Đề tài Phân tích luận cương chính trị tháng 10 -1930 với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

(Bản scan) - Tháng 4-1930 Trần Phú sau thời gian học tập ở Liên xô được quốc tế cộng sản cử về nước - Tháng 7- 1930 được bổ sung vào ban chấp hành trung ương Đảng - Từ 14 -> 30-10-1930 hội nghị ban chấp hành trung ương đảng họp lần thứ nhất tại Hương Cảng, Hồng Kong ( Trung Quốc ) do đồng chí Trần Phú chủ trì

pdf14 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3957 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích luận cương chính trị tháng 10 -1930 với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan