Đề tài Phân tích và đánh giá hoạt động tín dụng nông nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Mỹ Xuyên

1. 1 Lý do chọn đề tài Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế khu vực đang là xu thế của thời đại và trở thành cơ hội để các ngành nghề thuộc các lĩnh vực khác nhau cùng mở rộng, phát triển. Với chủ trương hội nhập trong phát triển kinh tế sẽ tạo điều kiện cho An Giang có thể đi trước trong phát triển kinh tế đối ngoại và có sản phẩm đủ sức cạnh tranh, đó là sản phẩm về lương thực, thuỷ sản, du lịch, Năm 2007, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,63% (cao nhất trong 15 năm qua), một trong những thuận lợi đem lại hiệu quả cao đó là do An Giang có tài nguyên đất, nước, phong phú và đa dạng. Ngoài ra, An Giang có ưu thế lớn trong toàn vùng ĐBSCL và cả nước để phát triển ngành nông nghiệp với thế mạnh là cây lúa, ngành thuỷ sản, nhất là nuôi cá và kéo theo các ngành nghề khác có điều kiện phát triển. Tuy nhiên, những năm gần đây vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn An Giang gặp khó khăn như: sản phẩm nông nghiệp còn phụ thuộc vào cung cầu thị trường, chưa phát triển được nền chăn nuôi công nghiệp, dễ bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, Trong đó có việc thiếu vốn sản xuất đã gây ảnh hưởng đến đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, vốn là yếu tố quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế nói chung và phát triển lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Cùng với hệ thống các NHTM trên địa bàn, ngân hàng TMCP nông thôn Mỹ Xuyên phấn đấu vươn lên với những nghiệp vụ không ngừng được cải thiện và mở rộng cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho dân cư. Thông qua các hoạt động đó ngân hàng sẽ gián tiếp kích thích tiết kiệm, đẩy mạnh đầu tư, mở rộng qui mô sản xuất, góp phần thực hiện vào chương trình khuyến nông của tỉnh, đó là triển khai chương trình cơ giới hoá trước và sau thu hoạch với việc cung cấp tín dụng phần nào cho nông dân đầu tư máy gặt, máy sấy, máy cấy, giảm bớt thất thoát, nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, em quyết định nghiên cứu đề tài: “Phân tích & đánh giá hoạt động tín dụng nông nghiệp tại ngân hàng TMCP nông thôn Mỹ Xuyên". 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng nông nghiệp tại ngân hàng TMCP nông thôn Mỹ Xuyên. - Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng nói chung và hiệu quả tín dụng nông nghiệp nói riêng. 1.3 Phương pháp nghiên cứu - Thu thập số liệu từ báo cáo tài chính của ngân hàng. - Tìm thông tin có liên quan từ sách, internet, - Tổng hợp thống kê, tính toán các chỉ tiêu phân tích. - Trao đổi (với cán bộ tín dụng) để có thêm thông tin về nguyên nhân tăng, giảm các chỉ tiêu qua từng thời kỳ. - Phương pháp phân tích số liệu theo các chỉ tiêu tương đối, tuyệt đối. - Phân tích các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng nông nghiệp của ngân hàng. - So sánh một số chỉ tiêu tài chính của ngân hàng với NHTM khác trên địa bàn tỉnh. 1.4 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu & phân tích hoạt động tín dụng nông nghiệp tại ngân hàng qua 3 năm: 2005, 2006 và 2007.

doc54 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1911 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích và đánh giá hoạt động tín dụng nông nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Mỹ Xuyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU ( ( ( 1 Lý do chọn đề tài Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế khu vực đang là xu thế của thời đại và trở thành cơ hội để các ngành nghề thuộc các lĩnh vực khác nhau cùng mở rộng, phát triển. Với chủ trương hội nhập trong phát triển kinh tế sẽ tạo điều kiện cho An Giang có thể đi trước trong phát triển kinh tế đối ngoại và có sản phẩm đủ sức cạnh tranh, đó là sản phẩm về lương thực, thuỷ sản, du lịch,… Năm 2007, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,63% (cao nhất trong 15 năm qua), một trong những thuận lợi đem lại hiệu quả cao đó là do An Giang có tài nguyên đất, nước, phong phú và đa dạng. Ngoài ra, An Giang có ưu thế lớn trong toàn vùng ĐBSCL và cả nước để phát triển ngành nông nghiệp với thế mạnh là cây lúa, ngành thuỷ sản, nhất là nuôi cá và kéo theo các ngành nghề khác có điều kiện phát triển. Tuy nhiên, những năm gần đây vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn An Giang gặp khó khăn như: sản phẩm nông nghiệp còn phụ thuộc vào cung cầu thị trường, chưa phát triển được nền chăn nuôi công nghiệp, dễ bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, … Trong đó có việc thiếu vốn sản xuất đã gây ảnh hưởng đến đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, vốn là yếu tố quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế nói chung và phát triển lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Cùng với hệ thống các NHTM trên địa bàn, ngân hàng TMCP nông thôn Mỹ Xuyên phấn đấu vươn lên với những nghiệp vụ không ngừng được cải thiện và mở rộng cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho dân cư. Thông qua các hoạt động đó ngân hàng sẽ gián tiếp kích thích tiết kiệm, đẩy mạnh đầu tư, mở rộng qui mô sản xuất, góp phần thực hiện vào chương trình khuyến nông của tỉnh, đó là triển khai chương trình cơ giới hoá trước và sau thu hoạch với việc cung cấp tín dụng phần nào cho nông dân đầu tư máy gặt, máy sấy, máy cấy,… giảm bớt thất thoát, nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, em quyết định nghiên cứu đề tài: “Phân tích & đánh giá hoạt động tín dụng nông nghiệp tại ngân hàng TMCP nông thôn Mỹ Xuyên". 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng nông nghiệp tại ngân hàng TMCP nông thôn Mỹ Xuyên. Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng nói chung và hiệu quả tín dụng nông nghiệp nói riêng. 1.3 Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu từ báo cáo tài chính của ngân hàng. Tìm thông tin có liên quan từ sách, internet,… Tổng hợp thống kê, tính toán các chỉ tiêu phân tích. Trao đổi (với cán bộ tín dụng) để có thêm thông tin về nguyên nhân tăng, giảm các chỉ tiêu qua từng thời kỳ. Phương pháp phân tích số liệu theo các chỉ tiêu tương đối, tuyệt đối. Phân tích các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng nông nghiệp của ngân hàng. So sánh một số chỉ tiêu tài chính của ngân hàng với NHTM khác trên địa bàn tỉnh. 1.4 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu & phân tích hoạt động tín dụng nông nghiệp tại ngân hàng qua 3 năm: 2005, 2006 và 2007. CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN ( ( ( Khái niệm Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền vay để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Theo Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (Ban hành theo Quyết định số 1627/ 2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước). Đặc điểm tín dụng Tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung: Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng. Sự chuyển nhượng này có thời hạn. Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí. Chức năng và vai trò tín dụng 2.3.1 Chức năng tín dụng - Tập trung phân phối vốn tiền tệ. - Tiết kiệm lượng tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội. - Giám đốc bằng tiền đối với hoạt động kinh tế, xã hội. 2.3.2 Vai trò tín dụng - Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất liên tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế. - Thúc đẩy nền kinh tế phát triển. - Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành mũi nhọn. - Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp. - Tạo điều kiện phát triển các quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài. Các hình thức tín dụng Tín dụng ngân hàng có thể phân chia thành nhiều loại khác nhau tuỳ theo những tiêu thức phân loại khác nhau: - Căn cứ theo mục đích tín dụng - tín dụng ngân hàng có thể phân chia thành các loại cho vay sau: + Phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp. + Tiêu dùng cá nhân. + Bất động sản. + Nông nghiệp. + Kinh doanh xuất nhập khẩu. - Căn cứ theo thời hạn tín dụng - tín dụng ngân hàng có thể phân chia thành các loại: + Cho vay ngắn hạn. + Cho vay trung hạn. + Cho vay dài hạn. Căn cứ theo mức độ tín nhiệm của khách hàng - tín dụng có thể được phân chia thành các loại sau: + Cho vay không có đảm bảo. + Cho vay có đảm bảo. Căn cứ theo phương thức cho vay - tiêu thức này tín dụng có thể chia thành các loại: + Cho vay theo món vay. + Cho vay theo hạn mức tín dụng. - Căn cứ theo phương thức hoàn trả nợ vay - tiêu thức này tín dụng có thể được phân chia thành các loại sau: + Cho vay trả nợ một lần khi đáo hạn (cho vay chỉ có một kỳ hạn trả nợ). + Cho vay trả góp (cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ). + Cho vay trả nợ nhiều lần nhưng không có kỳ hạn nợ cụ thể mà tuỳ khả năng tài chính của mình người đi vay có thể trả nợ bất cứ lúc nào. 2.5 Một số vấn đề về cho vay nông nghiệp tại ngân hàng Mỹ Xuyên Đối tượng vay vốn: - Cho vay các hộ chăn nuôi gia cầm, thủy sản. Hỗ trợ vốn đầu tư về con giống, thức ăn trong các kỳ nuôi. - Cho vay các hộ nông dân chuyên trồng lúa hoặc hoa màu nông sản. Có nhu cầu đầu tư về cây giống, phân bón, các máy móc phục vụ nông nghiệp. Nguyên tắc vay vốn: Khách hàng vay vốn của ngân hàng phải đảm bảo: Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng (HĐTD). Phải hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn đã thỏa thuận trong HĐTD. Điều kiện vay vốn: Ngân hàng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau: - Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. - Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ vay trong thời hạn cam kết. Có tay nghề kinh nghiệm thực hiện phương án. - Có hộ khẩu thường trú , có chứng minh nhân dân. - Có Giấy chứng nhận QSDĐNN, thổ cư, có vốn tự có tham gia 30%. - Khách hàng vay vốn phải có tài sản đảm bảo tiền vay theo qui định sủa Chính phủ, hướng dẫn của Thống đốc NHNN và của Tổng giám đốc ngân hàng Mỹ Xuyên. Những trường hợp khác do Tổng Giám đốc qui định. Lãi suất cho vay: Theo từng thời điểm ngân hàng quy định. - Lãi suất cho vay do ngân hàng Mỹ Xuyên và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của NHNN Việt Nam và ghi rõ trong HĐTD. - Lãi suất nợ quá hạn do ngân hàng Mỹ Xuyên ấn định và thỏa thuận với khách hàng trong HĐTD tại thời điểm ký nhưng không quá 150% lãi suất cho vay áp dụng trong thời hạn vay đã ký kết. Phương thức vay: trả phân kỳ hoặc cuối kỳ đối với khách hàng có thu nhập theo mùa vụ hoặc cuối kỳ thu hoạch. Thời hạn vay: ngắn hạn 12 tháng và trung hạn 36 tháng. Mức cho vay: Tối đa 70% giá trị tài sản thế chấp (giá thị trường) và chiếm 85% giá trị phương án kinh doanh - sản xuất. 2.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng 2.6.1 Dư nợ / tổng nguồn vốn Dư nợ trên nguồn vốn dùng để đánh giá mức độ tập trung vốn tín dụng của ngân hàng. Chỉ tiêu này càng cao thì khả năng thu được lợi nhuận càng cao, đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro. 2.6.2 Dư nợ / vốn huy động Chỉ tiêu này thể hiện ngân hàng cho vay được bao nhiêu so với nguồn vốn huy động. Chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn huy động của ngân hàng. Hệ số thu nợ Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của ngân hàng. Nó phản ánh trong một thời kỳ nào đó, với doanh số cho vay nhất định thì ngân hàng sẽ thu về được bao nhiêu đồng vốn, tỷ lệ này càng cao càng tốt. Nợ quá hạn / dư nợ Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu hồi vốn của ngân hàng đối với các khoản vay. Đây là chỉ tiêu được dùng để đánh giá chất lượng tín dụng cũng như rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn càng cao thể hiện chất lượng tín dụng ngân hàng càng kém và ngược lại. Vòng quay vốn tín dụng Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, thời gian thu hồi nợ của ngân hàng là nhanh hay chậm. Vòng quay vốn tín dụng nhanh được coi là tốt và việc đầu tư càng an toàn. Dư nợ bình quân trong kỳ được tính theo công thức sau: CHƯƠNG 3 TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI AN GIANG VÀ TỔNG QUAN VỀ NHTMCP NÔNG THÔN MỸ XUYÊN ( ( ( 3.1 Tình hình kinh tế - xã hội An Giang 3.1.1 Sơ lược tình hình phát triển kinh tế Năm 2007, tuy có nhiều khó khăn thách thức từ hạn hán, dịch bệnh trên lúa, gia súc, gia cầm, thiếu điện thường xuyên, vật giá tăng cao… ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, nhưng với những nổ lực chung của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng cao, các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra hầu hết đều được thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch, các lĩnh vực văn hoá xã hội và cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, quan hệ hợp tác phát triển với các tỉnh, thành trong và ngoài nước đạt hiệu quả cao, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Các chỉ tiêu kinh tế Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế đạt được qua 3 năm: 2005, 2006 và 2007. Chỉ tiêu ĐVT 2005 2006 2007  1. Tốc độ tăng trưởng GDP % 9,96 9,05 13,63  2. GDP b/q đầu người/năm Triệu đồng 8.660 9.653 11.357  3. Thu ngân sách Tỷ đồng 1.729 1.945 2.156  4. Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 331 444 540  Nguồn: Niên giám thống kê 2005, 2006 cục thống kê tỉnh An Giang, tháng 4/2006,2007 Niên giám thống kê 2006, cục thống kê tỉnh An Giang, tháng 5/2007. 3.1.3 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 Năm 2008 là năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc góp phần hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 trong điều kiện cả nước bắt đầu hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực, nền kinh tế của tỉnh đang trên đà phát triển mạnh. Mục tiêu - Phát triển kinh tế với tốc độ cao theo hướng phát triển nhanh dịch vụ, công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững gắn liền với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, phù hợp với xu thế hội nhập cả nước. - Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh thông qua công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các ngành, các cấp để huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển. - Phát triển mạnh nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ thông tin; tạo chuyển biến mạnh các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; quản lý và bảo vệ tốt tuyến biên giới. Phương hướng đối với lĩnh vực nông nghiệp - Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất ngành trồng trọt, trên cơ sở kết hợp giữa tăng vụ với chuyển vụ và đa dạng nhanh các loại cây màu có giá trị kinh tế cao, hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung có quy mô lớn phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Đồng thời phát triển mạnh sản xuất ngành chăn nuôi, cũng như kết hợp phát triển nhanh các mô hình nông ngư kết hợp để gia tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, nước và nguồn lao động dồi dào. - Tăng cường ứng dụng rộng rãi tiến bộ kỹ thuật và khoa học công nghệ mới vào sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành nông sản hàng hóa, tăng sức cạnh tranh và gia tăng hiệu quả sản xuất. Do đó kế hoạch trong năm 2008, cần phải đạt các chỉ tiêu sau: Phải đạt tốc độ tăng GDP ngành nông nghiệp 5%. Tăng giá trị sản xuất trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt trên 42 triệu đồng/ha; cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm 29,34% trong cơ cấu kinh tế chung. Gia tăng mức đóng góp giá trị GDP ngành thủy sản vào GDP toàn ngành nông nghiệp đạt trên 18% (tăng trên 2% so với năm 2007). Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 380 triệu USD (tăng 25 triệu USD so với năm 2007). Bảng 2: Một số chỉ tiêu cơ bản Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 2008   Mức thực hiện Mức phấn đấu  1. Tốc độ tăng trưởng GDP % 14 14,5  2. GDP bình quân / người(giá hh) 1.000 đ 13.639 13.647  3. Thu ngân sách trên địa bàn tỷ đồng 2.218 2.218  4. Chi ngân sách địa phương. tỷ đồng 3.081 3.081  5. Tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh tỷ đồng 15.000 16.000  6. Kim ngạch xuất khẩu triệu USD 650 650  3.1.4 Tình hình hoạt động hệ thống tín dụng trên địa bàn tỉnh - Trong năm, hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, mở rộng phạm vi và địa bàn hoạt động, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế được tiếp cận, lựa chọn và sử dụng các dịch vụ ngân hàng được nhiều hơn, hiệu quả hơn, đặc biệt là triển khai dịch vụ trả lương cho cán bộ, công chức qua tài khoản theo chỉ đạo chung của Chính phủ. - Ước cả năm 2007, toàn ngành ngân hàng huy động vốn tại chỗ được 6.400 tỷ đồng (tăng 67% so năm 2006), số dư vốn huy động tại chỗ chiếm 52%/tổng dư nợ (đây là tỷ lệ đạt cao nhất trong những năm gần đây); tổng doanh số cho vay gần 29 tỷ (tăng 59%); doanh số thu nợ trên 26 ngàn tỷ (tăng 57%); tổng dư nợ gần 12.400 tỷ (tăng 37%), trong đó nợ ngắn hạn chiếm 73%, nợ trung, dài hạn chiếm 27%. - Đến cuối tháng 8-2007, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước An Giang cho biết toàn tỉnh có 42 tổ chức tín dụng và chi nhánh tổ chức tín dụng đang hoạt động ngân hàng gồm: + 8 chi nhánh ngân hàng Thương mại Nhà nước trực thuộc Trung Ương. + Ngân hàng Thương mại Cổ phần nông thôn Mỹ Xuyên. + 8 chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần: Á Châu, Đông Á, Sài Gòn Công Thương, Phương Nam, Sài Gòn Thương Tín, Sài Gòn, Quốc tế, Việt Á. + Quỹ tín dụng Trung Ương chi nhánh An Giang và 24 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. - Hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp nhất định vào quá trình đầu tư phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trong xu thế hội nhập, các tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng phạm vi và địa bàn hoạt động góp phần thu hút vốn nhàn rỗi, các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm gia tăng các sản phẩm dịch vụ cung ứng tín dụng, thanh toán trong nền kinh tế mà trọng tâm là phục vụ các lĩnh vực dịch vụ thương mại xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn. Các tổ chức tín dụng đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế tiếp cận, lựa chọn và sử dụng các dịch vụ ngân hàng được nhiều hơn, hiệu quả hơn. Nhiệm vụ kế hoạch 2008: Tổng dư nợ tín dụng đầu tư cho nền kinh tế khoảng 13.500 tỷ đồng, tăng khoảng 18-20% so 2007; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn chiếm dưới 4%/ tổng dư nợ. 3.2 Tổng quan về ngân hàng TMCP nông thôn Mỹ Xuyên 3.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển Tiền thân của ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Mỹ Xuyên là Quỹ tín dụng Mỹ Xuyên được thành lập vào năm 1989 hoạt động theo quyết định thành lập và cấp phép của Uỷ Ban Nhân Dân thị xã Long Xuyên. Vượt qua thời kỳ biến động của nền kinh tế trong giai đoạn 1989-1990, Quỹ tín dụng vẫn đứng vững và phát triển. Vào ngày 12 tháng 10 năm 1992 Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh An Giang cấp giấy phép số 219/QĐ.UB thành lập “ngân hàng TMCP nông thôn Mỹ Xuyên ”, với vốn điều lệ là 303 triệu đồng.  Tên đầy đủ:  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NÔNG THÔN MỸ XUYÊN Tên viết tắt:  NGÂN HÀNG MỸ XUYÊN Tên tiếng anh: MY XUYEN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK Tên viết tắt: MXBANK Trụ sở chính: 248 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.             Điện thoại: +84-76-841706;      +84-76-843709             Fax: +84-76-841006           Email: mxbankag@hcm.vnn.vn  mxb@mxbank.com.vn - Tháng 5/ 2007, vốn điều lệ của ngân hàng Mỹ Xuyên là 500 tỷ đồng. Mạng lưới họat động của ngân hàng phủ kín toàn tỉnh An giang. - Tính đến ngày 14/3/2008, ngân hàng đã có 2 chi nhánh, 10 phòng giao dịch, 3 tổ tín dụng và 3 quỹ tiết kiệm. - Số lượng cán bộ nhân viên: 248 người. - Cũng trong năm 2007, một dấu mốc quan trọng của MXBank là đã đề nghị Ngân hàng nhà nước về nguyên tắc chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng TMCP đô thị. Đây chính là tiền đề quan trọng để ngân hàng Mỹ Xuyên chuyển mình trong giai đoạn mới. Bộ máy quản lý của ngân hàng Mỹ Xuyên Nguồn: www.myxuyenbank.com.vn 3.2.3 Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng trong giai đoạn 2005 - 2007 ( Thuận lợi Thành tựu lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn về sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển với diện tích gieo trồng cả năm 2007 đạt 569.900 ha (tăng hơn16.000 ha so cùng kỳ), diện tích nuôi trồng thuỷ sản hơn 2.500 ha (tăng 600 ha so cùng kỳ), chăn nuôi phát triển đa dạng, sản lượng thịt cả năm đạt 31.000 tấn (tăng 8% so cùng kỳ). Sản xuất nông nghiệp tại tỉnh An Giang trong những năm vừa qua: trúng mùa, được giá, các mặt hàng nông sản ở mức cao nên khá thuận lợi cho nông dân, tạo động lực cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng có hơn 15 năm thành lập, đội ngũ cán bộ công nhân có thâm niên, kinh nghiệm trong nghiệp vụ, bộ máy quản lý và điều hành ngày càng trưởng thành hơn, góp phần tích cực nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng. ( Khó khăn - Bên cạnh vị trí địa lý khá thuận lợi thì cũng gặp phải khó khăn là do An Giang nằm ở đầu nguồn nên phần nào cũng chịu ảnh hưởng xấu của thiên tai, lũ lụt,.. gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và công tác thu nợ. - Thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tín dụng hoạt động tại An Giang, cho phép các tổ chức áp dụng lãi suất thoả thuận. Ngoài ra, ngân hàng Nhà Nước còn quan tâm đặc biệt đến tỷ lệ an toàn vốn, điều này cũng là thách thức đối với ngân hàng. - Sự biến động của thị trường thế giới như giá xăng dầu tăng cao, dịch cúm gia cầm xuất hiện, giá cả nhiều mặt hàng ngày càng tăng cao, … 3.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng giai đoạn 2005 – 2007 Những năm qua hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt được những kết quả đáng kể, góp phần không nhỏ vào định hướng phát triển chung của tỉnh và nhất là trong họat động sản xuất nông nghiệp. Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng giai đoạn 2005-2007 Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Chênh lệch 2006/2005 Chênh lệch 2007/2006    số tiền % số tiền %  Doanh thu 29.814 48.687 148.712 18.873 63,3 100.025 205,4  Tổng chi phí 21.935 34.412 78.633 12.477 56,9 44.221 128,5  Thu nhập thuần 7.879 14.275 70.079 6.396 81,2 55.804 390,9  Thu nhập ròng 5.673 10.278 50.655 4.605 81,2 40.377 392,9  Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2005, 2006 và 2007. Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng rất khả quan, thu nhập của ngân hàng không ngừng tăng trưởng. Cụ thể như sau: - Doanh thu: mặc dù những năm qua tình hình kinh tế của tỉnh chịu sự biến động của kinh tế thị trường ở tất cả các ngành, lĩnh vực. Trong đó có lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng chịu ảnh hưởng của sự biến động và chịu sự điều tiết của các chính sách Nhà Nước nhưng Ngân hàng Mỹ Xuyên đã vượt qu
Luận văn liên quan