Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống hoạt động của một công ty phát hành sách

Nhiệm vụ chung - Tìm hiểu thực tế: yêu cầu người dùng, hoạt động của một công ty phát hành sách. - Phân tích những gì tìm hiểu được qua đó thiết kế mô hình hệ thống hoạt động của công ty. - Thiết kế các giao diện

doc31 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1853 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống hoạt động của một công ty phát hành sách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP LỚN Đề tài: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH Giảng viên: Đào Minh Quý Sinh viên: Nguyễn Hương Lan Nguyễn Thị Thu Hiền(a) Nguyễn Thị Thu Hương Lớp TK3(1) A _PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ I/ Nhiệm vụ chung Tìm hiểu thực tế: yêu cầu người dùng, hoạt động của một công ty phát hành sách. Phân tích những gì tìm hiểu được qua đó thiết kế mô hình hệ thống hoạt động của công ty. Thiết kế các giao diện II/ Nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm 1/ Nguyễn Thị Thu Hiền(a) Phân tích yêu cầu người dùng, hoạt động của công ty Vẽ và phân tích biểu đồ phân cấp chức năng,biểu đồ mức khung cảnh 2/ Nguyễn Hương Lan Vẽ và phân tích biểu đồ luồng dữ 3/ Nguyễn Thị Thu Hương Vẽ biểu đồ thực thể liên kết và mô hình quan hệ B_ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG I_YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG Hiện nay sách là một mặt hàng rất quan trọng với mọi người, nó rất đa dạng và phổ biến.Từ những em bé đến những cụ già tất cả mọi người đều cần sách.Đặc biệt sách không thể thiếu đối với những học sinh , sinh viên , giáo viên, nhừng người nghiên cứu khoa học… Thật bất tiện nếu khi cần mua một hoặc một vài quyển sách mà người mua phải đến tận NXB hay công ty phát hành sách để mua.Hơn nữa nhu cầu về các loại sách của người tiêu dùng là rất đa dạng thế nên việc chọn lựa được loại sách phù hợp cũng không phải là đơn giản Vì vậy việc phát hành sách của những công ty lớn đến tay người tiêu dùng thông qua các đại lý và một số khâu trung gian rất là phức tạp nên cần phải có một hệ thống quản lý chăt chẽ, hệ thống phân phối hợp lý mới đảm bảo được việc phát hành một cách dễ dàng đến tay người tiêu dùng đồng thời tránh thất thoát. Yêu cầu đặt ra của vấn đề là phải có sự tìm hiểu chi tiết về hình thức hoạt động cũng như mô hình kinh doanh của công ty phát hành sách. II_HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Khi có yêu cầu nhập sách từ các đại lý một bộ phận quả lý việc phát hành sẽ kiểm tra lượng sách hiện có. Nếu được bộ phận này sẽ lập một phiếu xuất để xuất sách cho đại lý. Trong phiếu xuất ghi rõ tên đại lý, địa chỉ đại lý, người nhận sách, ngày xuất, các thông tin về sách. Hệ thống lưu lại một bản sao của phiếu xuất và ghi nợ cho đại lý, nếu không có đủ số lượng hoặc không có loại sách yêu cầu thì thông báo từ chối xuất. Khi có yêu cầu bán sách từ các nhà xuất bản,bộ phận quản lý việc nhập sách sẽ kiểm tra chất lượng sách. Nếu chát lượng sách đảm bảo nhà xuất bản sẽ chuyển sách đến công ty, bộ phận này sẽ nhập một phiếu nhập sách.Trong phiếu nhập sẽ ghi rõ tên nhà xuất bản,dịa chỉ nhà xuất bản, điện thoại nhà xuất bản, người giao sách, ngày nhập, thông tin về sách nhập, đơn giá, số lượng xuất, lĩnh vực , thành tiền, tổng số tiền, các chữ kí của người viết phiếu, ngươi giao, thủ trưởng đơn vị.Ngoài ra trên phiếu còn ghi rõ phiếu xuất do công ty phát hành sách phát hành, ngày phát hành, số hiệu phiếu. một bản phiếu nhập sách giao cho nhà xuất bản, một bản lưu giữ lại và sau đó sách được chuyển vào kho. Hàng tháng các đại lý sẽ gửi danh mục những sách đã bán được cho bộ phận thống kê. Bộ phận này sẽ thống kê lại lượng sách đã bán, thu tiền và điều chỉnh sách từ các đại lý.Bộ phận này cũng thống kê lượng sách còn tồn trong kho sau đó gửi thông báo về sách tồn và thanh toán tiền sách đã bán cho các nhà xuất bản. Ngoài ra hệ thống cần lưu giữ các thông tin về sách, tên tác giả, lĩnh vực...Các thông tin về nhà xuất bản gồm tên , địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản,...Trong thông tin lưu trữ về các đại lý cần có thông tin về lượng sách đã lấy, số tiền đã trả,số tiền còn nợ để đảm bảo không một đại lý nào được nợ quá số tiền cho phép. III_THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1.Biểu đồ phân cấp chức năng Bảng phân cấp chức năng Các chức năng chi tiết Nhóm lần 1 Nhóm lần 2 1.Nhận yêu cầu Phát hành Phát hành sách 2.Kiểm tra lượng sách 3.Lập phiếu xuất 4.Kiểm tra chất lượng sách Nhập sách 5.Lập phiếu nhập 6.Ghi thông tin sách 7.Thống kê sách bán Thống kê 8. Thống kê sách tồn 9.Thu tiền từ đại lý 10.Thu tiền cho NXB Biểu đồ phân cấp chức năng 1.1.Nhập yêu cầu 1.2.Kiểm tra lượng sách 1.3.Lập phiếu xuất 2.1.Kiểm tra chất lượng 2.2.Lập phiếu nhập 2.3.Ghi TT sách 3.1.TK sách đã bán 3.2. TK sách tồn 3.3.Thu tiền từ đại lý 3.4. Trả tiền cho NXB Phát hành sách 1. Phát hành 2. Nhập sách 3. Thống kê Mô tả chi tiết chức năng Chức năng “1.1 Nhận yêu cầu”: Nhận được yêu cầu cấp sách từ đại lý. Chức năng “1.2 Kiểm tra lượng sách”: Khi nhận được yêu cầu cấp sách từ các đại lý bộ phận quản lý việc phát hành sẽ kiểm tra lượng sách hiện có. Chức năng “1.3 Lập phiếu xuất”: Nếu lượng sách trong kho đủ đáp ứng yêu cầu thì bộ phận quản lý việc phát hành sẽ lập một phiếu xuất. Chức năng “2.1 Kiểm tra chất lượng sách”: Khi NXB có yêu cầu bán sách bộ phận quản lý việc nhập sách sẽ kiểm tra chất lượng sách. Chức năng “2.2 Lập phiếu nhập”: Nếu bộ phận quản lý việc nhập sách kiểm tra chất lượng sách đảm bảo thì lập một phiếu nhập sách. Chức năng “2.3 Ghi thông tin sách”: Khi nhập sách thì công ty sẽ ghi thông tin chi tiết về các loại sách nhập . Chức năng “3.1 Thống kê sách đã bán”: Hàng tháng bộ phận thống kê nhận danh mục sách đã bán từ các đại lý va thống kê lại lượng sách đã bán. Chức năng “3.2 Thống kê sách tồn”: Hàng tháng bộ phận thống kê sẽ thống kê lượng sách tồn sang kho va gửi thông báo về sách tồn cho NXB. Chức năng “3.3 Thu tiền đại lý”: Sau khi thực hiện chức năng 3.1 thì thực hiện thu tiền sách đã bán từ các đại lý. Chức năng “3.4 Trả tiền cho NXB”: sau khi thực hiện chức năng 3.2 thì trả tiền các sách đã bán cho NXB. 2.Biểu đồ mức khung cảnh Đại lý Yêu cầu nhập sách TB từ chối xuất Phiếu xuất +sách TB thu tiền Phiếu thanh toán Danh mục sách đã bán Phát hành sách NXB Yêu cầu bán sách TB từ chối nhập Phiếu nhập Sách TB sách tồn Phiếu thanh toán Các hồ sơ sử dụng Sách Phiếu xuất Đại lý Phiếu nhập NXB 3.Biểu đồ luồng dữ liệu 3.1.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 Sách Danh mục sách đã bán Đại lý NXB Phiếu thanh toán TB thu tiền Phiếu thanh toán TB sách tồn 3.0 Thống kê Thống kê NXB Yêu cầu bán sách Từ chối nhập Phiếu nhập sách 2.0 Nhập sách Đại lý Yêu cầu nhập TB từ chối xuất Phiếu xuất+sách 1.0 Phát hành Đại lý Phiếu xuất Sách NXB Phiếu nhập 3.2.Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1, 2 a) Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “1. phát hành” Thông báo từ chối xuất Đại lý Sách Đại lý Phiếu xuất Yêu cầu nhập Phiếu xuất + sách Thông tin sách yêu cầu Thông tin sách yêu cầu Còn sách Nhập yêu cầu Kiểm tra số lượng sách Lập phiếu xuất sách b) Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “2.nhập sách” NXB NXB Sách Phiếu nhập NXB Phiếu nhập sách Sách Yêu cầu bán sách Thông báo từ chối nhập Sách đảm bảo chất lượng Kiểm tra chất lượng sách Lập phiếu nhập Ghi thông tin sách c)Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “3. thống kê”. Thống kê sách tồn Trả tiền cho NXB Thu tiền từ đại lý Thống kê sách bán NXB NXB Phiếu nhập Sách Đại lý Phiếu xuất Đại lý Phiếu thanh toán Thông báo thu tiền Thông báo sách tồn Danh mục sách bán Mô hình E-R Bước 1: Liệt kê chính xác Phiếu nhập Phiếu xuất Ngày phát hành \/ Số phiếu nhập Công ty phát hành \/ Tên đại lý Số phiếu xuất Địa chỉ đại lý NXB Ngày giao Địa chỉ NXB Người nhận Điện thoại Tên sách \/ Người giao Lĩnh vực \/ Tên sách Đơn giá xuất Lĩnh vực Số lượng xuất Đơn giá nhập Thành tiền \/ Số lượng Thành tiền \/ Bước 2,3: Xác định thực thể, mối quan hệ và thuộc tính Tên sách => SACH(m.sách, tên sách, lĩnh vực,…) NXB => NXB(m.NXB, tên NXB, địa chỉ,…) Tên đại lý => Đai lý(m.ĐL, tên ĐL, địa chỉ ĐL,…) Số phiếu xuất => Phiếu xuất(số phiếu xuất,…) Số phiếu nhập => Phiếu nhập(số phiếu nhập,…) Bước 4: Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: phát hành Phiếu xuất Phiếu nhập Đại lý NXB Sách m.Sách m.NXB Số phiếu xuất Số phiếu nhập Có Có Có Có m.ĐL Chuyển mô hình E – R sang mô hình quan hệ a, Biểu diễn các thực thể quan hệ Đại lý Sách Phiếu nhập Phiếu xuất Đại lý NXB Phiếu xuất Sách (Mã sách) (1) NXB( Mã NXB) (3) Phiếu nhập ( Số phiếu nhập, mã sách, Số lượng nhập, ngày nhập, ngày giao) (4) Phiếu xuất( Số phiếu xuất, mã sách, số lượng xuất, ngày xuất, người nhận….) (5) Đại lý ( Mã DL) (2) Phiếu xuất Đại lý ( Mã DL) (2) Đại lý ( Mã DL) (2) NXB NXB( Mã NXB) (3) Đại lý ( Mã DL) (2) Sách (Mã sách) (1) Sách (Mã sách) (1) NXB Phiếu xuất Sách (Mã sách) (1) NXB( Mã NXB) (3) Phiếu nhập ( Số phiếu nhập, mã sách, Số lượng nhập, ngày nhập, người giao) (4) Đại lý ( Mã DL) (2) Đại lý ( Mã DL) (2) Đại lý ( Mã DL) (2) Sách (Mã sách) (1) Phiếu xuất( Số phiếu xuất, mã sách, số lượng xuất, ngày xuất, người nhận….) (5) Phiếu xuất NXB NXB( Mã NXB) (3) Đại lý ( Mã DL) (2) Sách (Mã sách) (1) b, Chuẩn hoá (4),(5) ở dạng chuẩn 1 (4) Dòng PN (Số phiếu nhập, Mã sách, Số lượng nhập) Phiếu nhập (Số phiếu nhập, người giao,ngày nhập) Dòng PX ( Số phiếu xuất số lượng xuất) (5) Phiếu xuất (Số phiếu xuất, người nhận , người xuất) c, Biểu đồ dữ liệu mô hình 6. DÒNG PN # Số phiếunhập # Mã sách Số lượng nhập 6. DÒNG PN # Số phiếunhập # Mã sách Số lượng nhập 6. DÒNG PN # Số phiếunhập # Mã sách Số lượng nhập 6. DÒNG PN # Số phiếunhập # Mã sách Số lượng nhập 6. DÒNG PN # Số phiếunhập # Mã sách Số lượng nhập 5. PHIẾUXUẤT # Số phiếuxuất Người nhận Ngày xuất Mã ĐL 6. DÒNG PN # Số phiếunhập # Mã sách Số lượng nhập 7. Dòng PX #Số phiếu xuất #Mã sách Số lượng xuất 3. Sách #Mã sách Tên sách Tên tác giả số lượng Đơn giá nhập Đơn giá xuất 7. Dòng PX #Số phiếu xuất #Mã sách Số lượng xuất 3. Sách #Mã sách Tên sách Tên tác giả số lượng Đơn giá nhập Đơn giá xuất 4. PN # Phiếu nhập Người giao Ngày nhập Mã NXB 2.NXB # Mã NXB Tên NXB Đ/c NXB ST khoản ĐT NXB Số tiền 1. ĐAỊ LÍ # Mã ĐL Tên ĐL Đ/c ĐL Số tiền nợ 7. Dòng PX #Số phiếu xuất #Mã sách Số lượng xuất 3. Sách #Mã sách Tên sách Tên tác giả số lượng Đơn giá nhập Đơn giá xuất 4. PN # Phiếu nhập Người giao Ngày nhập Mã NXB 2.NXB # Mã NXB Tên NXB Đ/c NXB ST khoản ĐT NXB Số tiền 1. ĐAỊ LÍ # Mã ĐL Tên ĐL Đ/c ĐL Số tiền nợ 7. Dòng PX #Số phiếu xuất #Mã sách Số lượng xuất 3. Sách #Mã sách Tên sách Tên tác giả số lượng Đơn giá nhập Đơn giá xuất 4. PN # Phiếu nhập Người giao Ngày nhập Mã NXB 2.NXB # Mã NXB Tên NXB Đ/c NXB ST khoản ĐT NXB Số tiền 1. ĐAỊ LÍ # Mã ĐL Tên ĐL Đ/c ĐL Số tiền nợ 7. Dòng PX #Số phiếu xuất #Mã sách Số lượng xuất 3. Sách #Mã sách Tên sách Tên tác giả số lượng Đơn giá nhập Đơn giá xuất 4. PN # Phiếu nhập Người giao Ngày nhập Mã NXB 2.NXB # Mã NXB Tên NXB Đ/c NXB ST khoản ĐT NXB Số tiền 1. ĐAỊ LÍ # Mã ĐL Tên ĐL Đ/c ĐL Số tiền nợ 7. Dòng PX #Số phiếu xuất #Mã sách Số lượng xuất 3. Sách #Mã sách Tên sách Tên tác giả số lượng Đơn giá nhập Đơn giá xuất 4. PHIẾU NHẬP # Phiếu nhập Người giao Ngày nhập Mã NXB 2.NXB # Mã NXB Tên NXB Đ/c NXB ST khoản ĐT NXB Số tiền 1. ĐAỊ LÝ # Mã ĐL Tên ĐL Đ/c ĐL Số tiền nợ 7. Dòng PX #Số phiếu xuất #Mã sách Số lượng xuất 3. Sách #Mã sách Tên sách Tên tác giả số lượng Đơn giá nhập Đơn giá xuất Xác định luồng hệ thống a, Luồng hệ thống cho biểu đồ luồng dữ liệu ”1.Phát hành” Sách còn Thông tin từ chôi xuất Các thông tin yêu cầu 1.1 Nhập yêu cầu 1.2 kiểm tra số lượng sách 1.3 Lập phiếu xuất sách Đại lí Yêu cầu nhập 3 sách 1 Đại lý 5 PHIẾUXUẤT Thông tin các yêu cầu Phiếu xuất + Sách b, Luồng hệ thống cho biểu đồ luồng dữ liệu mức 1của tiến trình”2. Nhập sách” 4. Nhập Sách đảm bảo chất lượng 3. Sách NXB Yêu cầu bán sách Phiếu nhập sách 2.1 Kiểm tra chất lượng sách 2.2 Lập phiếu nhập 2 .NXB NXB 2.3 Ghi thông tin sách Sách Thông báo từ chối nhập c, Luồng hệ thống cho biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “3.Thống kê” Thông báo thu tiền Danh mục sách bán Thông báo sách tồn 3.1 thống kê sách tồn 3.2 thống kê sách bán 3.4 Trả tiền cho NXB NXB 3 sách 2 NXB 4 Phiếu nhập Phiếu thanh toán Đại lý 3.3 Thu tiền từ đại lý 5 Phiếu xuất 1 Đại lý Xác định các giao diện a, Các giao diện cập nhập Từ biểu đồ mô hình E-R ta có các giao diện cập nhật Cập nhập sách Cập nhật đại lý Cập nhật nhà sản xuất Cập nhật phiếu nhập Cập nhật phiếu xuất b, Các giao diện xử lý 1. Biểu đồ hệ thống chức năng phát hành sách: Biểu đồ này có hai tiến trình thực hiện nên cũng có hai giao diện xử lý tương ứng Giao diện xử lý “Kiểm tra phát hành sách” Giao diện xử lý”Lập phiếu xuất” Hình 1: Giao diện xử lí “Phát hành sách” 2. Biểu đồ hệ thống của tiến trình ”nhập sách” Biểu đồ này cũng có hai tiến trình máy thưch hiện nên cũng có hai giao diện xử lý Tương ứng Giao diện xử lỹ “Ghi thông tin sách” Giao diện xử lý “Lập phiếu nhập” Hình 2: Giao diện nhập thông tin sách hgjhjhjjh Hình 3: giao diện lập phiếu nhập 3, Biểu đồ hệ thống tiến trình “3. thống kê” Biểu đồ này có 4 tiến trình máy thực hiện nên cũng có 4 giao diện xử lý tương ứng Giao diện xử lý thống kê sách tồn Giao diện xử lý thống kê sách bán Giao diện xử lý thu tiền từ đại lý Giao diện xử lỹ trả tiền cho NXB Hình 4: Giao diện thống kê sách bán Hình 5: Giao diện xử lý thanh toán tiền cho NXB Thiết kế CƠ SỞ DỮ LIỆU Bang Dai_Ly Bảng NXB Bảng sách Bảng phiếu xuất Bảng Phiếu nhập Bảng Dong_PN Bảng Dong_PX Kiến trúc hệ thống Giao diện tương tác toàn hệ thống 2. Nhập sách (0) 2.1 Ghi thông tin sách ( 2) 2.2 Lập phiếu nhập (2) 1. Phát hành (0) 1.1 Kiểm tra số lượng sách ( 0) 1.2 Lập phiếu xuất ( 1) Truy cập vào hệ thống 0. Thực đơn chính 3 . Thống kê (0) 3.1 Thống kê sách tồn (3) 3.2 Thống kê sách bán (3) 3.3 Thu tiền từ đại lý (3) 3.4 Trả tiền cho NXB (3) . Giao diện truy nhập hệ thống Hệ quản lý phát hành sách 1. Phát hành 2. Nhập sách 3. Thống kê Hệ thực đơn chính