Đề tài Phân tích hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Ô Môn

Ngày 07/11/2006 Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức thương mại thế giới. Đây là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài của đất nước hơn 25 năm giải phóng. Sự kiện này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Các ngân hàng thương mại là một bộ phần quan trọng của nền kinh tế vì vậy trong thời gian tới hệ thống ngân hàng thương mại của nước ta sẽ gặp những cơ hội và thách thức vô cùng to lớn. Khi đất nước là thành viên của WTO thì việc đầu tư ra nước ngoài cũng như đầu tư vào trong nước sẽ gia tăng và tất yếu là nhu cầu vốn đầu tư, dịch vụ thanh toán quốc tế…

pdf79 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1975 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Ô Môn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan