Đề tài Phân tích tình hình tài chính của công ty thi công cơ giới

Công ty thi công cơ giới hiện nay được hình thành từ Công ty công trình đường thuỷ miền Bắc, thành lập theo quyết định số 2405QĐ/TCCB-LĐ ngày 21/11/1994 của Bộ Giao thông vận tải. Công ty công trình đường thuỷ miền Bắc có số vốn kinh doanh ban đầu là 1.769 triệu đồng với số lao động gần 100 người. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, san lấp mặt bằng; phá đá ngầm và chướng ngại vật trên sông. Ngày 25/3/1996, Tổng công ty xây dựng đường thủy quyết định tách chuyển nguyên trạng công trường 2 thuộc Công ty công trình đường thuỷ về trực thuộc Công ty công trình đường thuỷ miền Bắc. Ngày 03/6/1996, Công ty công trình đường thuỷ miền Bắc được đổi tên thành Công ty công trình 4 với số lao động 120 người.

doc55 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1874 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính của công ty thi công cơ giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên