kiến thức đã học. Được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các Thầy Cô, Cô Chú và các Anh Chị trong cơ quan thực tập đã giúp tôi thực tập tốt và hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô đã tận tình giúp đỡ và giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báo cho tôi và tất cả các bạn sinh viên khác trong suốt thời gian qua, đặc biệt là Cô Nguyễn Thúy Hằng người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm bài luận văn này. Tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình và các bạn tôi đã động viên và giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn Ban Lãnh Đạo Công ty và các Cô Chú, Anh Chị đã tận tình giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập tại Công ty Sau cùng tôi xin chúc gia đình, Thầy Cô, các bạn và các Cô, Chú,Anh, Chị trong Công ty được dồi dào sức khỏe. Chúc Công ty đạt nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh! Ngày … tháng … năm 2009 Sinh viên thực hiện Đồng Thị Ngọc Quyên www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 3 LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …tháng … năm 2009 Sinh viên thực hiện Đồng Thị Ngọc Quyên www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 4 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày …. tháng …. năm 2009 Thủ Trưởng cơ quan www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 5 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  - Họ và tên người hướng dẫn: - Học vị: - Chuyên ngành: - Cơ quan công tác: - Tên sinh viên: - Mã số sinh viên: - Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: 2. Về hình thức: 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: 5. Nội dung và kết quả đạt được: 6. Các nhận xét khác: 7. Kết luận: Ngày …. tháng …. năm 2009 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thúy Hằng www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 6 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  - Họ và tên người phản biện: - Học vị: - Chuyên ngành: - Cơ quan công tác: - Tên sinh viên: - Mã số sinh viên: - Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: 2. Về hình thức: 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: 5. Nội dung và kết quả đạt được: 6. Các nhận xét khác: 7. Kết luận: Ngày …. tháng …. năm 2009 Giáo viên phản biện www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 7 MỤC LỤC ♣♣♣ Trang Chương 1: GIỚI THIỆU ........................................................................................ 1 1.1. Đặt vấn đề ................................................................................................. 1 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài ............................................................................ 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn ................................................................. 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 3 1.3.1. Không gian ............................................................................................. 3 1.3.2. Thời gian ................................................................................................ 3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....... 4 2.1. Phương pháp luận .......................................................................................... 4 2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh .................................................................................................................... 4 2.1.1.1. Khái niệm phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh .................... 4 2.1.1.2. Tầm quan trọng, ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...................................................................................... 4 2.1.1.3. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động ................................. 5 2.1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hiệu quả hoạt động ................................. 6 2.1.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ................................ 7 2.1.2.1. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ....................... 7 2.1.2.2. Doanh thu ....................................................................................... 8 2.1.2.3. Chi phí ........................................................................................... 9 2.1.2.4. Lợi nhuận ..................................................................................... 11 2.1.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ................................................... 18 2.1.2.6. Một số tỷ số tài chính .................................................................. 19 2.2. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................. 21 2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu .................................................... 21 www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 8 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 21 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu ............................................................. 21 Chương 3: GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĨNH LONG .......................... 23 3.1. Giới thiệu về công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long ........................................................................................................... 22 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ....................................... 22 3.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty .................................................................. 23 3.1.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .............................................. 23 3.2. Giới thiệu về xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng.................................. 27 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG .............................................................................................. 29 4.1. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng qua 3 năm 2006, 2007, 2008 ................................................................ 29 4.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp ............................... 33 4.2.1. Phân tích tình hình doanh thu và tiêu thụ ............................................. 33 4.2.1.1. Biến động doanh thu mặt hàng xi măng ...................................... 35 4.2.1.2. Biến động doanh thu mặt hàng sắt............................................... 38 4.2.1.3. Biến động doanh thu nhóm các mặt hàng khác ........................... 39 4.2.2. Phân tích chi phí kinh doanh của xí nghiệp ......................................... 40 4.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của xí nghiệp ......................................... 42 4.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu .......................................... 43 4.3.1. Cơ cấu mặt hàng .................................................................................. 44 4.3.2. Chất lượng của sản phNm ..................................................................... 47 4.3.3. Thị hiếu của người tiêu dùng ............................................................... 47 4.3.4. Đối thủ cạnh tranh ................................................................................ 48 4.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí ............................................... 48 4.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ........................................... 48 4.5.1. Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phNm tiêu thụ và giá vốn hàng bán ........................................................................................................................ 50 www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 9 4.5.2. Ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ................................................................................................................... 55 4.6. Một số tỷ số tài chính của xí nghiệp ............................................................. 61 Chương 5: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG .......................................... 67 5.1. Biện pháp tăng doanh số bán ........................................................................ 67 5.2. Biện pháp trích giảm chi phí ......................................................................... 67 5.3. Duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý ............................................................... 68 5.4. Giảm các khoản phải thu .............................................................................. 68 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN ........................................................... 70 6.1. Kết luận ......................................................................................................... 70 6.2. Kiến nghị ....................................................................................................... 71 www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 10 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  DDT: Doanh thu thuần KD: Kinh doanh HĐKD: Hoạt động kinh doanh CP: Chi phí CC: Cung cấp CPBH: Chi phí bán hàng QLDN: Quản lý doanh nghiệp BHXH: Bảo hiểm xã hội KPCĐ: Kinh phí Công Đoàn TSCĐ: Tài sản cố định www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 11 DANH MỤC BIỂU BẢNG  Trang Bảng 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006-2008. ................... 30 Bảng 2: Tình hình doanh thu chung qua 3 năm 2006- 2008 ............................ 33 Bảng 3: Tình hình tiêu thụ của mặt hàng xi măng năm 2006- 2008 ................ 36 Bảng 4: Tình hình tiêu thụ mặt hàng sắt qua 3 năm 2006- 2008 ...................... 38 Bảng 5: Tình hình chi phí chung 3 năm 2006- 2008 ........................................ 40 Bảng 6: Tình hình lợi nhuận chung qua 3 năm 2006- 2008 ............................. 42 Bảng 7: Tình hình tiêu thụ theo cơ cấu mặt hàng năm 2006-2008 ................... 45 Bảng 8: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ................................................. 48 Bảng 9: Phân tích khối lượng tiêu thụ và giá vốn hàng bán ............................. 52 Bảng 10: Tình hình chi phí bán hàng và QLDN ............................................... 56 Bảng 11: Tình hình chi phí quản lý doanh nghiệp............................................ 59 Bảng 12: Khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2006-2008 ................................ 61 Bảng 13: Mức lợi nhuận trên doanh thu năm 2006-2008 ................................. 62 Bảng 14: Tỷ số ROA và ROE năm 2006 -2008 ............................................... 63 Bảng 15: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ........................................................ 64 www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 12 DANH MỤC SƠ ĐỒ & BIỂU ĐỒ  Trang Sơ đồ 1: Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh. ................................. 5 Sơ đồ 2: Các khái niệm chi phí ........................................................................... 9 Sơ đồ 3: Cơ cấu tổ chức của công ty ................................................................ 23 Sơ đồ 4: Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp ............................................................. 28 Biểu đồ 1: Doanh thu của xí nghiệp qua 3 năm 2006 -2008 ............................ 34 Biểu đồ 2: Biến động doanh thu mặt hàng xi măng năm 2006- 2008 .............. 37 Biểu đồ 3: Biến động doanh thu mặt hàng sắt năm 2006- 2008 ....................... 38 Biểu đồ 4: Biến động doanh thu nhóm các mặt hàng khác năm 2006- 2008 ... 39 Biểu đồ 5: Tình hình chi phí của xí nghiệp qua 3 năm 2006- 2008 ................. 41 Biểu đồ 6: Tình hình lợi nhuận của xí nghiệp qua 3 năm 2006- 2008 ............. 43 Biểu đồ 7: Doanh số tiêu thụ của xí nghiệp theo mặt hàng .............................. 46 Biểu đồ 8: Tình hình chi phí bán hàng và… năm 2006- 2008 ......................... 56 www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 13 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh có tác dụng: Giúp doanh nghiệp tự đánh giá mình về mặt mạnh, mặt yếu để củng cố, phát huy hay cần phải khắc phục, cải tiến. Thêm vào đó giúp cho doanh nghiệp phát huy mọi tiềm năng và khai thác tối đa mọi nguồn lực, nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Kết quả của phân tích hoạt động kinh doanh là cơ sở để ra các quyết định ngắn và dài hạn. Ngoài ra phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn giúp cho doanh nghiệp dự báo, đề phòng và hạn chế những rủi ro bất định trong kinh doanh. - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn phục vụ cho các đối tượng sau: Nhà quản trị: Sử dụng để đưa ra các quyết định quản trị. Nhà cho vay: Sử dụng để đưa ra các quyết định hợp lý khi tài trợ vốn. Nhà đầu tư: Sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư, liên doanh hay không. Các cổ đông: Sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (nơi họ có phần vốn góp của mình). Sở giao dịch chứng khoán và ủy ban chứng khoán nhà nước: Xem xét trước khi cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cổ phiếu. Các cơ quan khác như: Cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý cấp trên và các Công ty phân tích chuyên nghiệp. - Chính vì vậy phân tích hiệu quả hoạt động trở nên cần thiết và đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết đối với tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, luôn chứa đựng đầy những cạnh tranh khốc liệt và tiềm Nn chính trong lòng nó nhiều rủi ro bất trắc. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 14 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Nền kinh tế nước ta đã và đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Do đó, để các doanh nghiệp Việt Nam đứng vững và phát triển hơn thì họ phải sớm nhận thức và tìm ra hướng đi riêng cho mình trong khía cạnh sản xuất, quản lý cũng như thị trường. Điều này sẽ vất vả và khó khăn hơn cho doanh nghiệp nước ta khi phải chạy đua với doanh nghiệp nước ngoài về mặt khoa học kỹ thuật và vốn hoạt động. Vì vậy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Vĩnh Long cũng không ngoại lệ. Để vượt qua sự cạnh tranh gay gắt của thị truờng đặc biệt là đối với ngành hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Để vượt qua quy luật cạnh tranh đầy khốc liệt của thị trường nhằm tồn tại và phát triển trước các doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích lũy, mở rộng quy mô kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ban Giám Đốc phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ và chính xác mọi diễn biến, những mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị trong mối quan hệ với môi trường kinh doanh để tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Xuất phát từ nhu cầu thông tin cho nhà quản trị trong thực tiễn, bằng những kiến thức đã học được tại trường và những vấn đề thực tế phát sinh trong 3 tháng thực tập tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long nên em đã chọn đề tài “ Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích hiện quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long”. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích chung kết quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp từ 2006- 2008. - Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Công ty qua 3 năm. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Đồng Thị Ngọc Quyên 15 - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận. - Nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Không gian Đề tài được thực hiện tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long. 1.3.2. Thời gian Đề tài được thực hiện từ ngày 16 tháng 02 năm 2009 đến ngày 10 tháng 04 năm 2009 và dựa trên số liệu thu thập được tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long về tì
Luận văn liên quan